Record details

Subject heading
    ložisko žilné
Article
    Baia Sprie a Cavnic - významná polymetalická ložiska Rumunska
    Baňskoštiavnické geologické mapy
    Bismutová mineralizace v endokontaktní zóně středočeského plutonu v. od Příbrami
    Cesty za poznáním. 1. část: Česká a Slovenská republika
    Character of the alteration accompanying Au-mineralization in the Andělská Hora ore district
    Charakteristika nerostotvorného prostředí některých příbramských ložisek na základě studia fluidních inkluzí
    Charakteristika uhličitanovej mineralizácie v oblasti Sloviniek
    Composition and origin of coffinite from Jáchymov, Czechoslovakia
    Composition and structure of solid bitumens from the Příbram hydrothermal deposit
    Critical thermic isograde in metamorphic-hydrothermal model of vein mineralization on the background of the Variscan events,Gemeric unit,Western Carpathians
    Curienit z Abertam u Jáchymova
    Československý uran
    Čierne bridlice a Sb, Fe-zrudnenie na lokalite Pezinok-Trojárová
    Deformační vývoj kouřimského příkrovu (13-41 Říčany, 13-32 Kolín, 13-33 Benešov, 13-34 Zruč nad Sázavou)
    Drahokovová mineralizácia ložiska Banská Štiavnica
    Drahokovová mineralizácia ložiska Dúbrava v Nízkych Tatrách
    Drahokovová mineralizácia v Malých Karpatoch
    Dyscrasite and allargentum from the Háje vein bundle of the Příbram uranium deposit
    Epithermal Pb-Zn vein mineralization of the Stříbro ore district, Bohemian Massif, Czech Republic: Fluid inclusion and stable isotope study
    Excursion 2 - Field Guide for "Fluorite and Barite Mineralization Regimes in the Erzgebirge-Krušné hory"
    Fyzikálno-optické vlastnosti pevných roztokov Au a Ag
    Geofyzikálne indikácie žilného typu zrudnenia v severovýchodnej časti Spišsko-gemerského rudohoria
    Geologicko-štruktúrna stavba ložiska Zlatá Baňa a jej vplyv na metalogenetické procesy
    Geologičeskije faktory, opredeljajuščije masštaby žil'nych uranovych mestoroždenij v severnoj časti Bogemskogo massiva
    Geologo-mineralogičeskije osobennosti krupnych mestoroždenij urana (na primerach Pršibramskogo i Strel'covskogo rudnych polej)
    Gold-bearing quartz veins in a regional shear zone: Kašperské Hory gold deposit (Bohemian Massif)
    Gold in metallogeny of the Central and Western European units of the Peri-Alpine Variscan Belt : A review of essential parameters controlling the genesis and distribution of gold deposits
    The Jílové gold district
    Jílové-Sněžník fluorite deposit near Děčín
    K chemismu některých sulfidů z ložiska Běstvina
    K rozšíření metalogenetických epoch a genetických typů zrudnění v Maroku
    Kašperské Hory ore district
    Kinematika vývoja žilných štruktúr severovýchodnej časti Spišsko-gemerského rudohoria
    Krupka, deposit of Sn-W-Mo ores in the eastern Krušné hory Mts.
