Record details

Subject heading
    metoda rádiových vln
Article
    Výsledky geofyzikálního měření ve Svatém Janu pod Skalou
    Zpráva o činnosti speleologického klubu ZO ČSS 1-05 Geospeleos z období 2007-2008 v Českém krasu