Record details

Subject heading
    lužický faciální vývoj
Article
    Aplikace stochastických modelů při řešení problematiky sanace turonské zvodně v oblasti Stráže pod Ralskem
    Application of Gamma-Ray Spectrometry in Outcrop to Subsurface Correlation of Shallow-Marine Sandstones: Jizera Formation (Turonian) of the Bohemian Cretaceous Basin
    Bioerosion and bioturbation of weathered metavolcanic rock (Cretaceous, Czech Republic)
    Borek near Česká Lípa
    Chemical weathering of clay-rich sandstone matrix - control and case studies
    CHKO Labské pískovce
    České Švýcarsko
    Českolipsko
    Český ráj
    Děčínská termální struktura a Lázně Svatého Josefa
    Děčínský Sněžník Hill
    Desalination of mine waters from in situ uranium leaching: the ammonium alum - ammonium alunite process
    Destrukce skalních kůr na kvádrových pískovcích Kokořínska lesním požárem
    Dissolution kinetics of natural kaolinites at low pH sulfuric acid solutions - an example from Stráž pod Ralskem mineral deposit
    Dobývání železných rud na Českolipsku
    Dynamic of the surface temperature field caused by mining-related groundwater management
    Event- und Sequenzstratigraphie in der Sächsischen Kreide
    Fauna spodního a svrchního coniaku na lokalitě Radovesice (02-34 Bílina)
    Fluoritové jeskyně v severních Čechách : málo známý speleologický fenomén
    Fluoritový revír Jílové-Sněžník u Děčína
    Geologické zajímavosti v údolí Zábrdky (střední a severní Čechy)
    Geologische Aspekte des Eisenerz-Bergbaus in den Sandsteinen der Lausitzer Kreide
    Groudwater pollution modeling within the Middle Turonian aquifer near Mimoň water supply area, Northern Bohemia
    Heritage of uranium in-situ leaching and environmental remediation program in north Bohemian region
    Hornická naučná stezka - Údolí Milířky
    Inoceramids from Kreibitz-Zittauer area (Saxony and northern Bohemia) : revision of ANDERT'S (1911) descriptions
    Jeníkov-Lahošť near Teplice
    Jeskyně v masivu Děčínského Sněžníku
    Kalzit-Sinter in Sandsteinhöhlen des Elbsandsteingebirges
    Kaňon Labe mezi Děčínem a hranicí : území zajímavé klimatem, geologickým složením, kulturní hodnotou, flórou i faunou, biokoridor prvního řádu
    Kaolinites from uranium deposit Stráž pod Ralskem and their crystallochemical characteristics
    Klasty železivců v křídových pískovcích u severního okraje české křídové pánve (list 02-223 Mikulášovice) (02-223 Mikulášovice)
    Koncepce sanace chemické těžby uranu ve Stráži pod Ralskem
    Konec těžby uranu v horním povodí Ploučnice : o jednom "ekologickém dědictví"
    Ložiska uranu Hamr a Stráž pod Ralskem
    Ložiska uranu ve Stráži pod Ralskem
    Lužické hory
    Manganový armalcolit a pseudorutil z uranonosných sedimentů severočeské křídové pánve u Stráže pod Ralskem
    Mineralogická vazba Ag v indiciích sulfidické mineralizace z podloží křídy v okolí Hamru u České Lípy
    Mineralogicko-geologická charakteristika míšeňské doliny (Lužické hory)
    Mineralogicko-geologické poměry Míšeňské doliny (Lužické hory) (02-242 Nový Bor)
    Minerály fluoritového ložiska Jílové-Sněžník u Děčína
    Monitoring podzemních vod v severočeské oblasti těžby uranových rud
    Morphostructural development of the sandstone relief in the Bohemian Cretaceous Basin
    Nález neobvykle zachovalé ichnofosilie křídového stáří z glaciálních uloženin severních Čech
    Nálezy z pískovcových převisů a otázka degradace krajiny v mladším pravěku v širších souvislostech
    Neobvyklá uranová mineralizace v křídových sedimentech od Jetřichovic
    Neotektonické poměry při východní části krušnohorského zlomu (02-14 Petrovice, 02-23 Děčín, 02-32 Teplice)
    Neutron diffraction experiments on sandstone undergoing external pressure
    Nové záznamy čeledi Pinaceae a Taxodiaceae v marinních sedimentech severočeské svrchní křídy a paleogénu Západních Karpat (02-12 Teplice v Čechách, 34-11 Hustopeče)
    Nový pohled na původ voštin v psamitech české křídové pánve : (02-24 Nový Bor)
    Okolí Hamru a Svébořic
    Partial results of monitoring of stability deterioration on Pravčice Rock Arch, NW Bohemia
    Poznámky ke vzniku některých prvků mikroreliéfu pískovcových skal
    Přírodní památka na bývalém fluoritovém dole
    A review of selected sandstone weathering forms in the Bohemian Switzerland National Park, Czech Republic
    Sanace horninového a životního prostředí po chemické těžbě uranu na ložisku Stráž
    Silkretizace - možný mechanismus prokřemenění některých pískovců v regionu Dubských skal
    Stopy po úderu blesku v pískovcích české křídové pánve
    Stratigrafie, litologie a tektonika křídových sedimentů na Litoměřicku
    Studium vybraných minoritních prvků v některých polzenitech
    Sulfidická a U-Zr-Ti mineralizace z nesilicifikovaných a silicifikovaných pískovců březenského souvrství (Milštejn v Lužických horách)
    Tektonické poruchy a potenciální rizika mezikolektorové kontaminace podzemních vod ve strážském bloku
    The Upper Cretaceous of Saxony in the framework of the European Cretaceous development : Proceedings of the 4th International Cretaceous Symposium, Hamburg 1992
    Výsledky kontrolního sledování skalních masivů v obci Hřensko za období červen 1996-prosinec 1998
    Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část I.
    Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část II.
    Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část III.
    Zatápění uranového dolu Hamr I
    "Železné klády" - výjimečné skalní útvary v křídových pískovcích Ralské pahorkatiny