Record details

Subject heading
    měření geotechnické
Article
    Application of experimental stress analysis in geotechnics for the minimization of the structure failure
    Assesment of surface deformation due to undermining
    Beobachtung rezenter tektonischer Bewegungen im Wattenkopftunnel bei Ettlingen
    Ervěnický koridor z pohledu důlního měřiče , báňského projektanta a vysokoškolského pedagoga - baňaře
    First results of conical borehole strain gauge probes applied to induced rock mass stress changes measurement
    Geological structure, seismic energy release and forecasting of rockburst occurrence
    Geotechnical investigation for cavern-type underground natural gas storage
    Horizontální napětí v české části hornoslezské pánve
    The Influence of basinal structures on the shape of wave patterns of induced seismic events: An examples from the North Bohemian Brown Coal Basin
    Interpretace údajů o vlivu technogenní činnosti při úpatí Krušných hor na průběh endogenních a exogenních pochodů v okolním horninovém prostředí
    Interpretation of data about technogenic activity at the toe of Krušné hory Mts. affecting endogenous and exogenous processes in the rock environment
    Inženýrskogeologické hodnocení sprašových sedimentů na listu 13-322 Kolín (13-32 Kolín)
    Inženýrskogeologický průzkum deformací komunikace v Třinci - Vendryni
    Komplexní sledování geotechnických problémů lokality Čistá-Důl Jeroným, období 2004-2005
    Litologie bazálních křídových sedimentů a inženýrskogeologické poměry ve stavební jámě pro hotel u Strahovského kláštera v Praze
    Metody kontrolního sledování a řízení geotechnických rizik při povrchové těžbě uhlí
    Možnost prognózy důlních otřesů v uhelných dolech z kontinuálních konvergenčních měření
    Některé poznatky z důlních otřesů v OKR v období od zahájení útlumu těžby. I. Charakteristické geomechanické faktory 72 důlních otřesů v OKR od roku 1989
    Některé poznatky z důlních otřesů v OKR v období od zahájení útlumu těžby. II. Analýza a zobecnění poznatků o geomechanických faktorech při důlních otřesech v OKR
    Novinky v Technických podmínkách na geotechnický průzkum pro tunely TP 76-C
    Prediction of surface motions during the exploration of the shaft pillar in the coal mine Mayrau
    Problem-oriented constitutive modelling of geomaterials
    Problémově orientované konstitutivní modelování geomateriálů
    Program gINT - zpracování a prezentace geotechnických a geologických dat
    Prostředky experimentální analýzy v geotechnice a jejich využití k minimalizaci rizika selhání konstrukce
    Příspěvek k charakteristice mechanického chování miocenních jílů jako základové půdy na Moravě
    Revitalizace území východní části SHP v letech 1998-2006. 3. část
    Rock bursts in the Czech part of the upper Silesian Coal Basin - Features, theoretical models and conclusions for practice
    Rock mass as a porous medium: gas filtration ability in triaxial state of stress
    Sanace sesuvu ve Strahovicích u Opavy
    Second generation of conical strain gauge probe for stress measurement in rock massif
    Sedání povrchu Ervěnického koridoru
    Seismic activity development before stress conditioned strong seismic events in Jelšava mine
    Skalní pohyby ve svahu Ledových Slují
    Some results of horizontal stress measurements by hydrofracturing method in underground mines of Karviná part of "OKR" coalfield
    Současný stav a perspektiva zpřístupnění historické lokality Důl Jeroným - Čistá, Slavkovský les
    Utilization of conductive YOKOHAMA RUBBER for construction of pressure transducers
    Věrohodnost průzkumných metod při hodnocení stavu Karlova mostu
    Význam doplňkového inženýrskogeologického průzkumu pro výstavbu komunikací