Record details

Subject heading
    metakonglomerát
Article
    Contact metamorphosed sediments in the Nha Trang area, south Vietnam
    Correlation of Neoproterozoic conglomerates of the Barrandian, Saxothuringian and Moldanubian units
    Fluidní inkluze v oválných zirkonech těžké frakce kvarcitu z Květničky u Tišnova (svratecká klenba moravika) : 24-32 Brno
    Konglomeráty drobových členů zábřežského krystalinika a mírovského kulmu a jejich význam (14-43 Mohelnice)
    Metaconglomerate in gneiss of the NE part of the Desná unit : Case study of the external Moldanubian Zone. Abstracts
    Neoproterozoic Metaconglomerates of the Sedlčany - Krásná Hora Metamorphic Islet
    Plagioklasový kumulát a chromit ve slepenci ze Stříbrných Hor
    Předdevonský metakonglomerát v mylonitech severní části desenské klenby
    Přehled poznatků o barrandienských a krušnohorských konglomerátech svrchního proterozoika
    Příspěvek k otázce kambrického substrátu v SZ části středočeského plutonu
    Rulové slepence v lomovém kameni v Týně nad Vltavou
    Structure and petrology of the western part of the Meliata Unit, West Carpathians