Record details

Subject heading
    mezinárodní spolupráce
Article
    2. sjezd České geologické společnosti
    3. evropská uhelná konference, Izmir (Turecko) 5.-10. května 1997
    3. Konferencja Geoekologiczne problemy Karkonoszy : Przesieka, 15-18 X 1997 r
    3. polsko-czeskie geologiczne seminarium robocze Jesenik, Czechy, 28-30.04.1997
    3rd Meeting of the Czech Tectonic Studies Group (Česká Tektonická Skupina), Malá Úpa, Czech Karkonosze Mts., April 15-19, 1998
    4. česko-polská konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve a 2. česko-polské geomechanické sympozium
    4. Meeting of the Czech Tecotnic Studies Group (Česká tektonická skupina), Blansko, April 15-18, 1999
    5. Evropská uhelná konference se konala ve dnech 16.-21.září 2002
    6. česko-polská konference se konala ve dnech 11. až 13. října 2006 v Ostravě
    6. mezinárodní sympozium "Cultural Heritage in Geosciences, Mining and Metallurgy 2002" v Idriji (Slovinsko)
    6. sympozium o interakci mezi vodou a horninou
    7. konference Mezinárodní nanoplanktonové společnosti INA, La Parguera, Portoriko
    7. mezinárodní kamenický veletrh v Norimberku
    7. regionální konference o geologii a minerálních a energetických zdrojích jihovýchodní Asie
    7th International Symposium "Cultural Heritage in Geosciences, Mining and Metallurgy, Leiden (The Netherlands)"
    8. mezinárodní sympozium "Cultural Heritage in Geosciences, Mining and Metallurgy" ve Schwazu (Tyrolsko, Rakousko)
    9. Mezinárodní jílová konference AIPEA
    12 Czesko-polskie seminarium geograficzne : Praga, 12-16 IX 1997 r.
    13. Czesko-Słowacko-Polska Konferencja Paleontologiczna - Brno, Czechy, 18-19.10.2012
    13. kongres Mezinárodní unie pro výzkum kvartéru (INQUA) v Číně
    15. kongres INQUA v Durbanu
    15. světový naftový kongres - Peking, Čína
    28. Medzinárodný geologický kongres
    29. mezinárodní geologický kongres v Japonsku
    30. mezinárodní geologický kongres v Číně
    50 years of geological cooperation with the Czech Republic and the Slovak Republic - the Austrian point of view
    60. konference meteoritické společnosti
    75 let Jaroslava Haka
    Acapulco 97 - XVII.světový hornický kongres a výstava
    Acháty z Botswany
    Acháty z Mongolského Altaje
    Acidification of head water streams in the Czech Republic : Preliminary results from monitoring physic-chemical and biological parameters. A work towards a system for water quality classification using the benthic fauna
    Activities of the Czech Geological Survey in Central America
    Actual tasks for geoethics
    Adress of a Czech Geologist dedicated to the 150 Years Jubilee of the Geological Survey of Austria (Geologische Bundesanstalt). Geologie ohne Grenzen - Festschrift 150 Jahre Geologische Bundesanstalt
    Aktivita IAGODu v průběhu 28. MGK
    Aktivitäten im Salzkammergut in den Jahren 2001-2003
    Aktivity mezinárodní komise pro ochranu Labe v analytice vod
    Aktuální změny v názvosloví některých minerálů schválené Komisí pro nové minerály, názvosloví a klasifikaci
    Aktualności Stowarzyszenia Galicia Tectonic Group
    Albit - bolavý zub klasifikace vyvřelin IUGS
    ALP 2002 experiment - 2D raytracing modelling and seismic tomography of selected profiles
    ALP 2002 Seismic Experiment
    Aminostratigraphy of Central European loess cycles: introduction and data
    Ammonite zonation for the Lower Cretaceous of the Mediterranean Region; basis for the stratigraphic correlations within IGCP-Project 262
    Analysis of mutual positions of geodetic observation points situated on the Śnieżka Mountain based on GPS and total station technologies
    Analysis of short-period Rayleigh waves recorded in the Bohemian Massif area during CELEBRATION 2000 experiment
    Analýza činnosti Státních geologických služeb
    The 25th anniversary of the Institute of Geonics of the Academy of Sciences of the Czech Republic
    Annual meeting of the FOREGS (Forum of European Geological Surveys)
    The annual report on the activity of the Working Group on Tin and Tungsten Deposits
    Apokalypsa a svátek vídeňského geologického ústavu
    The Apoyeque silicic strato-shield volcano, Nicaragua
    Appendice: Répartition mondiale des activités du PICG et liste des projets du PICG, 1988-1993
    Application of MAGIC on a forest dieback affected catchment in the Krušné hory Mountains, Czech Republic
    Application of the Czech landscape research experience in the desert environment to support archaeological study
    Arzen v bangladéšských vodách : proč a odkdy?
