Record details

Subject heading
    metoda prášková
Article
    Ab initio X-ray powder structure determination of parascorodite, Fe(H2O)2AsO4
    Agardit-(Ce) ze supergenní zóny ložiska Vrančice u Příbrami (Česká republika)
    Brannerit v desilikovaných pegmatitech od Níhova na západní Moravě
    Calculated and experimental X-ray diffraction patterns by transmission powder method
    Celadonite and saponite nodules from Tertiary volcanic breccia of Račí vrch Hill, České středohoří Mts.
    Charakteristika výskytu Ag-mineralizace na žíle H61Z pod 6. patrem, šachta 21, příbramský uran-polymetalický revír
    Charakteristika výskytů gudmunditu v příbramském uran-polymetalickém revíru
    Chemical composition and crystal structure refinement of schorl from the Lundazi pegmatite field, Zambia
    Contamination of bottom sediments in the Nechranice water reservoir, Czech Republic
    The crystal structure of Co2P from X-ray powder diffraction data and its mineralogical applications
    Cyrilovite from Cyrilov, western Moravia, Czech Republic; new data on the type material
    Dachiardit-Ca z Proseče pod Ještědem u Liberce : 03-14 Liberec
    Demesmaekerit z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách
    Devillin z dolu Kovárna v Obřím dole v Krkonoších
    Dioptas z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách (Česká republika)
    Effect of stacking disorder on the profile of the powder diffraction line
    Farmakosiderit z lomu Kamenné doly u Písku
    Fe-oxyhydroxide cementation in Cretaceous sandstones, Northern Bohemia: relation to young volcanic activity
    Goethit, nový minerál pro Markovice
    Halloysite from karst sediments of the Koněprusy area: evidence for acid hydrothermal speleogenesis in the Bohemian Karst, Czech Republic
    Henclová - nová lokalita pseudomalachitu v Slovenskej republike
    Huntit z kamenolomu Bernartice u Dolních Kralovic (Česká republika)
    Hydratované oxidy železa a manganu z dolu Václav v Bližné
    Hydroxylherderit a sdružené berylofosfáty z pegmatitu Rožná-Borovina
    K výskytu korundu (safíru) v kaplické jednotce moldanubika
    Kasolit z ložiska uranových rud Zálesí u Javorníka ve Slezsku (Česká republika)
    Koninckit, evansit, vashegyit a volborthit z Kocihy u Rimavské Soboty (Slovensko)
    Krystaly pyrhotinu v kutnohorském rudním revíru
    Kuprosklodowskit z uranového ložiska Zálesí u Javorníka v Rychlebských horách (Česká republika)
    Layer structure factor and profile analysis in the low-angle region of the powder XRD of clays
    Li-F micas from the granite stock at Podlesí, Czech Republic
    Liebigit Ca2[(UO2)(CO3)3].11H2O z uranového ložiska Zálesí u Javorníka : 04-43 Bílý Potok
    Liebigite recently formed from the dump of mine No.16 (Příbram, Háje), Bohemia, Czech Republic
    Makroskopický covellin z rudního revíru Krupka v Krušných horách (Česká republika)
    Makroskopický kasiterit v leukogranitu u Trhových Svin v jižních Čechách
    Makroskopický semseyit z haldy dolu Lill (Černojamské ložisko), Příbram
    Manganová ruda z Krasonic u Želetavy
    Milarit z Nové Vsi u Křemže
    Mineral bond of cadmium in products originated by spontaneous burning of coal-bearing rocks (mine dumps of the Kateřina mine, Radvanice near Trutnov, Czech Republic)
    Minerál ze skupiny mixitu z ložiska Krupka v Krušných horách
    Mineralogie a petrografie pegmatitů od Slavětic u Týna nad Vltavou
    Mineralogy of phosphate accumulations in the Huber stock, Krásno ore district, Slavkovský les area, Czech Republic
    Mineralogy of recently formed sublimates from Kateřina colliery in Radvanice, Eastern Bohemia, Czech Republic
    Minerály kaplické jednotky v okolí Moravice u Frymburka
    Minerály skupiny jarositu ze sulfidických paragenezí východní části Českého masivu
    Minerály skupiny zippeitu z Jánské žíly, Březové Hory, Příbram
    Mixed-layer crystal structures of the hydrobiotite type in tuffs of the Doupovské hory Mts. region
    Morfologicky zajímavý pyrit z Ševětína u Českých Budějovic
    Mřížkové parametry z práškových dat
    Nález langbeinitu na kladenských hořících haldách
    Nálezy čejkaitu v důlní chodbě uranového ložiska Rožná, Česká republika
    Natrodufrénit a asociace fosfátů, ložisko Vysoký Kámen-greisen, Krásno u Horního Slavkova
    Neobvyklý krystalový vývoj galenitu na polymetalickém ložisku Radětice jv. od Příbrami (Česká republika)
    A new cadmium sulfate natural phase from Radvanice near Trutnov (Czech Republic)
