Record details

Subject heading
    metoda laserová
Article
    Age and geochemical constraints for partial melting of granulites in Estonia
    Distribution of zinc and its role in the stabilization of spinel in high-grade felsic rocks of the Moldanubian domain (Bohemian Massif)
    Evolution of rare-metal granitic magmas documented by quartz chemistry
    Fluoritová ložiska v Mongolsku
    In-situ analysis of Fe isotopes by laser ablation multicollector ICP-MS: vestige of a Late Devonian magmatic arc?
    Kalcit-barytové konkrece z Těšan, okr. Brno-venkov: nález, data a možné důsledky
    Laser ablation ICP-MS - a new dating tool in Earth science
    Laser-ablation ICP-MS measurements of Re/Os in molybdenite and implications for Re-Os geochronology
    Laser ablation ICPMS dating of zircons in Erzgebirge orthogneisses: evidence for Early Cambrian and Early Ordovician granitic plutonism in the western Bohemian Massif
    Laser Raman spectroscopic measurements of water in unexposed glass inclusions
    Laserová fotogrammetrie stěn bedřichovského tunelu (úsek A)
    Laserové snímání krajiny jako zdroj přesných třírozměrných vstupních dat do GIS
    Low-angle laser light scattering of kaolins
    Od výzkumné stanice k samostatnému podniku s výrobní a výzkumnou základnou
    Plešovice zircon - A new natural reference material for U-Pb and Hf isotopic microanalysis
    Použití laserové ablace a ICP-MS ke stanovení chemického složení fosilních hydrotermálních fluid
    Present trends and the future of zircon in geochronology: laser ablation ICPMS
    Solid sampling of geological materials - properties of particles produced by laser ablation
    U-Pb Dating of Detrital Zircons by Laser Ablation ICPMS for Sedimentary Provenance Studies
    Využití laserového skenování v geotechnice
    Zircon growth in mafic granulites from southern Bohemian Massif: laser ablation ICPMS trace element and Hf isotopic study of metamorphic minerals and zircon
    Zircon Hf isotope perspective on the origin of granitic rocks from eastern Bavaria, SW Bohemian Massif