Record details

Subject heading
    magurská skupina příkrovů flyšového pásma
Article
    1 - Vsetín-Jasénka, sesuvy "Modlitebna" a "Jasénka č.p. 202"
    5 - Svahové deformace bradlového pásma v Červeném Kameni a na Vršatci
    8 - Sesuvy a katastrofický zemní proud v Brumově - Bylnici (Hluboče)
    Agglutinated foraminifers response to KT boundary event in sub-CCD flysch facies
    Analýza faktorů podmiňujících vznik sesuvů na okrese Vsetín
    Blatnička - významný profil v magurském flyši pro výzkum hraničního eventu paleocén/eocén v hlubokomořském prostředí pod CCD (35-11 Veselí nad Moravou)
    Blatnička
    Cetechovické mramory
    Depositional environments and biostratigraphy of the lower part of Rača Unit Paleogene (Magura Nappe, Outer Carpathians, Eastern Slovakia)
    Dinoflagellate cyst record of the deep-sea Cretaceous-Tertiary boundary at Uzgruň, Carpathian Mountains, Czech Republic
    Estimation of the missing eroded sediments in the Bílé Karpaty Unit (Outer West Carpathians)
    Fosilní sesuvem hrazené jezero v údolí Babínku (Vsetínské vrchy): příspěvek k poznání holocenního vývoje reliéfu flyšových Karpat : 25-41 Vsetín
    The geological position, sedimentary record and composition of the Tylicz Conglomerate (Late Eocene-Oligocene): stratigraphical and paleogeographical implications (Magura Nappe, Polish Outer Carpathians)
    Geologické mapování na listech Strážnice a Mlýnky (34-22 Hodonín)
    The gravity flow dynamics of submarine fan sedimentation in the Magura Basin of the Western Carpathians (Magura Nappe, Slovakia)
    Historical evolution of gully network on the foreland of the Biele/Bílé Karpaty Mts.
    Historické dolování Fe-rud v širším okolí Bojkovic
    Hluk - Okluky Brook
    Hluk
    Inventarizace svahových deformací v Bílých Karpatech v oblasti Velké Javořiny a Lopeníku
    Javorník
    Jurassic-Cretaceous controversies in the Western Carpathian Flysch: the "black flysch" case study
    K/Ar dating of Neogene volcanic rocks in surroundings of Uherský Brod, Moravia
    Late Holocene evolution of landslides in the frontal part of the Magura nappe: Hlavatá Ridge, Moravian-Silesian Beskids (Czech Republic)
    Late Jurassic to Early Miocene tectono-sedimentary evolution of the Magura Basin (Western Carpathians)
    Litológia malcovského súvrstvia (magurská jednotka)
    Louka
    Luhačovice - Aloiska spring
    Luhačovice - Sesuv u křižovatky
    The Magura Accretionary Wedge-Stages In Development (Magura Nappe, Western Carpathians, Poland)
    The Magura Nappe and its supposed SE prolongation (Western Outer Carpathians)
    Main stages of structural evolution of the Magura Nappe, West Carpathians, Poland
    Malakostratigrafický výzkum holocenní sedimentace a eroze v Bílých Karpatech (25-43 Valašské Klobouky, 35-11 Veselí nad Moravou)
    Medlovické porcelanity
    Minerální vody mikroregionu Bojkovsko : 25-34 Luhačovice, 35-12 Strání
    Moravské a slezské pískovce jako stavební suroviny pro opravy historických objektů
    Morfostruktura a zarovnané povrchy Rusavské hornatiny
    Morfostrukturní analýza georeliéfu Valašskobystřické vrchoviny a jejího severního předpolí
    Morfostrukturní ovlivnění údolní sítě Rusavské hornatiny
    Morfostrukturní ovlivnění údolní sítě Rusavské hornatiny
    Nález celestinu na Moravě
    Nappe tectonics and source areas of the Magura flysch
    Navržená chráněná lokalita Ježov: kvartérní geologie a paleopedologie
    A new Oligocene genus of lanternfish (family Myctophidae) from the Carpathian Mountains
    O ráztockých vrstvách račanské jednotky na listu 25-314 Otrokovice (25-31 Kroměříž)
    Odrůdy křemene a zkameněliny u Zubří na Vsetínsku
    On the origin of chloride waters in the Polish Flysch Carpathians
    Organic-walled dinoflagellate cysts as a tool to recognize carbonate concretions: an example from Oligocene flysch deposits of the Western Carpathias
