Record details

Subject heading
    ložiskové struktury
Article
    Arimao, nové ložisko porfyrových měděných rud na Kubě
    Březohorský rudní revír
    Březové Hory - největší ložisko stříbra a olova v ČR
    Chemismus a zonálnosť Ni-Co mineralizácie v úhornianskom rudnom poli
    Contribution to the methodology for reserves estimations of highly variable ore mineralizations
    Česká ložiska zlata v současných podmínkách
    Dobývání a úprava železné rudy na dole Měděnec včetně hornických prací v okolí
    Dobývání rud na ložisku Kutná Hora
    Geologicko-ložiskové poměry scheelitové mineralizace mezi obcemi Nekvasovy a Oselce (jižně od Nepomuku)
    Gisement de Tazalaght - modele de la minéralisation cuprifere stratiforme dans le Précambrien supérieur de l' Anti-Atlas Occidental (Maroc)
    Grafitonosné struktury v jižních Čechách
    Hornoslavkovsko-krásenský rudní Sn, W revír
    Improving the geostatistical models of deposits by introducing geology into geostatistics: case history of the ore resource estimation of the Mokrsko west gold deposit
    K strategii vyhĺadávania Au rúd na území Slovenska
    Ložiska Zn-Pb rud vzniklá zvětráváním
    Ložisko chemického barytu v Mackově u Flájí
    Ložisko Fe-rud Hraničná
    Metodika a výsledky vyhledávání slepého sulfidického zrudnění v ranském bazickém masívu
    Modelovanie výberu zásob pomocou dynamického programovania
    Největší ložisko zlata v Evropě
    Niekoĺko poznámok o štruktúrnom postavení scheelitovo-zlatonosného zrudnenia v oblasti Kyslej pri Jasení
    Nové výskyty mineralizácií v Malej Fatre
    Nový nález scheelitu na magnezitovo-mastencovom ložisku Bodnárka pri Kokave
    Ore mineralization of the Malé Karpaty Mts. (Western Carpathians)
    Podrobný geologický průzkum karbonátů na ložisku Konstantin
    Pokus o rekonstrukci geologické historie vltavínonosných sedimentů na Moravě
    Prejavy možného výskytu Au mineralizácii typu Carlin v oblasti hodrušsko-štiavnického hrastu
    Příbramské uranové ložisko
    Rozmístění vodních toků s vltavínovými štěrky na Moravě
    Současný stav revíru El Cobre na Kubě
    Vyhĺadávanie zlatého zrudnenia v štiavnicko-hodrušskom rudnom rajóne
    Vyhledávací průzkum Sn, W rud v hornoslavkovském revíru
    Výskyt zlatých rud u Santa Clary na Kubě
    Výskyty molybdenových rud v Krušných horách
    Výskyty zlata v širším okolí Želetavy na jihozápadní Moravě
    Zeolity a možnosti jejich využití