    Late Variscan hydrothermal uraninite-anthraxolite deposits of the Příbram ore region, Bohemian Massif: Geology and genetic features of the largest uranium vein-type deposits of the Czech Republic
    Ložiska barytu Otěvěky a Čistá v čisteckém masivu
    Ložisko chemického barytu v Bohousové u Vamberka
    Ložisko Kašperské Hory - výsledky průzkumu a perspektivy jeho využití
    Ložisko zlata Da Ban ve Vietnamu
    Ložisko zlata Tiouit v Maroku
    Metamorphic Origin of Hydrothermal Ore Fluids of Vein Mineralization in Gemeric belt, Western Carpathians
    Mikrotermometrické studium žilné mineralizace v kulmu u Domašova nad Bystřicí (25-11, Hlubočky)
    Mineralogie antimonu na příbramském uranovém ložisku (centrální část)
    Mineralogie žilného polymetalického zrudnění typu Stříbro na lokalitě Hromnice u Plzně
    Mineralogy of Cu-W-Ag veins at Sisson Brook, New Brunswick, Canada
    Minerály stříbra příbramského uranového ložiska
    Mongolské acháty
    Niekoĺko poznámok o štruktúrnom postavení scheelitovo-zlatonosného zrudnenia v oblasti Kyslej pri Jasení
    Nové poznatky o charaktere žily Trojkráĺová v priestore Považanskej poruchy
    Nové poznatky o fluoritové mineralizaci v okolí Jindřichova Hradce
    Nové poznatky o mineralizácii a genéze hydrotermálnych žíl v Banskej Štiavnici
    O mechanizmach metasomatoza v sisteme kal'cit-nasturan.. 1., Obrazovanije metasferolitov nasturana v kal'cite
    O mechanizmach metasomatoza v sisteme kal'cit-nasturan. 2., Metasomatičeskoje vytesnenije nasturana kal'citom
    Objavenie Striebornej žily v Rožňave
    Oxidické minerály bismutu v České republice
    Parageneze andoritu se sulfoantimonidy olova z Pb-Zn-Ag ložiska Příbram-Březové Hory (šachta Lill)
    Pegmatity Malchanského revíru v Zabajkalí
    Prejavy draselnej metasomatózy v okolí žíl Terezia a Bieber
    Prvky skupiny vzácnych zemín v žilných karbonátoch ložiska Slovinky a ich význam pri skúmaní genézy ložiska
    Příbramské uranové ložisko
    Příspěvek k mineralogii zlata a bismutu na ložisku Kašperské Hory
    Shear zones and types of deformations of ore veins in Gemericum, Western Carpathians
    Stable isotope study of vertical zoning of the Březové Hory (Příbram) vei hydrothermal deposit (Czechoslovakia)
    Staré báňské práce na drahé a barevné kovy u Starého Města p. Sněžníkem
    Struktury a textury minerálů stříbra na žíle Pošepný ve Vrančicích u Příbrami
    Súčasný stav poznania charakteru mineralizácie a alterácie žíl 1.žilného systému v kremnickom rudnom poli
    Súčasný stav poznatkov o geológii, metalogenéze a prognózach rudného rajónu Kremnických vrchov
    Sulphidic Vein Mineralization in Black Shales of the Barrandian Upper Proterozoic, Czechoslovakia: A Fluid Inclusion Study
    Štúdium drahokovovej mineralizácie vo vzorkách z depozitov Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici
    Textury a struktury rud polymetalického ložiska Oskava a poznámky k jejich genezi
    Uranium Deposit of Příbram : Its Characteristics and Some Applications of Statistics in Detailed Exploration
    Uranové ložisko Jelení vrch u Horních Hoštic v Rychlebských horách
    Vein-type hydrothermal deposits of the Bohemian Massif: Evolution of hydrothermal fluid sources and relation to extension events in the crust
    Vyhĺadávanie zlatého zrudnenia v štiavnicko-hodrušskom rudnom rajóne
    Výskyt selenidové mineralizace na ložisku Svatá Anna u Plané u Mariánských Lázní
    Výskyt zlatých rud u Santa Clary na Kubě
    Výskyty a ložiskové typy železných rud v Krušných horách
    Výskyty zlata u Želetavy na jihozápadní Moravě
    Výzkum ve Španí Dolině-Piescích a problémy pravěké těžby mědi na Slovensku
    Za kongsberským stříbrem
    Základná charakteristika geochemických aureol ložiská Zlatá Baňa
    Zlaté zrudnenie v severnej časti hodrušského rudného rajónu
    Zlato-strieborná mineralizácia žíl v hodrušskom rudnom poli
    Zlato ze Zlátenky u Pacova