Record details

Subject heading
    mapa stratigrafická
Article
    Poznámky k příkrovovému pojetí stavby pražského synklinoria
    Sekvenčná stratigrafia a depozičné prostredia sarmatských sedimentov v SZ časti Viedenskej panvy: Moravská ústredná priehlbeň, Česká republika
    Úvahy nad poznámkami P. Röhlicha k příkrovovému pojetí stavby pražského synklinoria