Record details

Subject heading
    matematické modelování
Article
    3-D Density Models of the Earth's Crust in the Bohemian Massif
    Density Models of the Earth's Crust Along Seismic Profiles
    Global geodynamic long-term variations and expanding Earth hypothesis
    Gravity activities in West Bohemia in 1992
    Isostatic State of Czechoslovak Territory
    Kvantitativní interpretace tíhových anomálií dvojrozměrných struktur s použitím počítače
    Magnetotelluric Models of Inhomogenity Zones
    Modification of Runcorns Equations to Convection Flows
    Refraction and wide-angle reflection seismic profiling
    Seismic tomography in civil engineering investigation
    Shallow seismic investigations of the vertical velocity gradient media
    Strategie řízení těžby ropného ložiska Dambořice s ohledem na záměr jeho pozdějšího využití k uskladňování zemního plynu
    Typová analýza geofyzikálních dat