    Associations of Middle Cambrian miomerid trilobites of Barrandian area, Czech republic
    Badania magnetotelluryczne w Polsce - przeszlosc, stan obecny i plany na przyszlosc widziane z perspektywy Przedsiebiorstwa Badan Geofizycznych
    Badatelské středisko Georgia Agricoly v Saské Kamenici
    Der Beginn der modernen Tektit-Forschung - die Initialphase zwischen 1880 und 1917
    Der Beitrag böhmischer Geologen an der Erforschung des Salzkammerguts
    Bentonity Libye - projekt mezinárodní spolupráce
    Bericht 1992 über umweltgeologische Untersuchungen in der Kainacher Gosau auf Blatt 163 Voitsberg
    Bericht 2001-2003 über paläontologische Untersuchungen der triassischen und jurassischen Brachiopodenfauna auf den Blättern 66 Gmunden, 94 Hallein, 95 St.Wolfgang, 96 Bad Ischl, 102 Aflenz und 118 Innsbruck
    Beryllium chemistry in the Lysina catchment, Czech Republic
    Biogeochemical fluxes of manganese in a central - Bohemian forested catchment on granite bedrock
    Biogeochemický monitoring malých povodí
    Biostratigraphische Gliederung und Korrelation: Zentrale und Westliche Paratethys, Thone-Tal und Mediterraner Raum
    BOHEMIA 2001-2003 : passive seismic experiment to sudy lithosphere-astenosphere system in the western part of the Bohemian Massif
    Brachiopoda triasu a jury Severních vápencových Alp : nové výsledky
    Brachiopodová fauna některých význačných svrchnotriasových lokalit severních vápencových Alp
    Brachiopodové fauny triasu a jury v oblasti Salzkammergut v Rakousku
    Budou zásady IPPC revolucí v právu o ochraně životního prostředí?
    Budoucnost státních geologických služeb
    Bulharsko-česká spolupráce v karsologii - obrození tradic
    Calculation of nutrient retention in European catchments applying a standard tool: EUROHARP-NUTRET
    The Cambrian substrate revolution and its impact on the diversification of early echinoderms
    The Carpathians: geology and hydrocarbon resources
    Catalogue of the Triassic and Lower Jurassic Brachiopod holotypes (excl. Bittner) in the collections of the Geological Survey of Austria
    Catastrophic debris flows near Machu Picchu village (Aguas Calientes), Peru
    CELEBRATION 2000: Huge Seismic Experiment in Central Europe
    CELEBRATION 2000 Seismic Experiment
    Center of Earth's Dynamics Research in the years 2005-2010
    Changes in mass element fluxes and their importance for critical loads (GEOMON network, Czech Republic)
    Changes of physical and mechanical properties of rocks in function of depth
    Changing water quality in the Czech part of the Elbe catchment area in the 1990s (twelve years of cooperation of Czechs and Germans on the river Elbe)
    Chemistry of zeolites from King George Island, Antarctica
    Chráněná území ve světě - analýza nákladů a přínosů
    'Cín roku 2000 v regionu střední Evropy' 3.-8. září 2000, Sokolov : Krátké ohlédnutí za mezinárodní konferencí
    10th Coal Geology Conference
    Comments on the GSSP for the basal Emsian stage boundary: the need for its redefinition
    A comparison of physical and mechanical characteristics of Kola Superdeep Borehole core samples and their surface analogues
    Complete bibliography of published and unpublished works by Prof. Ivo Chlupáč
    Comprehensive results of Czechoslovak-Austrian cooperation in oil and natural gas surveying
    Concentric olivine-plagioclase glomerocrystin basaltic lava from the San Diego Volcano (Western El Salvador)
    Conferences: 6th Subfossil Cladocera Workshop
    Contribution of the N.E.W.S. project supported by the cities of Brno and Utrecht to the geology of Léon in Nicaragua
    Control of atmospheric CO2 concentrations by 2050: A calculation on the emission rights of different countries
    Convergence of cultural landscape on the Czech-Bavarian border in Šumava Mts.
