Record details

Subject heading
    materiál překonsolidovaný
Article
    Crossrail: Historie projektu a zkušenosti spojené s numerickým modelováním v londýnských jílech
    Geologické aspekty výskytu pevných poloh na povrchovém lomu Bílina
    Geologické aspekty výskytu těžko rozpojitelných hornin na povrchovém lomu Bílina
    Inženýrskogeologické mapování pro územní rozvoj Českých Budějovic
    Problematika stanovení pevnostních parametrů cyprisových jílovců
    Průběh přehloubené erozivní brázdy Vltavy v prostoru Královské obory Stromovka : 12-24 Praha
    Příspěvek k charakteristice mechanického chování miocenních jílů jako základové půdy na Moravě