Record details

Subject heading
    metoda DTA
Article
    Characterisation of some kaolins in relationship with electric insulator ceramics microstructure
    Cowlesit, faujasit, gobbinsit - nové zeolity pro ČR
    Mineralogická charakteristika huntitu z Kokšína jižně od Švihova
    Srážení a identifikace nerozpustných síranů