Record details

Subject heading
    metody skanovací
Article
    Příprava mikropaleontologických preparátů pro rastrovací elektronový mikroskop
    Příprava vzorků pro mikroanalytické měření na EMA a SEM v laboratořích ČGÚ - Barrandov
    Tectonic evaluation of borehole PTP-3 in the Krušné hory Mts. with ImaGeo mobile corescanner
    Zkušenosti s využíváním mikroanalytického komplexu SEM-EDX-WDX