Record details

Subject heading
    metody termické
Article
    Dilatometrie žárovzdorných jílovců s anizotropní strukturou
    The effect of mechanical activation on the thermal decomposition of chalcopyrite
    Epigenetické, manganem bohaté polohy v krasových výplních Zlatého koně v Českém krasu
    Evansit z grafitového ložiska v Českém Krumlově
    Geofyzikálne indikácie žilného typu zrudnenia v severovýchodnej časti Spišsko-gemerského rudohoria
    Greigit z cyprisového souvrství na dole Družba v sokolovské pánvi
    Hydrothermal Decomposition of Vanadium Glasses
    Hydrothermal Preparation of Vanadium Zeolites
    Interakcia cement-andezit za hydrotermálnych podmienok
    Magnetism self reversals of remanence and mineralogy of smythite
    Skorodit z Sb ložiska Pezinok
    Some knowledge of changes during the heating of magnetic minerals
    Temperature Paleogradient Estimations in the Central Bohemian Basin
    Termická analýza minerálů uranylu. I. Úvod
    Termická analýza minerálů uranylu III. Křemičitany uranylu
    Thermal Stable Porous Crystal from Montmorillonite I.Preparation and the Properties of Al and Zr Pillared Montmorillonites
    Výzkum minerálů uranylu v Národním muzeu v Praze
    Výzkum nerozpustných zbytků v jílovito-karbonátových sedimentech severočeské křídy
    Železnatý dravit z Turkaňského pásma v severní části Kutnohorského rudního obvodu