Record details

Subject heading
    ložisko grafitu
Article
    Bestnaesit-(Ce) z grafitového dolu v Bližné u Černé v Pošumaví
    Black shales and graphite deposits
    Chrom-vanadové granáty z grafitového ložiska Domoradice u Českého Krumlova
    Dva genetické typy tremolitu a nález objektů, podobných fosiliím z lomu Konstantin ve velkovrbenské skupině (14-23 Králíky)
    Grafit na Vlašimsku : Po stopách dolování (neboli nic tam není)
    Grafit u Kolodějí nad Lužnicí a Hostů na Vltavotýnsku
    Grafitonosné struktury mezi Českým Krumlovem a Českými Budějovicemi s ložiskově geologickými prognózami
    Grafitová ložiska jižních Čech
    Grafitové ložisko Koloděje nad Lužnicí-Hosty
    Hornická činnost na starohorské dislokační zóně z pohledu historických pramenů
    Hydratované oxidy železa a manganu z dolu Václav v Bližné
    Jihočeský grafit
    K historii těžby grafitu na ložisku Velké Tresné
    K životnímu jubileu jihočeského rodáka a kolegy RNDr. Ladislava Tichého
    Karbonátové horniny z lokality Konstantin a jejich vhodnost k chemicko-technologickému zpracování a zpracování tavením
    Látkové a izotopické složení krystalických vápenců z oblasti dolu Václav v Bližné u Černé v Pošumaví
    Ložisko grafitu Kněží hora u Katovic
    Ložisko grafitu u Spolí na Českokrumlovsku
    Ložisková situace grafitu u Černé v Pošumaví před výstavbou vodní nádrže Lipno
    Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezsku opomíjené sběrateli (VI) - Petříkov
    Minerály okolí Čachrova
    Možnosti využívání ložiska vločkového grafitu v Tanzánii
    Netolicko - kdysi zdroj nejlepšího jihočeského vločkového grafitu (flince)
    Nové minerály z lokality Lazec u Českého Krumlova
    Pegmatity z Chvalovic
    Průzkum jihočeského grafitu po r. 1945
    Přehled minerálů z grafitických hornin na západní Moravě
    Příspěvek k poznání chemického složení jihočeských grafitů
    Separace grafitu pro jeho další mineralogické a technologické hodnocení
    Současné možnosti terénního odběru vzorků grafitové suroviny v České republice
    Todorokit z grafitového ložiska Lazec, sz. od Českého Krumlova
    Tourmaline in graphitic rocks of the Velké Vrbno Group (Silesicum, Czech Republik)
    Uvit v žíle s alpskou paragenezí na ložisku Lazec u Českého Krumlova
    Vanadové granáty z grafitového ložiska Český Krumlov-Městský vrch
    Výskyt copiatitu v Bližné u Černé v Pošumaví
    Výskyt grafitu u Zahrádky Hrobské
    Výskyt hexahydritu a halloysitu (metahalloysitu) v Bližné na Českokrumlovsku
    Výzkum dutinové mineralizace na grafitovém ložisku Lazec u Českého Krumlova (32-21 Prachatice)
    Z historie exploatace grafitu v jižních Čechách
    Z historie exploatace grafitu v jižních Čechách
    Z historie exploatace grafitu v jižních Čechách