Record details

Subject heading
    markazit
Article
    Die Bohring Bad Gleichenberg StW2 - Ein Beitrag zu Lithologie, Alteration und Mineralisierung der mizänen Vulkanite des Steirischen Beckens (Österreich). Geologie ohne Grenzen - Festschrift 150 Jahre Geologische Bundesanstalt
    Distribution of elements in the world lignite average and its comparison with lignite seams of the North Bohemian and Sokolov Basins
    Geneze, morfometrie, mineralogické složení a stratigrafická pozice výskytu sulfidických konkrecí na lokalitě Vršany
    Karbonátové žíly s barytem a markazitem z Bohučovic u Hradce nad Moravicí (moravskoslezský kulm) (15-34 Vítkov)
    Křemenná žíla se záhnědami z kamenolomu Horní Bory
    Marcasite oxidation in low-temperature acidic (pH 3.0) solutions: Mechanism and rate laws
    Mineralogické nálezy z Radovesické štoly u Bíliny
    Nové nálezy minerálů v oblasti severočeské pánve
    Nové nálezy nerostů v kamenolomu Těškov u Rokycan
    Nové poznatky o mineralogii povrchového dolu ČSA
    Obsahy stopových prvků v uhlí evropských i světových hnědouhelných pánví
    Römerit Fe2+Fe3+2(SO4)4.14H2o na ložisku Bankov v Košiciach
    Rozklad pyritu a markazitu ve sbírkách a možnosti konzervace
    Sulfate-rich effluents liberated during in situ weathering of lignite and bituminous coal