Record details

Subject heading
    ložisko sillimanitu
Article
    Hliníkem bohaté vložky v kvarcitech sedlčansko-krásnohorského metamorfovaného "ostrova"