Record details

Subject heading
    matečná hornina
Article
    Biochemické značkovače ve fosilních materiálech
    Biomarker oil-to-source rock correlation in the Western Carpathians and their foreland, Czech Republic
    Carbon and hydrogen isotopes in four natural gases from the Slovak and Czech part of the Vienna Basin
    Detrital tourmaline as an indicator of source rock lithology: an example from the Ropianka and Menilite formation (Skole nappe, Polish Flysch Carpathians)
    Evaluation of well-logging data obtained in boreholes in the deposit of hydrocarbons in the Varadero Cardenas, Cuba
    Examples of recently discovered oil and gas fields in the Carpathian foredeep and in the European foreland plate underneath the Carpathian thrust belt, Czech Republic
    Exploring for Hydrocarbons Under Thrust Belts - A Challenging New Frontier in the Carpathians and Elsewhere
    Geochemie rop a plynů a modelování jejich tvorby ze zdrojových hornin v oblasti styku Západních Karpat a Českého masívu
    Geochemie rop a plynů a modelování jejich tvorby ze zdrojových hornin v oblasti styku Západních Karpat a Českého masívu
    Geodynamický model styku Českého masivu a Západních Karpat (úkol VaV/630/1/97)
    Geodynamics and generation of hydrocarbons in the region of the Vienna basin, Austria
    Geological results of deep exploration in the Vienna basin
    Geologie flyšového pásma Karpat na Moravě
    Geology and hydrocarbon resources of the Outer Western Carpathians and their foreland, Czech Republic
    The Jurassic floor of the Bohemian Massif in Moravia - geology and paleogeography
    Metodika výskumu organických látok na riešenie ropoplynonosnosti vo vybraných sedimentárnych formáciách Západných Karpát
    Organic geochemistry and facies of the Carnian Göstling Beds and Opponitz Formation (Northern Calcareous Alps, Austria)
    Organic maturation in three West Carpathian Neogene Basins
    The paleogeographic setting of the Upper Jurassic-Lower Cretaceous source rocks in the western part of the Flysch Carpathians
    Perspektivy hlubších částí svahů platformy Českého masívu na plyn a ropu
    Phanerozoic petroleum source rocks in the Barrandian
    Poznámky ke genezi uhlovodíků na lokalitách Krásná a Dolní Lomná v Beskydech
    Předběžné výsledky studia organické hmoty sedimentů paleogénu podslezské jednotky a jejího vztahu ke vzniku uhlovodíků
    Rare earth elements and yttrium as geochemical indicators of the source of mineral and thermal waters
    Rekultivační substráty Sokolovska
    Role of uplift and erosion in petroleum systems of the West Carpathian basins in Czech Republic and Slovakia
    Some factors affecting hydrocarbon potential of the Carpathian Tertiary accretionary complex and fore-arc basin (Slovakia)
    Source Rock Prediction Value: world provinces during Late Jurassic-earliest Cretaceous times and position of West Carpathians in SRPV prediction
    The Vienna basin
    Výsledky a perspektívy naftovo-geologického prieskumu na východnom Slovensku
    Die westliche Zentral-Paratethys an der Wende Eozän/Oligozän - Ozeanographie eines Randmeeres und Bildung von Erdölmuttergesteinen
    Woher kommt das Erdöl zwischen Bodensee und Mähren : eine geochemische Spurensuche