Record details

Subject heading
    mapa geofyzikální
Article
    3-D Density Models of the Earth's Crust in the Bohemian Massif
    The actual state and possibilities of the airborne geophysics in the a.s. Geofyzika Brno (1994)
    Aerogeofyzikální obraz styčné zóny veporika s gemerikem mezi Lučencem a Revúcou
    Anomalous Induction across Europe
    Cadomian terranes, wrench faulting and thrusting in the central Europe Variscides: geophysical and geological evidence
    Construction of the Moho Discontinuity Map
    Contribution of Geophysics to the Neotectonics and Kinematics of the West Carpathians
    Contribution of the MTS to the Study of Lithosphere in Central Europe
    Cyclic structure and facial changes of sediments of the Mšeno basin according to geophysical well-logging
    The Čistá-Jesenice pluton in western Bohemia : geochemistry, geology, petrophysics and ore potential
    Deep crustal structure of southwestern Poland and a proposal of two reflection seismic profiles
    Deset let od ukončení archivní edice geofyzikálních map České republiky 1 : 50 000
    Earthquakes in Central Europe
    Earthquakes in the Jeseníky Mts in 1986
    Geodynamický model styku Českého masívu a Západních Karpat (úkol VaV/630/1/97)
    Geofyzikálna detekcia a interpretácia strižných zón Spišsko-gemerského rudohoria
    Geofyzikální obraz řečkovicko-kuřimské deprese
    Geofyzikální v zkum východní části melechovského masívu
    Geologic Interpretation of Main Geologic Structures in the Bohemian Massif
    Geological and geophysical models of the Outer/Inner West Carpathian contact zone
    Geological interpretation of major regional units: The Moldanubian Zone
    Geomagnetic Anomalies and the Crystalline Basement of the Vienna Basin
    Geomagnetic Field of Central Europe
    Geophysical field pattern in the West Bohemian geodynamic active area
    Geophysical pattern of the Bohemian Massif
    Geophysikalische Methoden in mittelalterlicher Archaeologie
    Gravitational Field of Central Europe
    The gravity field of the Vogtland and NW Bohemia: presentation of a project
    Gravity response of igneous rocks in the northwestern part of the Bohemian Massif
    Ground Geophysical and Geological Mapping in the Central Part of the Moldanubian Pluton
    Heat flow studies in Central Europe with special emphasis on data from former Czechoslovakia
    Hlavní výsledky státního úkolu "Geofyzikální výzkum hlubinné stavby zemské kůry pro potřeby ložiskového výzkumu v ČSSR" za léta 1985-1987
    Interpretation of the Geomagnetic Anomalies Between the Bohemian Massif and the Inner West Carpathians
    Letecké spektrometrické mapování radioaktivních zátěží v České republice
    Linear Structures in the Czechoslovak Part of the Bohemian Massif Derived from Geophysical Data
    Linear structures of the Czechoslovak part of the Bohemian Massif based on geophysical data
    Lithospheric thermal regimes in Europe
    Ložisko Cu-Mo rud Erdenetuin Obo v Mongolsku. Malé připomenutí největšího objevu československé ložiskové geologie
    Macroseismic Fields and the Main Directions of Structures
    The macroseismic map of the 1992 Roermond earthquake, the Netherlands
    Magnetometric tracing of the nelithic double-ring enclosure at Lochenice (Bohemia)
    A Main Features of Geophysical Structures in Central Europe
    The main rock sources of magnetic anomalies defined by petrophysical and petrological study on the example of Bohemian Massif
    Main Zones of Geoelectrical Anomalies in Europe
    Metodika zostavenia geotermálnej mapy Česko-Slovenska 1:500.000
    Mikrogravimetrie na lokalitě s.p. Lachema Brno
    Morphogenesis, tectonic setting and intrusion dynamics of the late-Variscan granites at the northwest-margin of the Bohemian Massif
    The Polish Geological Institute activities in the cross-border geological mapping
    The porphyry ore deposit with Au-Cu-W mineralization on the Petráčkova hora Mt. near Vacíkov
    Possibilities of geophysical methods for mapping zones with an increased risk of slope deformations
    The present state of airborne geophysics in Czechoslovakia
    Presentation of results of the IP field measurements in maps and sections
    Príspevok geofyzikálnych dát k riešeniu geologickej stavby a roponádejnosti juhovýchodného Slovenska
    Projevy vulkanických systémů sz. Čech v leteckých magnetických, gama spektrometrických a gravimetrických mapách
    Radioaktivita hornin podél česko-slovenské hranice
    Radon risk mapping in Czechoslovakia
    Radon risk mapping of the Czech Republic - results
    Regionální výzkum radonového rizika v České republice
    Regionální zhodnocení gravimetrických a aeromagnetických podkladů z oblasti Jeseníků
    Relationships of the Bohemian Massif to the West Carpathians based on geophysical data
    Results of Heat Flow Studies in Czechoslovakia
    Review of the crust-lithosphere research in the Carpathians
    The Role of Geology in the National Radon Programmes
    The role of mantle-rooted structural discontinuities in concentration of metals. With an example from the Bohemian Massif set in the context of Central and Western Europe
    Die Schwerekarte (delta gO) der Länder Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen : bemerkungen zur Bearbeitung und Interpretation
    Seismic activity of the Alpine-Carpathian-Bohemian Massif region with regard to geological and potential field data
    Seismic tomography in civil engineering investigation
    Seismogenic zones in the eastern Alpine-Western Carpathian-Pannonian junction area
    Sestavení a vydání radiometrické mapy České republiky 1:500 000
    Some results of new airborne geophysical mapping in the Bohemian Massif
    Standardizace radiometrické mapy České republiky 1:500 000
    Stripped Gravity Maps in Czechoslovakia
    Subduction in the remnant Carpathian Flysch Basin
    Subsurface Temperature Field of the Bohemian Massif
    Testing of regional radon risk maps reliability
    Tíhové pole západočeského proterozoika
    Transgemerický tektonický systém a jeho interpretace z údajů dálkového průzkumu země (DPZ)
    Two-mica granites of the South Bohemian Pluton
    Vývoj zemské kůry v západní části Čech během proterozoika a paleozoika
    Wglebna budowa geologiczna Karpat w šwietle kompleksowej analizy teledetekcyjno-geofizycznej
    Zpřesněná stavba Českého impaktního kráteru podle podrobného celosvětového modelu gravitačního pole Země EGM 08