Record details

Subject heading
    litofacie
Article
    Activity timing of the main tectonic systems in the Carpathian-Pannonian region in relation to the rollback destruction of the lithosphere
    Application of Gamma-Ray Spectrometry in Outcrop to Subsurface Correlation of Shallow-Marine Sandstones: Jizera Formation (Turonian) of the Bohemian Cretaceous Basin
    Arsenic enrichment in groundwater of the alluvial aquifers in Bangladesh : an overview
    Bašský vývoj slezské jednotky a jeho možné ekvivalenty (15-42 Bohumín, 15-44 Karviná, 25-12 Hranice, 25-14 Valašské Meziříčí, 24-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek)
    Biostratigrafické výsledky z východnej časti gelnickej skupiny
    Biostratigraphy and paleoenvironmental changes on the transition from the Menilite to Krosno lithofacies (Western Carpathians, Czech Republic)
    Carbonate microfacies and depositional environments of the Silurian-Devonian boundary strata in the Barrandian area (Czech Republic)
    Co přinesla revize mělkých naftových vrtů Cf-600 Drnholec-5 a 7 pro řešení problému hranice karpat/spodní baden? : 34-12 Pohořelice
    Cohesive debrites in the Istebna beds (Upper Senonian-Paleocene) of the Silesian series, Outer Flysch Carpathians
    The correction to stratigraphy of the Cretaceous formation in the Ohře region
    Correlation of Neoproterozoic conglomerates of the Barrandian, Saxothuringian and Moldanubian units
    Debryty kohezyjne warstw istebniańskich (senon górny-paleocen) na zachód od Skawy
    Depositional architecture, sequence stratigraphy and geodynamic development of the Carpathian Foredeep (Czech Republic)
    Depositional environment of the "Old Red" sediments in the Brno area (south-eastern part of the Rhenohercynian Zone, Bohemian Massif)
    Depositional environments and biostratigraphy of the lower part of Rača Unit Paleogene (Magura Nappe, Outer Carpathians, Eastern Slovakia)
    Depositional systems and sequence stratigraphy of coarse-grained deltas in a shallow-marine, strike-slip setting: the Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic
    Depoziční prostředí a provenience spodnopaleozoických klastik ve vrtu Měnín-1, jjz. [i.e. jjv.] od Brna : 24-32 Brno
    Drobné synsedimentární deformační struktury v klastických sedimentech bílinské delty (miocén, mostecká pánev)
    A drying-upward aeolian system of the Bohdašín Formation (Early Triassic), Sudetes of NE Czech Republic: record of seasonality and long-term palaeoclimate change
    An Early Pannonian (Late Miocene) transgression in the Northern Vienna Basin. The paleoecological feedback
    The Ernstbrunn Limestone and Klentnice Beds (Kimmeridgian to Berriasian; Waschberg-Ždánice Unit; NE Austria and SE Czech Republic) and their fauna - a tale of giants and dwarfs
    Etapová zpráva z terénní dokumentace liniové stavby "Nové spojení" v Praze : 12-24 Praha
    Evaluation of rock massif during application of New Austrian Tunnelling Method (NATM) in fault zones of Mrázovka tunnel in Prague
    Facie koněpruských vápenců ve Velkolomu Čertovy schody (1994-1997)
    Faunistická odezva na změny v pražské pánvi během spodního a středního ordoviku
    Fluvial sedimentation of sandy deposits of the Słupiec Formation (Middle Rotliegendes) near Nowa Ruda (Intra-Sudetic Basin, SW Poland)
    Foraminifers and microbiostratigraphy of Central-Carpathian Paleogene of Bánovská kotlina depression
    Foraminifers from the Lower/Middle Devonian boundary beds of the Barrandian area, Czech Republic, and their paleoecology
    Garnet and some other minerals in the shallow-water deposits of the Kutná Hora-Karlov locality (Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic)
    Geodynamic evolution and palaeogeography of the Polish Carpathians and adjacent areas during Neo-Cimmerian and preceding events (latest Triassic-earliest Cretaceous)
    Geodynamic evolution of the Subsilesian realm
    Geological development, lithostratigraphy and petroleum potential of the Jurassic sediments in footwal of the Flysch belt and Carpathian Foredeep
    Geologický vývoj južnej časti výplne Turčianskej kotliny
    Geologie a litologie spodního miocénu na vrtu Nosislav-3
    Geologie kvartérních fluviálních sedimentů na soutoku Labe s Jizerou : (13-13 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav)
