Record details

Subject heading
    mřížkové parametry
Article
    Ag-Sb-S mineralizace z Jáchymova v Krušných horách
    Agardit-(Ce) ze supergenní zóny ložiska Vrančice u Příbrami (Česká republika)
    Almandin od Malenic u Volyně
    Amalgamy stříbra - moschellandsbergit a schachnerit ze železnorudného ložiska Březina u Radnic (západní Čechy)
    Amfiboly z lomu Vápenný vrch u Černé v Pošumaví
    Artinit z hadcového lomu u Biskoupek u Oslavan, západní Morava - nový minerál pro Českou republiku
    Babingtonit ze žil alpského typu v okolí Vernířovic
    Barnaté živce v puklinové mineralizaci alpského typu na zlatohorských ložiskách
    Bismutová mineralizace z uranového ložiska Medvědín u Špindlerova Mlýna
    Bustamit z Pb-Zn skarnu v mramorech moldanubika z Meziříčka u Želetavy, západní Morava
    The changes of lattice parameters during the dehydroxylation of kaolinite
    Charakterisierung von Chabasiten des Böhmischen Mittelgebirges
    Charakteristika výskytu Ag-mineralizace na žíle H61Z pod 6. patrem, šachta 21, příbramský uran-polymetalický revír
    Chemické složení crandallitu, goyazitu a waylanditu z Krásna u Horního Slavkova
    Chlorem bohatý hydroxylellestadit ze Zastávky u Brna
    Chlorites from the polymetallic deposit Oskava near Rýmařov (Czech Republic)
    Compositional, structural and phase relationships in titanian ixiolite and titanian columbite-tantalite
    Covellin z Harrachova (Krkonoše)
    Crystal-Chemical Characterization and Properties of Bohemian and Moravian Tektites
    The crystal chemistry of paulingite
    Crystal structure of vanadinite: Refinement of anisotropic displacement parameters
    The crystal structures of lavendulan, sampleite, and a new polymorph of sampleite
    The crystal structures, solid solutions and infrared spectra of copiapite-group minerals
    Crystallographic and chemical constraints on the nature of the proustite-pyrargyrite solid-solution series
    Cyrilovite from Cyrilov, western Moravia, Czech Republic; new data on the type material
    Diaspor a další minerály z agrárních hald v okolí Potůčníku
    Diopsidy z Maršíkova a Sobotína
    Draselný živec z čediče významné mineralogické lokality na vrchu Kočka u Žitenic v Českém středohoří
    Duhamelite discredited
    Eclarite and associated Bi sulfosalts from the Brezno-Hviezda occurrence (Nízke Tatry Mts, Slovak Republic)
    Evidence of contrasting low-grade metamorphic conditions from clay mineral assemblages in Triassic Alpujárride-Maláguide transitional units in the Betic Cordilleras, Spain
    Experimental results and mineralogy of the Pd-Sn-Te system
    Ferberit z rudních žil kutnohorského revíru - nový minerál pro rudní revír a indikátor Sn-W mineralizace
    Geochemie kalcitových žil v paleozoických horninách Moravského krasu (24-41 Vyškov)
    Gustavite with variable Bi/Sb ratio from Kutná Hora deposit, Czech Republic, a new occurrence
    Henclová - nová lokalita pseudomalachitu v Slovenskej republike
    Highly ordered, homogeneous ferrocolumbite from an anorogenic granitic pegmatite at Ivittuut (Ivigtut), SW Greenland
    Hurlbutit z beryl-columbitového pegmatitu v Kostelním Vydří u Telče, západní Morava
    Iron-rich chrysoberyl from Kalanga Hill, Muyombe District, north-eastern Zambia
    Jonassonite, Au(Bi,Pb)5S4, a new mineral species from Nagybörzsöny, Hungary
    K otázce výskytu wurtzitu v polymetalických rudách březohorského rudního revíru (Příbram, střední Čechy)
    K-poor meurigite from the Kněžská hora quarry near Těškov, western Bohemia, Czech Republic
    Kalcit z Prahy-Radotína
    Kalcity z Měděnce v Krušných horách
    Kasolit z Jánské žíly, Březové Hory, Příbram
    Korund od Malšína u Českého Krumlova
    Krystalochemie minerálních fází v systému UO3-H2O (schoepit-metaschoepite-"dehydratovaný schoepit")
    Krystalová struktura a chemismus wollastonitu z vybraných moravských a slezských lokalit (24-13 Bystřice nad Pernštejnem, 14-41 Šumperk, 14-22 Jeseník)
