Record details

Subject heading
    metasomatóza kontaktní
Article
    Metamorphic Development of Skarns at Pernštejn, Svratka Crystalline Complex, Bohemian Massif
    Metasomatické žíly pyroxenického pegmatoidu z pláště žulovského granitového plutonu (14-22 Jeseník)
    Mineralogy and chemistry of the bi-metasomatic contact zone between gneiss and marble from Žulová, Czech Republic
    Parageneze a chemismus bimetasomatických kontaktních zón žulovského masivu
    Za nerosty do lomu u Černé v Pošumaví