Record details

Subject heading
    metody nekonvenční
Article
    Alternativní zdroj zemního plynu v Československu
    Bude enzym houby dobývat hnědé uhlí?
    Deformace horninového masívu při dobývání závalových zásob Huberova pně na dole Stannum
    Elektrochemická detekce oxidace arzenopyritu, ekologické a biohydrometalurgické důsledky
    Elektrochemické sledování anorganické a bakteriální oxidace arzenopyritu
    Možnosti reálného uplatnění loužení na Cu-ložisku Smolník
    Návrh dobývací metody ložiska Křižanovice
    Posúdenie možností získavania koncentrátov so zníženým obsahom arzénu z červených pieskov
    Problematika sanace chemické těžby uranu na Českolipsku
    Prognóza vývoje zdrojů odpadů neželezných kovů v ČSSR v období 1990-2005
    Radiometrická předúprava polymetalických a Sn-W rud
    Termodynamické modelování loužících roztoků ložiska Stráž pod Ralskem
    Těžba uranu loužením v severních Čechách a náprava jejích negativních důsledků pro životní prostředí
    Využití UV absorpce Fe(III) v biohydrometalurgii
    Význam snížení balastních složek v uhlí úpravnickými procesy
    Zmeny arzenopyritu v priebehu bakteriálneho lúhovania
    Zpracování a využití uhelných kalů v lotrinské uhelné pánvi