    Kuprosklodowskit z uranového ložiska Zálesí u Javorníka v Rychlebských horách (Česká republika)
    Laumontit z kamenolomu Na Marjánce, j. od Stříbrné Skalice
    Laumontit z kamenolomu Štíleček u Sedlčan
    Lemanskiite, NaCaCu5(AsO4)4Cl.5H2O, a new mineral species from the Abundancia mine, Chile
    Lepidolitový pegmatit od Dobré Vody u Velkého Meziříčí, západní Morava
    Lesukite, cubic Al2Cl(OH)5.2H2O from Kladno, Czech Republic
    Liebigit Ca2[(UO2)(CO3)3].11H2O z uranového ložiska Zálesí u Javorníka : 04-43 Bílý Potok
    Liebigite recently formed from the dump of mine No.16 (Příbram, Háje), Bohemia, Czech Republic
    Magnetit a jeho postavení v paragenezích hydrotermálních žil příbramské rudní oblasti
    Makroskopický kasiterit v leukogranitu u Trhových Svin v jižních Čechách
    The metal-rich part of the Co-Ni-P system at 800 °C
    Mineralogical characterization of paulingite from Vinařická hora, Czech Republic
    Mineralogical study of "strigovite" from pegmatites of the Žulová granitic massif (Czech Republic)
    Mineralogie lokality Žichov (České středohoří)
    Mineralogie, strukturní charakteristika a chemismus pyromorfitu z Nové Vsi u Rýmařova
    Minerals from the exocontact of a pegmatite and serpentinites in Heřmanov, Czech Republic
    Minerály skupiny zippeitu z Jánské žíly, Březové Hory, Příbram
    Minerály stříbra III: skupina miargyritu-schapbachitu, incait, sylvanit, skupina proustitu-xantokonu a samsonit
    Mn-rich tourmaline from the Moldanubicum in Austria: structure and chemistry
    Mřížkové parametry z práškových dat
    Nález minerálu blízkého andoritu (tzv. "minéral F") v asociaci s diaforitem a dalšími minerály Pb-Ag-Sb na haldě dolu Lill (černojamské ložisko), Příbram
    Nálezy čejkaitu v důlní chodbě uranového ložiska Rožná, Česká republika
    Nálezy magnezioferitu v oblasti mostecké pánve
    Naturally occurring germanium compounds, GeSnS3 and GeO2 from Radvanice, Eastern Bohemia
    A new cadmium sulfate natural phase from Radvanice near Trutnov (Czech Republic)
    New data of rabejacite (Jáchymov, the Krušné hory Mts., Czech Republic)
    Nováčekit a metanováčekit, minerály nesoucí jméno profesora Radima Nováčka, jedné z mnoha obětí nacismu
    Nové nálezy na pegmatitové žíle Maršíkov II u Velkých Losin
    Nové nálezy supergenní mineralizace na haldě uranového dolu č. 16, Příbram-Háje
    Nové sekundární minerály ze severočeské hnědouhelné pánve
    Occurrence of manganese carbonates ores on strata-bound Horní Benešov deposite (Silesia, Czech Republic)
    Pacova hora u Chýnova (Chýnovská jeskyně a lom) - nové poznatky mineralogického výzkumu
    Pb dominant members of crandallite group from Cínovec and Moldava deposits, Krušné hory Mts. (Czech Republic)
    The pearceite-polybasite group of minerals: Crystal chemistry and new nomenclature rules
    Perimorfózy po kalcitu z Bochovic u Třebíče
    Phase equilibria in the Pd-Sn-Te system
    Phosphatian walpurgite from Smrkovec, the Slavkovský Les Mts. (the Czech Republic): its description and physico-chemical characteristics
    Phosphide solid-solutions within the metal-rich portion of the quaternary system Co-Fe-Ni-P at 800° C, and mineralogical implications
    Potassian hastingsite and potassichastingsite from garnet - hedenbergite skarn at Vlastějovice, Czech Republic
    Povondrait - železitý turmalín z Bolívie
    Primary minerals of the Jáchymov ore district
    Přírodní síra z oxidační zóny polymetalické mineralizace na ložisku Nový Metternich u Mariánských Lázní
    Příspěvek k výskytu "amazonitu" na lokalitě Ptáčkovna u Písku
    Příspěvek k výskytu goethitu v Křemžské kotlině
    Pseudojohannite from Jáchymov, Musonoi, and La Creusaz: A new member of the zippeite-group
    Rabejacit z Předbořic
    Rare sulfosalts from Vulcano, Aeolian Islands, Italy. V, Selenian heyrovskýite
    Rentgenometrický výzkum barytu z rudních ložisek typu SEDEX a hydrotermálních žil v severovýchodní části Českého masívu
