Record details

Subject heading
    magnetometrie
Article
    The actual state and possibilities of the airborne geophysics in the a.s. Geofyzika Brno (1994)
    Aerial monitoring of the environment : Surrounding uranium mines Stráž p.Ralskem-Hamr in Czech Republic
    Airborne geophysical mapping in KTB area in 1992
    Apports majeurs de la géophysigue sur la strucrure et les mouvements dans la chaine varisque d'Europe
    Beijing Geological Instrument Factory
    Cadomian terranes, wrench faulting and thrusting in the central Europe Variscides: geophysical and geological evidence
    Central European (Alpine-Carpathian) belt of magnetic anomalies and its geological interpretation
    Changes in the geomagnetic field on the territory of West Bohemia in relation to tectonic features
    Changes in the geomagnetic field on the territory of Western Bohemia
    Časový vývoj neogénneho andezitového vulkanizmu na východnom Slovensku na základě magnetostratigrafickej stupnice
    Deep crustal structure of southwestern Poland and a proposal of two reflection seismic profiles
    Detailná gravimetria ako prostriedok pre vyhĺadavanie malých intruzívnych telies (východné Slovensko)
    Geologic Interpretation of Main Geologic Structures in the Bohemian Massif
    Geological interpretation of major regional units: The Saxothuringian Zone
    Geologický význam lokálních aeromagnetických anomálií v jižním gemeriku
    Geomagnetic Anomalies and the Crystalline Basement of the Vienna Basin
    Geomagnetic Field of Central Europe
    Geophysical investigation at the northern margin of the Nasavrky massif
    Interpretation of aeromagnetic investigation in the eastern part of the Slovenské rudohorie Mts.: the knowledge and problems
    Interpretation of the Geomagnetic Anomalies Between the Bohemian Massif and the Inner West Carpathians
    K rozšíření magmatického zdroje v podloží neogénu na východním Slovensku
    Linear Structures in the Czechoslovak Part of the Bohemian Massif Derived from Geophysical Data
    Linear structures of the Czechoslovak part of the Bohemian Massif based on geophysical data
    Magnetic field measurements in India during the last two centuries
    Magnetická pole planet a jejich satelity
    Magnetische Strukturen in der südlichen Böhmischen Masse und ihre Bedeutung (Poster)
    Magnetism of subfossil and fresh wood: initial reports
    Magnetitové zrudnění v pestré skupině moravského moldanubika u Čáslavic, jz. od Třebíče
    A Main Features of Geophysical Structures in Central Europe
    The main rock sources of magnetic anomalies defined by petrophysical and petrological study on the example of Bohemian Massif
    Měření objemové magnetické susceptibility in situ na dole Družba v sokolovské pánvi
    Modelling magnetic anisotropy of samples from the KTB-1 borehole (Germany) under pressure conditions
    Nové příležitosti uplatnění měření magnetické susceptibility v půdách
    Paleomagnetic investigations of the flysch belt in the Orava region, Magura unit, Czechoslovak Western Carpathians
    Porovnanie geofyzikálnych polí centrálnych zón stratovulkánov Slanských vrchov
    Použití magnetických značek při zjišťování posuvů uvnitř sesuvů
    Precambrian Blacksands as Precursors of Magnetite and Ilmenite Bearing Chlorite-Micaschists, Bohemian Massif, Austria
    The Preisach diagram and Wohlfarth's remanence formula - internal interactions revisited
    Príspevok geofyzikálnych dát k riešeniu geologickej stavby a roponádejnosti juhovýchodného Slovenska
    Regionální zhodnocení gravimetrických a aeromagnetických podkladů z oblasti Jeseníků
    Some results of new airborne geophysical mapping in the Bohemian Massif
    Sources of magnetic anomalies in the pre-Tertiary basement of Eastern Slovakia (Czecho-Slovakia)
    Svědectví magnetometrie o ultrabazickém tělese u Sedlic
    Transgemerický tektonický systém a jeho interpretace z údajů dálkového průzkumu země (DPZ)
    Variscan Crustal Boudinage in the Bohemian Massif: Gravimetry, Magnetometry and Structural Data from the Desná Dome
    Variscan Crustal Boudinage in the Bohemian Massif: Gravimetry, Magnetometry and Structural Data from the Desná Dome
    Vliv magnetosféry na životní prostředí
    Vztah muskovitických pegmatitů ke geofyzikálním polím v oblasti Hrubého Jeseníku
    Wglebna budowa geologiczna Karpat w šwietle kompleksowej analizy teledetekcyjno-geofizycznej
    Země-Měsíc jako dvojplaneta a k příčinám jejich vzájemného působení
    Zlatonosná mineralizace na lokalitě Suchá Rudná
    Změny magnetického pole Země - efekt dolní konjunkce Venuše