Record details

Subject heading
    metalurgie
Article
    6. mezinárodní sympozium "Cultural Heritage in Geosciences, Mining and Metallurgy 2002" v Idriji (Slovinsko)
    Antropogenní minerály v jeskynních sedimentech Moravského krasu
    Arsenem bohaté hutní produkty od Bylanky v Kutné Hoře
    Die Bergstadt Jihlava/Iglau im 13. Jahrhundert - Stadt und Bergwewrke - Bürger und Bergleute
    Contamination of groundwaters by heavy metals in the city of Ust Kamenogorsk, north-eastern Kazakhstan
    Crystallization sequences in matte and speiss from primary lead metallurgy
    Crystallochemistry of oxides and silicates from ancient lead pyrometallurgical slag, with emphasis on the localisation and mobilisation of heavy metals. Volume 2
    Dolování železných rud v okolí hradu Pernštejna na západní Moravě
    Doly a hutě
    Dva zaniklé středověké důlní a zpracovatelské provozy na Českomoravské vrchovině
    Hliník - stříbro z hlíny
    Hornická muzea a muzea metalurgie v Maďarsku
    Hutniště pod zaniklým hornickým sídlištěm Herliwinberg (Mons Herliwini)
    K lokalizaci stříbrnorudné hutě ve Starých Horách u Jihlavy
    K některým otázkám Václava Štefana
    Lake sediment evidence of air pollution from pre-historic copper and bronze production
    The leaching behaviour of lead metallurgical slag in high-molecular-weight (HMW) organic solutions
    Lead isotopes as a tool for tracing the contamination in soils and stream sediments affected by mining and smelting industry
    Lead mineralogy in APC residues from secondary lead smelting
    Lúhovanie cinabaritu zásaditým roztokom sulfidu dvojsodného
    Metal-contaminant leaching from lead smelter fly ash using pH-stat experiments
    Mineralogical and geochemical controls on the release of trace elements from slag produced by base- and precious-metal smelting at abandoned mine sites
    Mineralogy and weathering of Pb-Zn slags from Příbram (Czech Republic)
    Mineralogy and weathering of Pb-Zn slags from Příbram (Czech Republic)
    Minerály kutnohorských strusek
    Minerály kutnohorských strusek
    Možnosti odbytu produktů s obsahem drahých kovů a kovů skupiny platiny v Evropě
    Možnosti úpravy titanových rud
    Nálezy artefaktů podobajících se struskám ze Slavkova pod Hostýnem
    Nerostné suroviny
    Nové doklady zpracování drahých kovů v raném středověku (předběžné sdělení)
    Odlišný pohled na obsah titulního listu Kutnohorského kancionálu (graduálu)
    Okres Nový Jičín - vytypování vhodných oblastí pro účely skládkování
    Ověření funkce tak zvaných licích pánviček z Roztok u Prahy a okolí Kadaně
    Phases primaires et altération naturelle des scories anciennes de la pyrométallurgie Pb-Zn de Příbram, République Tcheque
    Počátky těžby a zpracování polymetalických rud na Českokrumlovsku
    Polymetalická huť v nástěnné malbě na hradě Žirovnici
    Possibilities of recycling of fine-grained metallurgical wastes from old waste depots
    Povrchové stopy zpracování stříbrné rudy v poloze V Groubu na katastru obce Utín
    Prubířství a prubířská keramika
    Přínos mineralogie pro výrobu aglomerátu a životní prostředí
    Sedimentary Deposits of Bohemian Forest Lakes as an Archive of Pollution by Metals
    Separátní hutnění galenitových, stříbrem bohatých rud těžených na Českomoravské vrchovině
    Současná muzea hornictví a hutnictví v Maďarsku
    Staré hutnictví stříbra
    Středověké barytem bohaté strusky po tavbě polymetalických rud na vybraných lokalitách v Jihlavě
    Středověké dobývání v Kutné Hoře
    Špania Dolina v roce 1671 v cestopisu Edwarda Browna, M. D. : Edward Brown, M. D.: Durch Niederland /Teutschland /Hungarn /Serbien etc. gethane gantz sonderbare Reisen etc. - Nürnberg 1686
    Technology, craft and industry
    Těžba a úprava rud na jihlavských Starých Horách ve 13. století (Montánní archeologický výzkum a aplikace přírodovědných analýz)
    Titan - bájná síla bohů
    Tradice a současnost výroby olova a stříbra v Příbrami
    Untersuchungen zur prähistorischen Nutzung erzgebirgischer Buntmetallvorkommen mit geochemischen Methoden
    Úvahy kutnohorského patriota nad knihou Kutnohorská iluminace
    Úvahy o výrobě a využívání olova v Evropě v letech 1250 až 1860
    Vliv složení starých hutních strusek z území kutnohorského revíru na kontaminaci horninového prostředí rizikovými prvky
    Voda v dějinách dobývání a zpracování rud
    Výskyt nitridu titanu (osbornitu) ve strusce z Kladna
    Výskyty goethitu v Křemžské kotlině
    Zaniklý středověký hutnický areál Plandry u Jihlavy
    Zaniklý těžební a zpracovatelský areál Hory u Vrbice
    Znečištění Šumavy hutněním kovů ve středověku a pravěku
    Zpracování kutnohorských rud v 90. letech 15. století v ikonografii, dokumentech i neprokázaných představách