Record details

Subject heading
    ložisko fluoritu
Article
    45 let - krátká či dlouhá historie : k historii těžby fluoritu v Čechách
    Anton Seidel (1865-1942) - pedagog, botanik a mineralog z Jílového u Děčína
    Brochantit z fluoritového ložiska Vrchoslav (Krušné hory)
    Chemisch-analytische Untersuchungen an einer Schlacke aus dem Begbaugebiet am Osser (Lam, Bayerischer Wald)
    Covellin z Harrachova (Krkonoše)
    Dosavadní poznatky o distribuci Ag na ložisku Harrachov
    Dvojí předmesozoické vulkanity mongolského fluoritového ložiska Čulut Cagan Del - neobvyklý případ látkové konvergence
    Ferrimolybdit z opuštěné štoly 5.květen u Vrchoslavi, Krušné hory
    Fluoritová ložiska v Mongolsku
    Fluoritové jeskyně v severních Čechách : málo známý speleologický fenomén
    Fluoritové ložisko Moldava
    Fluoritový revír Jílové-Sněžník u Děčína
    Geologie fluoritového ložiska Čulut Cagan Del, střední Mongolsko
    Geotectonic environment of the Late-Variscan vein mineralization of the Bohemian Massif
    Les gites filoniens a F, Ba ( Pb, Zn, Ag) de Moldava et de Harrachov (Massif de Boheme)
    Jeskyně v masivu Děčínského Sněžníku
    K historii mineralogických výzkumů těžených fluoritových ložisek (Česká republika)
    Laboratoř silikátové chemie
    Metodika výpočtu zásob těžených fluoritových ložisek v ČR
    Mineralogické poměry některých fluoritových ložisek v ČR. 3
    Mineralogie a geneze epitermálních žil z lomu v Dolních Loučkách u Tišnova
    Mineralogie těžených fluoritových ložisek (1.)
    Mineralogie těžených fluoritových ložisek. (2.)
    Mineralogie těžených fluoritových ložisek. 4
    Mineralogie těžených fluoritových ložisek. 5
    Minerals of the plumbogummite-philipsbornite series from Moldava deposit, Krušné hory Mts., Czech Republic
    Minerály fluoritového ložiska Jílové-Sněžník u Děčína
    Minoritní prvky v sulfidech a chemické složení tetraedritu z baryt-fluoritového ložiska Harrachov
    Možnosti zdokonalení úpravy fluoritové suroviny ložiska Čulut Cagan Del v MoLR
    Některé problémy likvidace jam ve vybraných rudných a uranových revírech České republiky
    Neoide hydrothermale Gangmineralisationen im Vogtland-Erzgebirge
    Ocenění a perspektivy ložisek nerostných surovin ve východní polovině Krušných hor
    The origin and mineralization of the tin-bearing granites of the Krušné hory (Erzgebirge) province: A 3-dimensional approach with new data on ore deposit zoning around a granite batholith
    Pb dominant members of crandallite group from Cínovec and Moldava deposits, Krušné hory Mts. (Czech Republic)
    The Permo-Carboniferous metallogenetic evolution in central Europe - an outline
    Polymetallic mineralization in Svratka Dome (Moravicum, Czech Republic): Stable isotope and fluid inclusion study
    Projevy fluorit-barytové a polymetalické mineralizace ve výsledcích regionální šlichové prospekce v České republice
    Přírodní památka na bývalém fluoritovém dole
    RNDr. Milan Fengl (1.4.1949 - 29.4.2001)
    Stříbrná mineralizace těžených fluoritových ložisek
    Těžba fluorit-barytových ložisek v ČR
    Transport of fluorine in low temperature hydrothermal brines
    Velké drúzové dutiny na rudních ložiskách Čech
    Výskyt ryzí mědi a kupritu ve Vrchoslavi u Teplic
    Vzpomínka na RNDr. Milana Fengla
    Zur metallogenetischen Charakteristik postpermischer Gangmineralisationen im Lagerstättendistrikt Marienberg-Lauta-Pobershau-Wolkenstein (Zentralteil des sächsischen Erzgebirges)