Record details

Subject heading
    měření elektrické
Article
    Definition of delta Body in Northern Closure of the Vienna Basin (Sarmatian, Czech Republic)
    Eletroodporová meření střídavými proudy a jejich užití v mělké archeologické prospekci
    The Ghadamis Fault : A Disputed Structure in NW Libya. Vol. 6
    Jeskyně ve vápenitých dolomitech fylitové zóny u Bozkova na Železnobrodsku
    Special geophysical methods: deep geo-electrical research in the western margin of the Bohemian Massif