Record details

Subject heading
    ložisko bentonitu
Article
    Alteration processes in bentonite barrier within Mock-Up-CZ experiment
    Analysis of low concentration of free ferric oxides in clays by Vis diffuse reflectance spectroscopy and voltrammetry
    Aplikace a příprava směsi dolomitických hmot a přírodních křemičitanů ke snižování kyselosti médií vytvářených vlivem životního prostředí
    Aplikace a příprava směsi dolomitových a přírodních křemičitanů ke snižování kyselosti médií vytvářených vlivem životního prostředí
    Aragonit z bentonitového ložiska Braňany
    Bentonic alteration of basalts in the České Středohoří Mts. (Bohemia)
    Bentonit z hroznětínské pánve
    Bentonit z kutnohorského krystalinika
    Bentonite Deposit with High Montmorillonite Content near Ivančice
    Bentonity Libye - projekt mezinárodní spolupráce
    Bentonity ve východní části Doupovských hor
    Characteristics of H-montmorillonites
    Clays in the 21st century
    Diagenesis of two smectite types in the East Slovakian Basin
    Distribution of iron in the fine fractions of some Czech bentonites
    Distribution of the Fe in the fine fractions of some Czech bentonites
    Doprovodné suroviny severočeského hnědouhelného revíru
    The effect of composition of dioctahedral Na-smectites on their swelling
    Effect of temperature and exchangeable cation on water diffusion in montmorillonite
    Experimental study and mathematical modeling of Cs(I) and Sr(II) sorption on bentonite as barrier material in deep geological repository
    Extraction of Cu(II) from bentonites by electro-ultafiltration method
    Fixace rozpustných složek v průmyslových odpadech
    Geochemistry and mineralogy of bentonites from Ishirini (Libya)
    Geologická stavba diatrémy z Teplic a bentonitizovaná vulkanická brekcie
    Geologické a technologické ocenění vybraných surovinových zdrojů Jordánska
    Identification of Goethite in the Fine Fractions of Czech Bentonites by Mössbauer Spectroscopy
    Iron-rich beidellite from Stebno (Czechoslovakia)
    K-Ar dating of illite fundamental particles separated from illite-smectite
    K-Ar evidence for a Mesozoic thermal event superimposed on burial diagenesis of the Upper Silesia Coal Basin
    Ke vzniku kaolínů na Karlovarsku
    Kinetika flokulace
    Lower Miocene bentonites of the Carpathian Foredeep in south Moravia (Czechoslovakia)
    Lower Miocene Bentonites of the Carpathian Foredeep in Southern Moravia
    Ložiská a výskyty bentonitov SSR
    Ložiska nerudních surovin severozápadních Čech
    Methylene blue interactions with reduced-charge smectites
    Mineral stability of Fe-rich bentonite in the Mock-Up-CZ experiment
    Mineralogická a geochemická charakteristika tufitů a bentonitů karpatské neogenní předhlubně (svrchní eggenburg, eggenburg až ottnang) (34-11 Znojmo, 34-13 Dyjákovice, 24-33 Moravský Krumlov, 24-34 Ivančice)
    Mineralogické složení jílovcových sorbentů severočeské hnědouhelné pánve a jeho vliv na sorpční schopnosti a rekultivační využitelnost
    Mineralogy and chemistry of Fe-rich bentonite from the Lieskovec deposit (Central Slovakia)
    Možnosti aplikace biodegradačních metod a jílovcových sorbentů při rekultivaci fytotoxických ploch severočeské pánve
    Některé nové poznatky o jílovcových sorbentech oblasti severočeské a sokolovské pánve
    North Bohemian foundry bentonites
    Nové ložisko bentonitu Rokle u Kadaně
    The present status of natural analogue studies project in the Czech Republic
    The process of disintegrating bentonite filter cakes
    Reactions of bentonite with dodecyl-benzyl-dimethylammonium bromide and N-(1-(ethoxykarbonyl)pentadecyl)-trimethylammonium bromide
    Readily HCl-soluble iron in the fine fractions of some Czech bentonites
    Readily HCl-soluble iron in the fine fractions of some Czech bentonites
    Reductive dissolution and Mössbauer spectroscopic study of Fe forms in the fractions of Slovak Fe-rich bentonites
    Rekultivace území dolů Bílina
    Search for clay alternatives to bentonites used as a backfill in radioactive waste repository - mineralogical approach
    Some mineral resources in Nicaragua
    Sorpce Cs v bentonitech a sedimentárních horninách
    Sorpční vlastnosti přírodních bentonitů
    Structural study of acid-treated smectites by IR spectroscopy
    Study of sorption and diffusion processes in natural bentonites
    Suroviny s nízkým obsahem zeolitů z Nikaraguy a možnosti jejich využití
    Swelling Volumes of H-montmorillonites III. Natrification
    The testing of loaded bentonites in connection with deep repository engineered barrier
    Úprava povrchu rekultivovaných lokalit Dolů Bílina omezující nebezpečí větrné a vodní eroze
    Use of smectite-zeolite alteration product of rhyolitic ignimbrite from Puertas Viehas (Nicaragua) in the manufacture of tiles
    Vulkanismus v okraji Doupovských hor - vulkanologická studie paleontologické lokality Dětaň : 11-24 Žlutice
    Výsledky programu rozvoje surovinové základny ČR v oblasti nerudních surovin
    Vytváření optimálního půdního profilu na rekultivovaných plochách severočeské pánve
    Vývoj cen vybraných nerudních surovin na světovém trhu
    Vývoj cen vybraných nerudních surovin na světovém trhu
    Vývoj konjunktury vybraných nerostných surovin v roce 1990
    Zajímavá mineralizace bentonitového lomu v Braňanech u Mostu
    Změny vybraných vlastností bentonitů při tepelné a salinní zátěži : 11-22 Kadaň