Record details

Subject heading
    ložisko barytu
Article
    45 let - krátká či dlouhá historie : k historii těžby fluoritu v Čechách
    Alpská mineralizace v aplitu u Bohutína
    Barytové žíly v Bohousové u Žamberka
    Diverse connections between ores and organic matter
    Geotectonic environment of the Late-Variscan vein mineralization of the Bohemian Massif
    Les gites filoniens a F, Ba ( Pb, Zn, Ag) de Moldava et de Harrachov (Massif de Boheme)
    Hornictví na Tišnovsku
    Ložisko Křižanovice
    Metamorfovaná barytová mineralizace z lomu v Dolních Loučkách u Tišnova (24-32 Brno)
    Mineralogie a geneze epitermálních žil z lomu v Dolních Loučkách u Tišnova
    Mineralogie barytových žil na Květnici u Tišnova
    Minoritní prvky v sulfidech a chemické složení tetraedritu z baryt-fluoritového ložiska Harrachov
    Neoide hydrothermale Gangmineralisationen im Vogtland-Erzgebirge
    Nové minerály tišnovských barytových žil
    Ocenění a perspektivy ložisek nerostných surovin ve východní polovině Krušných hor
    The origin and mineralization of the tin-bearing granites of the Krušné hory (Erzgebirge) province: A 3-dimensional approach with new data on ore deposit zoning around a granite batholith
    The Permo-Carboniferous metallogenetic evolution in central Europe - an outline
    Polymetallic mineralization in Svratka Dome (Moravicum, Czech Republic): Stable isotope and fluid inclusion study
    Projevy fluorit-barytové a polymetalické mineralizace ve výsledcích regionální šlichové prospekce v České republice
    Příspěvek ke genezi krystalovaných křemenů z Květnice u Tišnova (24-32 Brno)
    The Rammelsberg massive sulphide Cu-Zn-Pb-Ba-Deposit, Germany: an example of sediment-hosted, massive sulphide mineralisation
    Současný stav lokalit dolování Pb-Zn-Cu-Ag rud ve svratecké klenbě (západní Morava)
    Volcanic and post-volcanic hydrothermal activity in the Intrasudetic Basin, SW Poland; Implications for mineralization
    Výskyty barytu u Pernarce a v okolí Stříbra
    Zur metallogenetischen Charakteristik postpermischer Gangmineralisationen im Lagerstättendistrikt Marienberg-Lauta-Pobershau-Wolkenstein (Zentralteil des sächsischen Erzgebirges)