    New data for metakirchheimerite from Jáchymov (St. Joachimsthal), Czech Republic
    New naturally occurring phases of secondary origin from Jáchymov (Joachimsthal)
    Nordstrandit z lomu v Děpoltovicích u Karlových Varů (Česká republika)
    Nové mineralogické nálezy na Sn-W ložisku Cínovec v Krušných horách (Česká republika)
    Nové minerály z lokality Lazec u Českého Krumlova
    Nové sekundární minerály ze severočeské hnědouhelné pánve
    Nový nález boulangeritu v Koroužném
    Nový nález huntitu u Hrubšic na západní Moravě a otázka jeho vzniku
    Owyheeit z rudního revíru Freiberg (SRN) a jeho doprovodné minerály
    Palygorskit se supergenními minerály olova z Křižanovic v Železných horách (Česká republika)
    Počítačové modelování RTG difrakčních záznamů
    Přírodní síra z oxidační zóny polymetalické mineralizace na ložisku Nový Metternich u Mariánských Lázní
    Příspěvek k poznání mineralogie lokality Mříč u Křemže
    The question of water content in parsonsite : a model case - occurrence at the Červené žíly vein system, Jáchymov (St. Joachimsthal), Czech Republic
    Recent allophane coatings from the karst and pseudokarst caves
    Rietveld refinement of cassiterite: a caveat for meticulous sample preparation
    Saléeit z uranového rudního výskytu Heřmaničky u Votic
    Schröckingerit z haldy šachty 21 (Příbram-Háje)
    Search for clay alternatives to bentonites used as a backfill in radioactive waste repository - mineralogical approach
    Secondary minerals of the Jáchymov (Joachimsthal) ore district
    Sekundární mineralizace na haldě uhelného dolu Kukla v Oslavanech
    Sekundární minerály z uranového ložiska Jelení vrch u Horních Hoštic v Rychlebských horách
    Semseyit - nový minerál pro rudní revír Kutná Hora
    Semseyit a fizélyit z polymetalického ložiska Bohutín u Příbrami, Česká republika
    Seznámení s programových produktem ZDS a některé jeho aplikace v RTG difrakci
    Sfalerit a wurtzit a jejich výskyt ve struskách od Vrbového mlýna u Kutné Hory
    Skapolit z Horní Lipové u Jeseníku
    Skorodit FeAsO4.2H2O z Jezdovic u Třeště
    Sodiumuranospinit z ložiska Měděnec v Krušných horách
    Stanovení kvantitativního zastoupení minerálů v horninách - metoda RTG práškové difrakce na příkladu olivínu
    The supergene mineral association with brandholzite from Pernek, Malé Karpaty Mountains, Slovak Republic
    Supergene mineralization of the Medvědín uranium deposit, Krkonoše Mountains, Czech Republic
    Supergenní As mineralizace odvalu Stará Plimle na Kaňku u Kutné Hory (Česká republika)
    Supergenní Cu-Zn karbonáty z rudního ložiska Horní Rokytnice v Krkonoších
    Supergenní mineralizace slivického pásma (žíla Karel) jv. od Příbrami, Česká republika
    Supergenní mineralizace z haldy šachty č. 16 Příbram - Háje
    Texture effects in powder diffraction and their correction by simple empirical functions
    Tsumoite and associate tellurides from the Au deposit Libčice near Nový Knín, Czech Republic: mineralogy and genetic significance
    Unusual occurrence of kolbeckite ScPO4.2H2O in karst sediments of Bohemian Karst (the Čertovy schody quarry, Koněprusy area)
    Uranofán a ryzí stříbro z uranového výskytu Rádlo u Liberce
    Uranopilit a jáchymovit z uranového ložiska Horní Slavkov
    Uranopilit z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách
    Výskyt arsenolampritu v příbramském uran-polymetalickém revíru
    Výskyt cuprostibitu v příbramském uran-polymetalickém reviru (šachta 16, Příbram - Háje), Česká republika
    Výskyt cyanotrichitu na haldách ložiska Krupka v Krušných horách
    Výskyt uranospinitu na rozvážené haldě šachty 16 (Příbram-Háje)
    Výskyt vzácného Ag-Hg sulfidu - imiteritu - v materiálu z haldy dolu Lill (černojamské ložisko), březohorský rudní revír, Česká republika
    Výskyt wollastonitu ve skarnu ve Vlastějovicích, střední Čechy (Česká republika)
    Využití RTG práškové difrakce pro stanovení chemického složení minerálů řady zirkonu
    Využití výpočetních metod v rentgenografii minerálů
    Vzácný fosfát olova a uranylu - dewindtit z uranového rudního výskytu Rýžoviště u Harrachova (Krkonoše)
    XRD analysis and modelling of Na-montmorillonite intercalated with octadecylamine
    Za acháty a zajímavými zeolity na Liberecko
    ZDS - a computer program for full analysis of X-ray powder diffraction patterns
    Zinkolivenit z rudního revíru Krupka, Krušné hory (Česká republika)