Record details

Subject heading
    metody geofyzikální
Article
    Aplikace geofyzikálních metod průzkumu v Moravském krasu
    Application of electrical resistivity tomography (ERT) in the study of various types of slope deformations in anisotropic bedrock: case studies from the Flysch Carpathians
    Czech environmental and engineering geophysics
    Dr.Buday v historii československého geologického výzkumu a průzkumu
    Má smysl geofyzika v geotechnice?
    Nástin optimálního postupu při geofyzikálním průzkumu svahových deformací
    Possibilities of application of geophysical methods in the investigations performed for the line structures
    Průzkumné metody v hydrogeologii
    Využití geofyzikálních metod při analýze georeliéfu horských oblastí
    Využití georadaru při vyhledávání starých podzemních staveb a pozůstatků budov
    Využití karotážních metod v geologickém vrtném průzkumu na lokalitách Mostecké uhelné a.s.