Record details

Subject heading
    mapy
Article
    Design and construction of knowledge ontology for thematic cartography domain
    Digitální dokumentace veřejnosti přístupných jeskyní ČR
    Digitální model krajiny - nástroj při realizaci výzkumných a aplikačních studií
    Dokumentace speleologických objektů v České republice
    The European pollen database: mapping European vegetation change
    Geografický informační systém CHKO Moravský kras
    Geographic and temporal patterns in the late Neogene (12-3 Ma) aridification of Europe : the use of small mammals as paleoprecipitation proxies
    GIS aplikace pramenů a vrtů na ČHMÚ - pobočka Praha
    Implementation of GIS technology in the Czech Geological Survey (CGS)
    Information portal - new dimension in geoscience data delivery
    Internet mapový server České geologické služby
    K problematice názvů Jestřebohorských uhelných dolů
    Late Miocene climate in the circum-Alpine realm - a quantitative analysis of terrestrial palaeofloras
    Late Miocene to Early Pliocene vegetation of southern Europe (7-4 Ma) as reflected in the megafossil plant record
    Middle and Late Miocene spatial temperature patterns and gradients in Europe - preliminary results based on palaeobotanical climate reconstructions
    Miocene evolution of landscape and vegetation in the Central Paratethys
    Nejstarší mapa jeskyně Výpustek z roku 1807 od Antonína Loly vypátrána
    Nulté průvaly ryolitových vod v oblasti duchcovských dolů
    Odlišný pohled na obsah titulního listu Kutnohorského kancionálu (graduálu)
    Pictorial series of the manifestations of the dynamics of the Earth : regular exhibition at the Geophysical Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague. 5., Kamchatka, its early cartography and recent climate changes
    Pictorial series of the manifestations of the dynamics of the Earth : regular exhibition at the Geophysical Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague. 6, South Pacific and Antarctica - the last explored regions
    Podíl důlních měřičů na rozvoji hornictví v oblasti Horního Slavkova a Krásna
    Použití entropie při studiu nestejnorodosti geografických jevů
    Přehledná mapová dokumentace okresu Most
    Relikty báňských prací na Kosíři
    Sto let vývoje map povrchových uhelných dolů
    Tree diversity in the Miocene forests of Western Eurasia
    Ukončení projektu Vyhodnocení katastrofální povodně v srpnu 2002
    Vegetational characteristics in Europe around the late Early to early Middle Miocene based on the plant macro record