Record details

Subject heading
    management
Article
    45 let CHKO Moravský kras
    100 let od objevu Zbrašovských aragonitových jeskyní
    Agrochemical properties of soil in Zhůří enclave
    Budování jednotné sítě chráněných geologických lokalit na okrese Praha-západ
    Budování jednotné sítě chráněných geologických lokalit na okresech Mělník a Mladá Boleslav
    Budování jednotné sítě chráněných geologických lokalit na území České republiky; případová studie pro okraey Praha-východ, Kolín a Kutná Hora
    Bulharsko-česká spolupráce v karsologii - obrození tradic
    Catastrophic debris flows near Machu Picchu village (Aguas Calientes), Peru
    CityNet - společný evropský vědecký projekt o nakládání s vodami v urbanizovaných územích
    Complex, nature-friendly management of rock-fall risk in the Bohemian Switzerland National Park
    České středohoří : Klenot stvořený ohněm, zvelebený pluhem
    Český ráj v rámci evropských geoparků UNESCO
    Čtyřicetiny chráněné krajinné oblasti Český kras
    Ekologický dohled nad těžbou
    Funkce zemědělských odvodňovacích systémů v současných a budoucích hospodářských a klimatických podmínkách
    Geografický informační systém CHKO Moravský kras
    Geographic information systems and decision support system for groundwater management
    Grafický informační systém pro řízení rekultivace krajiny postižené povrchovou těžbou
    Information portal - new dimension in geoscience data delivery
    Karkonoski Park Narodowy z otuliną jako geopark krajowy
    Katastrofálny kamenitý prúd v blízkosti Machu Picchu (Peru)
    Konferencja pt. Georóżnorodność Karkonoszy dla rozwoju regionu - Szklarska Poręba, 10.09.2010
    Management obnovy hornické krajiny
    MND - from the National Oil Company to a successful private business
    Možnosti analýzy kombinovaných krizových rizik
    Možnosti ovlivnění výsledku rekultivace v průběhu povrchové těžby
    Nástroje na podporu rozhodování při optimalizaci režimu jímání a ochrany vodních zdrojů podzemních vod
    New ways of dissemination and delivery of geoscience information to society
    Ochrana podzemních vod a jejich vlastnictví
    Opět střídání stráží v Jenštejnském domě
    Organizace a hlavní okruhy činnosti odboru ochrany horninového prostředí MŽP ČR v roce 1996
    Organizace a hlavní okruhy činnosti odboru ochrany horninového prostředí MŽP v roce 1997
    Podíl Ministerstva životního prostředí na vzdorování svahovým deformacím: Informace o dosavadním průběhu podprogramu ISPROFIN 215124
    Podíl Státní geologické služby ČGÚ na stabilizaci sesuvů iniciovaných extrémními srážkami v červenci 1997
    Podzemní voda a její ochrana
    Podzemní voda pro sociální a ekonomický rozvoj a ochranu ekosystémů
    Podzemní vody a organizace a.s. Povodí
    Potencjalna erozja gleb w Karkonoskim Parku Narodowym
    Problematika těžby nerostných surovin v Českém krasu
    Program péče o životní prostředí na rok 1996. Projekt č.630/2/96 - Rizikové faktory v ochraně horninového prostředí
    První etapa řešení grantového projektu č. 105/09/1675 "Geologicko-pedologický a biologický výzkum různých typů ploch po těžbě hnědého uhlí a optimalizace rekultivačních přístupů k obnově krajiny"
    Rekultivace Severočeského hnědouhelného revíru v proměnách času
    Restoration of forest ecosystems in the Krkonoše National Park, Czech Republic
    Ředitelé evropských geologických služeb v berounském geoparku
    Řízení obnovy krajiny postižené hlubinnou těžbou s použitím informačních technologií
    Sandstone relief geohazards and their mitigation: rock fall risk management in the Bohemian Switzerland National Park
    Seasonal dynamics of infiltration in soil horizon A in Zhůří enclave
    Sezónní dynamika teplot vzduchu v Kateřinské jeskyni
    Slope Monitoring Applied to Rock Fall Management in NW Bohemia
    Spirituality, leadership and geoethics
    Svahové pohyby po extrémních srážkách v červenci 1997 a činnost Českého geologického ústavu
    System informacji geograficznej w Karkonoskim Parku Narodowym
    Systém pro řízení vypouštění důlních a odpadních vod
    Šedesát let Vojena Ložka
    TRANSCAT system prototype for water management decision support
    Transformace krajiny po lomové těžbě uhlí v centrální části severočeské hnědouhelné pánve : vybraná část přednášky, přednesená autory na sympóziu v Dněpropetrovsku ve dnech 15.-18. června 1999
    Tvorba geomorfologického informačního systému pro oblast Prášilského jezera (Šumava)
    Úloha odboru ochrany horninového prostředí MŽP při stabilizování sesuvů jako přímých katastrofálních povodní v červenci 1997
    Úvod
    Vodohospodářské zhodnocení povodňové události roku 1997 a závěry vyplývající pro povodí Odry
    Volba péče o chráněná území
    Vybrané abiotické charakteristiky krajinně-ekologických segmentů Národního parku Podyjí
    Využití ekonomických nástrojů pro revitalizaci krajiny po těžební činnosti
    Výzkumná a plánovací etapa návrhu ochranných pásem vodárenské nádrže Švihov na Želivce
    Water management in the Czech Republic at the beginning of 21st century
    Zarovnané povrchy ve vrcholových partiích Špičáku a Rozvodí (Královský hvozd)
    Zkušenosti z aplikace programu revitalizace říčních systémů