Record details

Subject heading
    magnetizace remanentní
Article
    Analysis of the natural remanent magnetization of rocks by measuring the efficiency ratio through alternating field demagnetization spectra
    Komplex programů Gama pro řešení přímé a obrácené gravimetrické a magnetometrické úlohy
    Limitations of tensor subtraction in isolating diamagnetic fabrics by magnetic anisotropy
    Magnetic record of ordinary chondrite chondrules
    On the identification of magnetostratigraphic polarity zones
    Palaeomagnetism and palaeotectonics of the flysch zone of the Outer Western Carpathians
    Paleomagnetické datování spodnomiocenních sedimentů karpatské neogenní předhlubně (vrt Nosislav-3)
    Rychlosti sedimentace spodního miocénu ve vrtu Nosislav-3
    Stáří a geneze sedimentů v Ochozské jeskyni (24-41 Vyškov)
    The use of the anisotropy of magnetic remanence in the resolution of the anisotropy of magnetic susceptibility into its ferromagnetic and paramagnetic components
    Variscan orogenesis and geodynamic evolution of formations of the Bohemian Massif in the light of paleomagnetic data