Record details

Subject heading
    malayait
Article
    Accessory minerals of titanite group and their influence on the tin content in the rocks in the Bohemian Massif
    Sn-mineralizace skarnoidů v nedvědických mramorech (svratecké krystalinikum, západní Morava)
    Výskyt malayaitu ve skarnoidech u Nedvědice na západní Moravě