Record details

Subject heading
    mapa hydrogeologická
Article
    Apercu sur l'hydrogéologie tcheque
    Assessment of Groundwater Vulnerability
    Banská hydrogeologická mapa nováckeho ložiska, zostavená s ohľadom na ochranu kúpeľov Bojnice
    Classification and Review of Groundwater Vulnerability Maps
    Condition for formation and extension of mineral and textural waters in the Western Carpathians. Monothematic issue dedicated to XXIX IAH congress, 6-10 September 1999, Bratislava, Slovak Republic
    Činnost Komise pro geologickou mapu světa (Commission de la Carte Géologique du Monde)
    Dějiny hydrogeologie v ČR
    Estudio hidrogeológico del sector Norte de los Departamentos de La Libertad, San Salvador y Cuscatlán, El Salvador
    Executive Summary
    Geographic information systems and decision support system for groundwater management
    Geologická dokumentace a účelové ekogeologické mapy ropovodu Ingolstadt-Kralupy nad Vltavou (11-42 Manětín, 11-43 Bor, 11-44 Nýřany, 12-12 Louny, 12-13 Jesenice, 12-14 Rakovník, 12-21 Kralupy n. Vltavou, 12-31 Plasy, 21-12 Rozvadov, 21-21 Bělá n. Radbuzou)
    Geotermálne mapy vo svete
    Geotermální mapa ČSR 1:500 000 (část Čechy a Morava)
    A hydrogeological study of the northern parts of the La Libertad, San Salvador, and Cuscatlán Districts in El Salvador: a regional and integrated study
    Hydrogeologická preskúmanosť Slovenskej republiky
    Hydrogeologická rajonizace 2005
    Hydrogeologická rajonizace České republiky
    Hydrogeologické limity rozvoje města Brna
    Hydrogeologické mapování v ČR z hlediska posuzování vlivu na životní prostředí
    Hydrogeologický průzkum ložisek ve zlatohorském rudním revíru
    Hydrogeologie krystalinika jihozápadní Moravy
    Hydrogeology
    Ing. Eugen Kullman, DrSc., šesťdesiatročný
    Kartografické vyjádření jakosti podzemních a povrchových vod v České republice
    Koeficienty transmisivity hornin podél styku Krušných hor a severočeské pánve (02-31 Litvínov, 02-32 Teplice, 02-33 Chomutov)
    Koncepcia základnej hydrogeologickej mapy ČSSR 1 : 200.000
    Mapa zranitelnosti podzemních vod v nivě Labe : 02-44 Štětí
    Mapy filtračních parametrů a potenciální produktivity
    Mapy vhodnosti územia na ukladanie odpadu v mierke 1:50 000 a ich využitie pri výbere lokalít skládok odpadu
    Metody kartografického znázorňování regionalizace podzemních vod v mapách
    Model Legend for Groundwater Vulnerability Maps
    Nástroje na podporu rozhodování při optimalizaci režimu jímání a ochrany vodních zdrojů podzemních vod
    Nepriame určenie priemernej prietočnosti z podzemného odtoku a výdatností prameňov
    Niektoré problémy so spracovaním hydrogeologických údajov pre inžiniersko-geologické mapy
    Podzemní vody a organizace a.s. Povodí
    Pramen minerální vody u Chotyně (03-13 Hrádek nad Nisou)
    Prognóza snížení hladiny podzemní vody na úpatí Krušných hor postupem povrchové těžby uhlí - matematický model AQUIFEM 1
    Příspěvek k hydrogeologii lázní Teplic nad Bečvou
    Radon risk mapping in Czechoslovakia
    The research of the western part of the Bohemian Massif: hydrogeological part
    State-of-the-Art of Hydrogeological Investigations in Hard Rocks: The Czech Republic
    Studium proudění a zranitelnosti podzemních vod v karbonátech skupiny Branné: vodohospodářsky významná oblast na Jesenicku : 14-24 Bělá pod Pradědem, 14-22 Jeseník
    Tvorba oblastních geologických a hydrogeologických map a regionálně geologických studií
    Účelové důlně-hydrogeologické mapy SHR v měřítku 1:5000
    Uses and Limitations of Groundwater Vulnerability Maps
    Vodohospodársko-hydrogeologické mapy
    Výskum podzemných vod Slovenska a jeho ďalšie zameranie
    Využití Geografického informačního systému při ochraně podzemních vod
    Změny režimu podzemních vod ve strážském bloku vlivem těžby uranu
    Zpracování a plošné vyjádření některých hydrogeologických prvků v mapách