Record details

Subject heading
    ložisko jílu
Article
    Accompanying clays of Sokolov coal mines (on the way from wasted opportunity to practical use)
    Application of clay mineralogy in ceramic practice
    Clay minerals in pigments of mediaeval and baroque paintings
    The deposit of refractory claystones Kačice near Libušín (Central Bohemia)
    Dobývání žáruvzdorných jílovců
    Doprovodné suroviny severočeského hnědouhelného revíru
    Göllersdorf - Ziegelei und Tonbergbau Wienerberger. Exkursion C - Geologie der Umgebung von Hollabrunn
    Investigation of potential application of humate - clay complex to the treatment of industrial waste waters
    Jílovce cyprisového souvrství
    Jílové suroviny z hlediska metodiky jejich laboratorního výzkumu
    Krystaly sádrovce ze Zlivi-Zahájí u Hluboké nad Vltavou
    The KTB deep crustal laboratory and the western Eger Graben. Second day: Active processes of the western Eger Graben area. stop 8
    Late Paleozoic volcanosedimentary evolution of the Elbe Zone and the eastern Erzgebirge
    Lesnická rekultivace vypálených jílů Želénky
    Ložiska nerudních surovin severozápadních Čech
    Mineralogie ložiska Strkovice
    Miocenní pánev Vižina a její význam pro poznání paleopotamologických poměrů jihozápadní části Českého krasu
    Několik poznámek k 11.mezinárodní jílové konferenci
    Nová skládka v dobývacím postoru SD, a. s. Doly Nástup Tušimice
    Problematika efektivnosti využití doprovodných surovin
    Průzkum ložisek keramických jílů v SPLAJ a jeho výsledky
    Přehled historicky doložených úvodních důlních děl
    Příčnoústí (Elasmobranchii) z hraniční vrstvy cenoman/turon z povrchového dolu Prokop v Březině u Moravské Třebové (24-21 Jevíčko)
    Sádrovec z Března u Loun
    Search for clay alternatives to bentonites used as a backfill in radioactive waste repository - mineralogical approach
    Sedimenty terciéru na jižním okraji karbonu plzeňské pánve, hranice terciér-karbon (21-222 Dobřany)
    Studium možného použití humáto-jílových komplexů při čištění průmyslových odpadních vod
    Technology and genesis of clays, the Cheb basin
    Tertiary plants of the Plzeň Basin (West Bohemia)
    Vlčí hora u Černošína a její místo v dějinách geologie a mineralogie Čech
    X-ray quantitative phase analysis of the kaolinitic bond clay from the Cheb basin in West Bohemia