Record details

Subject heading
    ložisko granitu
Article
    Exploration of a granite rock fracture system using a TV camera
    Kámen na pražských památkách
    Main directions of the fractures in the limestone and granite quarries along the Sudetic Marginal fault near Vápenná village, NE Bohemian Massif, Czech Republic
    Moravské moldanubikum a třebíčský a jihlavský masiv
    Peraluminické granitoidy sv. moldanubika
    Příklad spontánní sukcese na opuštěných granitových lomech
    Refraction seismics in vertical gradient medium : The present state and future requirements
    South Bohemian Pluton
    Výskyt, těžba a zpracování žuly na Horažďovicku