Record details

Subject heading
    měď
Article
    Adsorption of copper and cadmium from aqueous solution by various types of sediments under static and dynamic conditions
    Andorit VI z antimonitovej mineralizácie v Spišsko-gemerskom rudohorí (Zlatá Idka, Dobšiná-Tiefengründel)
    Brochantit z fluoritového ložiska Vrchoslav (Krušné hory)
    Complex twinning, polytypism and disorder phenomena in the crystal structures of antimonpearceite and arsenpolybasite
    Connellit ze Studence u Jilemnice
    The crystal structure and compositional range of mckinstryite
    Crystal structure of argentopyrite, AgFe2S3, and its relationship with cubanite
    The crystal structure of roxbyite, Cu58S32
    The crystal structures of lavendulan, sampleite, and a new polymorph of sampleite
    Crystallization sequences in matte and speiss from primary lead metallurgy
    Cu-Pb mineralizace v lomech krystalického vápence Na Pomezí a v širším okolí obce Lipová-lázně (silezikum)
    Cu-rich members of the beudantite-segnitite series from the Krupka ore district, the Krušné hory Mountains, Czech Republic
    Demesmaekerit z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách
    Devillin z dolu Kovárna v Obřím dole v Krkonoších
    Dioptas z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách (Česká republika)
    Distribuce stopových a minoritních prvků v horninách jihlavské brázdy a jejím okolí
    Druhotné minerály mědi z Jáchymova
    Druhotné nerosty mědi na českých a slovenských nalezištích
    The effect of As-Sb substitution in the Raman spectra of tetrahedrite-tennantite and pyrargyrite-proustite solid solutions
    Facie, magnetická susceptibilita a obsahy těžkých kovů v sedimentech regulovaného koryta řeky Moravy mezi Kvasicemi a Kostelany
    Galena and Ag-minerals from Rožná uranium deposit
    Interpretation of selected structures of the bismuthinite - aikinite series as commensurately modulated structures
    Kalciopetersit - nový minerál z okolí Olomouce
    Koninckit, evansit, vashegyit a volborthit z Kocihy u Rimavské Soboty (Slovensko)
    Krupkait - povstání z popela
    Lake sediment evidence of air pollution from pre-historic copper and bronze production
    The leaching behaviour of lead metallurgical slag in high-molecular-weight (HMW) organic solutions
    Lead, zinc and copper deposition over the past 200 years for eight sites spanning a pollution gradient in the Czech Republic
    Lemanskiite, NaCaCu5(AsO4)4Cl.5H2O, a new mineral species from the Abundancia mine, Chile
    Linarit a brochantit ze struskových hald v údolí Vrchlice v Kutné Hoře
    Linarit a brochantit ze Stříbra
    Maďarská Rudabánya - zajímavé ložisko železných rud
    Makroskopické ryzí prvky z rudních žil v Kutné Hoře
    Měď po aragonitu a další pseudomorfózy z Bolívie
    Měďnaté minerály z Kolína
    Minerály kutnohorských strusek
    Minerály mědi v melafyrech v Morcinově u Lomnice nad Popelkou
    Minerály skupiny mixitu z lokalit v České republice
    Minoritní prvky pyritu a pyrhotinu ze Zlatých Hor
    Modified electrodes: Sorption of Cu (II) on montmorillonite-humic acid system
    Namibite and hechtsbergite from the Nagatare mine, Fukuoka Prefecture, Japan
    Několik poznámek k objevu koutekitu
    Nové mineralogické poznatky z kutnohorského revíru (2002-2007)
    Novoveská Huta - lokalita vzácných sekundárních minerálů mědi
    Occurrences of gold, copper, vanadium and silver minerals in volcanic rocks of the Permo-Carboniferous Basin in the Krkonoše Mts. piedmont area
    Ověření funkce tak zvaných licích pánviček z Roztok u Prahy a okolí Kadaně
    Palygorskit ve Studenci
    The pearceite-polybasite group of minerals: Crystal chemistry and new nomenclature rules
    PGE distribution in massive sulfides from the PACMANUS hydrothermal field, eastern Manus basin, Papua New Guinea : implications for PGE enrichment in some ancient volcanogenic massive sulfide deposits
    PGE distribution in massive sulfides from the PACMANUS hydrothermal field, eastern Manus basin, Papua New Guinea: implications for PGE enrichment in some ancient volcanogenic massive sulfide deposits
    PGE fractionation in seafloor hydrothermal systems: examples from mafic- and ultramafic-hosted hydrothermal fields at the slow-spreading Mid-Atlantic Ridge
    Polymetalická huť v nástěnné malbě na hradě Žirovnici
    Přírodní fosfáty mědi
    Pseudojohannite from Jáchymov, Musonoi, and La Creusaz: A new member of the zippeite-group
    Roquésit z polymetalického ložiska Příbram-Březové hory, Česká republika
    Rudní minerály dolomitových žil v hadcích letovického krystalinika
    Ryzí měď v achátu z lomu v Doubravici
    Ryzí měď v severočeské hnědouhelné pánvi
    Ryzí měď z dolu Kovárna v Obřím dole v Krkonoších
    Ryzí měď z uranového ložiska Rožná
    Sekundární minerály mědi na lokalitě Farbiště u Ponik
    Sekundární minerály mědi v horninách kulmu (spodního karbonu) na Olomoucku
    Sekundární minerály mědi z lokality Špania Dolina na Slovensku
    Sekundární minerály mědi z okolí Ĺubietové na Slovensku
    Sekundární minerály mědi ze Zlatých Hor, Nýznerova, Ludvíkova a Nové Vsi u Rýmařova
    Serpierit a zinekrosasit z Herlíkovic u Vrchlabí
    Silver and/or copper vermiculites and their antibacterial effect
    Simultaneous refinement of two components of an exsolution intergrowth: crystal structures of the lindströmite - krupkaite pair
    Sorpce a uvolňování Cd, Cr, Cu a Zn v horninovém prostředí : 24-13 Bystřice nad Pernštejnem, 24-44 Bučovice, 34-22 Hodonín
    Supergenní Cu a Bi mineralizace na lokalitě Tři Sekery u Mariánských Lázní
    Supergenní Cu-Zn karbonáty z rudního ložiska Horní Rokytnice v Krkonoších
    Supergenní minerály mědi z ložiska Gelnica (Slovenské Rudohorie)
    Supergenní selenová mineralizace na uranovém ložisku Zálesí v Rychlebských horách
    Technika DGT jako substituent biomonitorů pro predikci dostupnosti kovů v půdách
    Těžké kovy v povodí Odry
    Úloha intersticiální mědi v sirnících řady chalkopyritu, bismutinu a pavonitu
    Úvahy kutnohorského patriota nad knihou Kutnohorská iluminace
    Voltammetric study of clay minerals properties
    Výskyt toxických kovů v ekosystémech vybraných pražských nádrží
    Výskyty supergenních Cu-minerálů ve středních Čechách
    Výskyty zlata, jeho odrůd a minerálů v ČSSR
    Wall painting damage by salts: causes and mechanisms
    Záhadné lokality ryzí mědi u Tišnova
    Zinkolivenit z rudního revíru Krupka, Krušné hory (Česká republika)
    Zpracování kutnohorských rud v 90. letech 15. století v ikonografii, dokumentech i neprokázaných představách