    Geologie středního Polabí: předběžné výsledky geologického mapování na listu 13-131 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav : 13-13 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
    Geology and hydrocarbon resources of the Outer Western Carpathians and their foreland, Czech Republic
    Geology of Cretaceons formations in the Rutbah area, Western Desert, Iraq
    Hydrogeologické zhodnocení cięźkowického pískovce na listu 25-234 Horní Bečva : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm
    Ichnofabric and substrate consistency in Upper Turonian carbonates of the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic)
    Ichnology of the Cretaceous Oceanic Red Beds (Outer Western Carpathians, Czech Republic)
    Ichnology of the non-marine deposits of the Boskovice Basin (Carboniferous-Permian, Czech Republic)
    Interakce bazaltoandezitických láv Levínského vulkanického komplexu (LVK) s vodním prostředím (autun, podkrkonošská pánev)
    Interplay between tectonics and compaction in a rift-margin, lacustrine delta system: Miocene of the Eger Graben, Czech Republic
    Karpatian sandy deposits in the southern part of the Carpathian Foredeep in Moravia
    Konečně... aneb co vše nám vypověděly sedimenty na výchoze "Lanovka" (Tišnov-Předklášteří)
    Koněpruské jeskyně - jeskyně v korálovém útesu
    Křídové sedimenty na území listu 12-144 Lány : 12-14 Rakovník
    Křídové sedimenty na území listu 13-321 Svojšice (13-32 Kolín)
    Late Devonian stratigraphy and global events at Boulongour Reservoir (Uygur Autonomous Region, Xinjiang, China)
    Late Proterozoic to Early Palaeozoic platform deposits of Southern Moravia (Czech Republic)
    Lithofacies analysis of Miocene sediments in the southern part of Carpathian Foredeep, based on the re-interpretation of drill logging data
    Lithofacies and sedimentary architectures of the Bílina Delta
    Litofaciální analýza miocenních sedimentů jižní části karpatské předhlubně na základě podpovrchových dat
    Litologická predispozice, morfologie a rozmístění strukturních půd alpinského bezlesí Vysokých Sudet
    Litologická revize spodnokambrických klastik z vrtu Měnín-1 (24-43 Šlapanice)
    Litologie a karotážní obraz spodního miocénu na střední Moravě
    Lower Badenian biostratigraphy and paleoecology: a case study from the Carpathian Foredeep (Czech Republic)
    Lower Cambrian siliciclastic sediments in Southern Moravia (Czech Republic) and their paleogeographical constraints
    Lower Saxonian Alluvial Deposits: Trutnov Fm., Intra-Sudetic Basin, NE Bohemia
    Mělké geofyzikální mapování povrchu pohřbeného hranického krasu metodou elektrické odporové tomografie
    Microfacies of the Silurian-Devonian boundary interval in some sections in the Barrandian area (Czech Republic)
    Miocenní sedimenty v Brně-Bohunicích (ubytovna Fakultní nemocnice Brno) : 24-34 Ivančice
    Miocenní sedimenty ve vrtu HVS-2 v areálu spalovny SAKO a.s. v Brně-Líšni : 24-43 Šlapanice
    Morfostruktura a zarovnané povrchy Rusavské hornatiny
    Nástup krosněnské sedimentace ve flyšovém pásmu Karpat na Moravě
    Naše nivy v proměnách času. I., Vznik a vývoj dnešních niv
    New neritopsoidean gastropods (Neritimorpha) from the Late Triassic (Late Carnian - Early Norian) of the Wallowa Terrane, northeastern Oregon
    Nová litofacie koněpruských vápenců v koněpruském devonu
    Nové poznatky ze šáreckého a dobrotivského souvrství (ordovik, stupeň darriwil) v severozápadní a severní části Prahy
    O takzvané polyteichové facii v bohdaleckém souvrství (ordovik, střední Čechy) : 12-24 Praha, 12-32 Zdice, 12-41 Beroun, 12-42 Zbraslav
    Paleobotanické, palynologické a sedimentologické výzkumy v nýřanských vrstvách (Westphal D) na Rakovnicku : (12-14 Rakovník)
    Paleogeografia i tektonika płyt północnej Tetydy i Perytetydy w Polsce i na obszarach przyległych w jurze i wczesnej kredzie
    Permian climate development in the northern peri-Tethys area - The Lodeve basin, French Massif Central, compared in a European and global context
    Pískovcová facie maastrichtu frýdeckého souvrství v korytě řeky Ostravice u Bašky
    Plate-tectonic evolution and paleogeography of the circum-Carpathian region
    Pleistocenní sedimenty vyšší terasy Bečvy ve Vsetíně : 25-41 Vsetín
