Record details

Subject heading
    metoda IR
Article
    Liebigite recently formed from the dump of mine No.16 (Příbram, Háje), Bohemia, Czech Republic
    Linarit a brochantit z lokality Bleigrund u Kraslic
    Schröckingerit z haldy šachty 21 (Příbram-Háje)
    Výskyt uranospinitu na rozvážené haldě šachty 16 (Příbram-Háje)