Record details

Subject heading
    mapa hydrochemická
Article
    Kartografické vyjádření jakosti podzemních a povrchových vod v České republice
    Kontaminace povrchových vod
    Vliv kyselé depozice na chemismus povrchových vod v Krkonoších