    Paleostress Analysis and Special Slip Indicators on Fault Planes in the Surroundings of Malenovice, W of Zlín Town (Rača Unit, Western Carpathians)
    Periodic gravity changes in the young tectonic movement investigation of selected area in the Polish Western Carpathians
    Petrografická charakteristika sedimentů magurského flyše na listu mapy 25-312 Holešov (25-312 Holešov)
    Piping in loess-like and loess-derived soils: case study of Halenkovice site, Czech Republic
    Postsesuvná morfologie a geoelektrická struktura odlučné oblasti sesuvu na Girové
    Povrchové a podpovrchové jevy na Čecheru v Hostýnských vrších
    Předběžné výsledky monitoringu na sesuvu v Halenkovicích u Zlína
    Předběžné výsledky posledních stratigrafických výzkumů tzv. "Gault-flyše" račanské jednotky na Moravě (25-24 Turzovka)
    Radějov - Mandát Creek
    Scopeloides glarisianus (Gonostomatidae, Stomiiformes) na středně oligocenní lokalitě Rožnov pod Radhoštěm-Rysova hora : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm
    Sedimenty gravitačních toků v úpatním vývoji magurské skupiny v Chřibech (lukovské vrstvy soláňského souvrství) (24-44 Bučovice, 25-31 Kroměříž, 25-33 Uherské Hradiště)
    Sesuvné území na Křížovém vrchu u Semetína (Hostýnské vrchy)
    Sesuvné území Vaculov-Sedlo: výsledky inventarizačních a mapovacích prací (25-23 Rožnov)
    Shallow Reflection Seismic Prospecting of the Kurovice Klippe (Magura Flysch) and its Structural Interpretation
    Současný stav některých lokalit v neovulkanitech na Uherskobrodsku. 1. část
    Současný stav některých lokalit v neovulkanitech na Uherskobrodsku. 2. část
    Spatial (GIS) analysis of relief and lithology of the Vsetínské vrchy Mountains (Outer West Carpathians, Czech Republic)
    Structure of the West Carpathian Flysch Belt and its fundament
    Subsurface structure and tectonic style of the NE Outer Carpathians (Poland) on the basis of integrated 2D interpretation of geological and geophysical images
    Svahové deformace v Bílých Karpatech v oblasti Velké Javořiny a Velkého Lopeníku : 35-12 Strání
    Svahové pohyby v Rusavské hornatině
    Turbidite bed thickness distributions applied in interpretation of submarine-fan depositional environments of the Kyčera Beds (Rača Unit, Magura Group)
    Typological data in the process of landscape potential identification with using GIS
    Uppermost Maastrichtian Radiolaria from the Magura Nappe deposits, Czech Outer Carpathians
    Variegated beds from Blatnička in the Bílé Karpaty Unit: Results from the test trenches
    Vyhodnocení svahových deformací v modelových územích České republiky
    Výskyt jantaru na lokalitě Študlov
    Výskyt malachitu v pestrých jílovcích bělokarpatské jednotky u Radějova (35-13 Myjava)
    Výsledky datování hlubokých svahových deformací v oblasti Vsetínska a Frýdeckomístecka : 25-14 Valašské Meziříčí, 25-23 Rožnov p. R., 25-24 Turzovka
    Výsledky geologického mapování nejjižnějších výběžků račanské jednotky na listu 34-222 Vracov (34-22 Hodonín)
    Výsledky mapování a stratigrafických výzkumů v račanské jednotce na listu Horní Bečva : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm
    Výsledky mikropaleontologického studia vrtů vyhloubených v rámci výzkumu sesuvů v magurském flyši : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 25-24 Turzovka, 25-43 Púchov
    Výsledky výzkumu hranice křída/terciér v magurském flyši u Uzgrúně (25-24 Turzovka)
    Využití pylové analýzy při řešení problematiky chronologie sesuvů : (25-23 Rožnov, 26-11 Jablunkov)
    Výzkum hranice křída/terciér v magurském flyši v roce 2000 (25-24 Turzovka)
    Význačné deformace svahů Rusavské hornatiny
    Zarovnané povrchy Valašskobystřické vrchoviny a jejího severního předpolí
    Zříceninový (krajinový) "mramor" od Brumova