    Revize limonitu z Poniklé u Jilemnice
    Revize lokality Březí u Říčan a lokality Oheb u Seče v Železných horách - nalezišť krystalů ortoklasu
    Saléeit a minerál izomorfní řady fosfuranylit-yingjiangitové z uranového ložiska Kladská u Mariánských Lázní
    Segnitit ze Štěpánova nad Svratkou, západní Morava
    Sekundární minerály uranu z uranového ložiska Kladská u Mariánských Lázní
    Selenem bohatý antimonit z hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Selenium mineralization of the uranium deposit Zálesí, the Rychlebské hory Mts., Czech Republic
    Semseyit a fizélyit z polymetalického ložiska Bohutín u Příbrami, Česká republika
    Separation and characterization of pyrophyllite from Lukavice (E. Bohemia)
    Shock-induced phenomena in limestones in the quarry near Ronheim, the Ries Crater, Germany
    Skorodit FeAsO4.2H2O z Jezdovic u Třeště
    Sodiumuranospinit z ložiska Měděnec v Krušných horách
    Spinel(pleonast) a chondrodit z grafitového ložiska Lazec u Českého Krumlova
    Sternbergit v asociaci s Ag-sulfidy, ložisko Březové Hory, Příbram
    The stibian mustard gold from the Kriváň Au deposit, Tatry Mts., Slovak Republic
    Structural properties of ferromagnesian cordierites
    Suletice - staronová lokalita amfibolu v Českém středohoří
    Sulfáty vysokoteplotní oxidační minerální asociace; hořící odval dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Supergene minerals in the Horní Slavkov uranium ore district, Czech Republic
    Supergene uranium mineralization from Horní Halže near Měděnec (Krušné hory Mountains), Czech Republic
    Supergenní As mineralizace odvalu Stará Plimle na Kaňku u Kutné Hory (Česká republika)
    Supergenní Cu a Bi mineralizace na lokalitě Tři Sekery u Mariánských Lázní
    Supergenní Cu-Zn karbonáty z rudního ložiska Horní Rokytnice v Krkonoších
    Supergenní mineralizace slivického pásma (žíla Karel) jv. od Příbrami, Česká republika
    Supergenní mineralizace z haldy šachty č. 16 Příbram - Háje
    Supergenní minerály Sn-W ložiska Cínovec v Krušných horách (Česká republika)
    Supergenní selenová mineralizace na uranovém ložisku Zálesí v Rychlebských horách
    Supplement to secondary and rock-forming minerals of the Jáchymov ore district
    Tellurobismutit ze zlatonosného zrudnění od Zlátenky u Pacova
    Telluronevskite, Bi3TeSe2, a new mineral
    Tsumoit (BiTe) ze zlatonosných křemenných žil z Bytízu-Starých hor u Příbrami
    Turmalín z Loučné nad Desnou (14-24 Bělá pod Pradědem)
    Turonské pyritové konkrece z Kladna-Dříně
    Unikátní výskyt ortopyroxenitu u Bohouškovic nedaleko Křemže
    Uralit z Olešnice u Trhových Svinů
    Uranofán a torbernit z Kynžvartu u Mariánských Lázní
    Uranofán, uranopilit a compreignacit z Jánské žíly, Březové Hory, Příbram
    Uranopilit a jáchymovit z uranového ložiska Horní Slavkov
    Uranosphaerite from Horní Halže near Měděnec (Krušné hory Mountains, Czech Republic): description and vibrational characteristics
    Vanadium-rich tourmaline from graphitic rocks at Bítovánky, Czech Republic; compositional variation, crystal structure
    Variation of unit-cell dimensions of experimentally synthesized members of Fe3P-Ni3P solid solution
    Vihorlatite, Bi24Se17Te4, a new mineral of the tetradymite group from Vihorlat Mts., Slovakia
    Výskyt granátu a staurolitu v Jeseníkách
    Využití RTG práškové difrakce pro stanovení chemického složení minerálů řady zirkonu
    Vzácný fosfát olova a uranylu - dewindtit z uranového rudního výskytu Rýžoviště u Harrachova (Krkonoše)
    Wstępne dane o minerale z grupy kordierytu z Zimnika (masyw Strzegom-Sobótka)
    X-ray analysis of the inhomogenous stress state
    Y,REE,Nb,Ta,Ti-oxide (AB2O6) minerals from REL-REE euxenite-subtype pegmatites of the Třebíč Pluton, Czech Republic; substitutions and fractionation trends
    Zajímavosti o kalcitu
    Způsob vazby Ag v syntetických galenitech