    Poznámky k biostratigrafii jineckého souvrství (střední kambrium) v skryjsko-týřovickém regionu (Barrandien, Čechy)
    Príspevok k poznaniu terciérnych sedimentov a minerálnych vôd Lučenskej kotliny
    První nález stopy po lezení trilobitů v příbramsko-jinecké pánvi (střední kambrium)
    Předběžná zpráva z terénní dokumentace liniové stavby "Nové spojení" v Praze na Palmovce
    Příčiny anomálií ve vývoji zdětínského obzoru ve východní části mšensko-roudnické pánve
    Připravovaný výzkum ploužnického obzoru semilského souvrství, jeho geneze a paleoekologické podmínky v době sedimentace
    Příspěvek k poznání neogenních sedimentů v okolí Kralic nad Oslavou a Březníka
    Reconstruction of Vegetation and Landscape Development during Volcanic Activity in the České Středohoří Mountains
    The red-algal facies of the Lower Badenian limestones of the Carpathian Foredeep in Moravia (Czech Republic)
    Regionálně-geologické zhodnocení sedimentů jury v oblasti jihovýchodních svahů českého masivu (24-43 Šlapanice, 34-12 Pohořelice, 34-14 Mikulov, 34-21 Hustopeče, 34-23 Břeclav)
    Rocky coast facies of the Cenomanian-Turonian boundary interval - Kněžívka of NW margin of Prague
    Sachsen. Stratigraphie von Deutschland III - Die Kreide der Bundesrepublik Deutschland
    Sarmatian sedimentary record in the Moravian part of the Vienna Basin
    Sedimentace a paleogeografie radnických vrstev (duckmant/bolsov) v kladenské části kladensko-rakovnické pánve
    Sedimentární model bílinské delty (miocén, mostecká pánev)
    Sedimentation and Synsedimentary Deformation in a Rift-margin, Lacustrine Delta System: the Bílina Delta (Miocene), Most Basin
    Sedimentological and palaeocological records of the evolution of the southwestern part of the Carpathian Foredeep (Czech Republic) during the early Badenian
    Sedimenty terminoglaciálního kuželu v údolí Javorné na Zlatohorsku
    Sequence of the lithofacies and depositional intervals in the Godula Beds of the Polish Outer Carpathians
    Současný stav názorů na stratigrafii a vymezení sedimentů na rozhraní spodního a středního miocénu (karpat-sp. baden) v karpatské předhlubni : 34-14 Mikulov, 34-12 Pohořelice, 34-21 Hustopeče
    Stratigrafie svrchnokřídových pestrých vrstev české části vnějších Západních Karpat
    Structural Configuration and Lithofacies of the Southeastern Part of the Carpathian Foredeep Basin as Defined by Subsurface Data
    Studium těžkých minerálů v klastických sedimentech kambrického a devonského stáří na jihovýchodní Moravě - provenience a sedimentologie
    Svahové facie slezské sedimentační pánve (25-14 Valašské Meziříčí, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek)
    Svrchnokřídové výchozy na Semické a Přerovské hůře u Lysé nad Labem (česká křídová pánev) : 13-13 Brandýs nad Labem
    Tectonostratigraphy of the Zagros Suture
    Terciérní jeskynní sedimenty v lomu Malá Dohoda u Holštejna v Moravském krasu (24-23 Protivanov)
    Termín kulm v české geologii
    Trace fossils and ichnofabrics across the Volkhov depositional sequence (Ordovician, Arenigian of St. Petersburg Region, Russia)
    The Upper Cretaceous belemnite Praeactinocamax plenus (Blainville, 1827) from Lower Saxony (Upper Cenomanian, northwest Germany) and its distribution pattern in Europe
    Upper Jurassic-Lower Paleogene lithostratigraphy and facies development in the Al Hamadah al Hamra area (Libya)
    The Upper Oligocene-Lower Miocene Krosno lithofacies in the Carpathian Flysch Belt (Czech Republic): sedimentology, provenance and magnetic fabrics
    The Vienna basin
    Vliv geologické stavby svahů na vznik a výskyt blokovobahenních proudů : (25-22 Frýdek-Místek, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm)
    Vývoj sedimentární výplně jednoho z iniciálních depocenter oherského riftu - Divoká rokle
    Vznik a geologická stavba kladenského revíru
    Vznik červených vápenců pražského souvrství ve spodním devonu Barrandienu; příspěvek k diskusi : 12-42 Zbraslav
    Vztahy mezi pústevenskými pískovci a pískovci Malinovské skály (godulské souvrství s.s.) v Beskydech (25-22 Frýdek-Místek, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 25-24 Turzovka, 26-11 Jablunkov)
    Warunki sedymentacji formacji z Glinika (basen śródsudecki)
    The Western Carpathians and Ouachitas: a comparative study of geodynamic evolution