Record details

Subject heading
    mapa strukturních hranic
Article
    Ewolucja strukturalna utworów dolnopaleozoických w strefie granicznej bloków górnoslaskiego i malopolskiego
    Geodynamic model of the contact area of the contact area of the Bohemian Massif and West Carpathians
    Gneiss protolith ages and tectonic boundaries in the NE part of the Bohemian Massif (Fore-Sudetic Block, SW Poland)
    Die Mitteleuropäische Kristallinzone - ein Überblick zu den Fakten
    Die Rolle der Stáre [i.e. Staré] Město Zone bei der Gestaltung des ostvariszischen Bogens
    Spory o podzial geologiczny Sudetów
    Structure and evolution of the Bohemian Arc
    Tectonic evolution of the late Cretaceous Nysa Kłodzka Graben, Sudetes, SW Poland
    Zródła współczesnych naprężeń tektonicznych w Europie Środkowej w świetle modelowań elementami skończonymi