Record details

Subject heading
    metalometrie
Article
    Arimao, nové ložisko porfyrových měděných rud na Kubě
    Au-mineralizace v prognózní ploše Dobřečov
    Cu-Mo-ložisko Vidly, Hrubý Jeseník
    Litogeochemické studium ložiska Zlatý Chlum u Jeseníku a jeho blízkého okolí
    Metodika a výsledky vyhledávání slepého sulfidického zrudnění v ranském bazickém masívu
    Netradiční použití geochemických metod při monitorování životního prostředí
    Průzkum Au-W zrudnění v oblasti Rožmitálsko-jih
    Scheelitové zrudnění ve vápencích a vápenosilikátových horninách jižně od Vernéřova (11-11 Aš)
    Využití šlichové prospekce v geologicko-ložiskovém výzkumu v okolí Skutče (13-44 Hlinsko, 13-33 Polička)