    Coordinated Effects Monitoring and Modelling for Developing and Supporting International Air Pollution Control Agreements
    Critical load of heavy metals in soils calculated from mass balance in small watersheds
    Critical loads and dynamic modelling to assess european areas at risk of acidification and eutrophication
    Crustal and uppermost mantle structure of the western part of the Bohemian Massif based on CELEBRATION 2000 experiment
    Crustal structure of the Western Carpathians from CELEBRATION 2000 data
    Czech-Bavarian Geopark in W Bohemia
    Czech-ing out Toxic Wastes
    Czechoslovak-Austrian cooperation in geophysical structural exploration in the Vienna Basin
    Česká geologická společnost
    Česká národní skupina IAEG
    Česko-francouzské sympozium z historie hornictví Praha 2001
    Českosaské Švýcarsko - historie a současnost středoevropské romantické krajiny
    Český geologický ústav pořádal konferenci o vzniku ložisek nerostných surovin a dopadech jejich těžby na životní prostředí
    Český ráj první geopark UNESCO v nových zemích EU
    Činnost České speleologické společnosti v historickém důlním díle Kovárna v Obřím dole
    Činnost geologů Českého geologického ústavu v Nikaragui
    Činnost Komise pro geologickou mapu světa (Commission de la Carte Géologique du Monde)
    Činnost mezinárodní geologické expedice a geologické expedice společného podniku Mongolčechoslovakmetal v MoLR
    Činnost podniku Intergeo, dosavadní výsledky a další záměry
    Činnost řídících orgánů mezinárodního geologického kongresu (NGK)
    Činnost sběratelů minerálů v Třebíči
    Činnost Subkomise pro stratigrafii karbonu (SCCS) v období červen 1991-květen 1992
    Čtvrtstoletí Mezinárodní speleologické unie
    Dálkový průzkum Země
    Deep Seismic Sounding in Czechoslovakia
    Deformation analysis of the upper part of the Earth crust in the Śnieżnik Massif (Polish and Czech sides between 1993 and 2003)
    Deformation between African and Eurasian Plate estimated from the European and the Egyptian GPS geodetic networks results from preliminary processing
    Dělení moří a oceánů
    Department of Engineering Geology
    Desáté mezinárodní sympozium o nižších obratlovcích v Brazílii
    Deset let sledování jakosti vody v rámci Mezinárodní komise pro ochranu Labe
    The development of geoethics
    Deviata česko-slovensko-poľská paleontologická konferencia : Varšava 11.-12. 10. 2008
    Devonian brachiopods of the Tamesna Basin (Central Sahara; Algeria and North Niger). Part 1
    Dévonien
    Diamantová horečka (zvýšená teplota) - Sýrie
    Difúzní znečištění vod ve světovém měřítku
    Dispersion of Rayleigh wawes along the Prague-Warsaw profile
    Do Bavorska za revitalizacemi
    Do Písečného moře za libyjským sklem
    Dobývanie cínu a fluoritu Spoločného podniku MČSM v MoLR
    Doc. RNDr. Jaroslav Skácel, CSc. - na okraj k jeho letošním osmdesátinám
    Doc. RNDr. Tomáš Pačes, DrSc.
    Dochází horským bohům trpělivost? : přírodní ohrožení a rizika v údolí Urubamby v Peru
    Dr. Donald E. White Fund for Developments in Geochemistry in Czech Republic
    Dr. František Patočka : November 29, 1951 - July 12, 2004
    Dr. Joseph Anthony Mandarino zemřel
    Dr. Miloslav Rakús, 8. November 1934 - 23. Mai 2005
    Dr. Tibor Buday se dožívá 85 let
    Draft candidate list of geosites representative of Central Europe
    Dvakrát INHIGEO 1998
    Dvě karsologická sympozia ve Slovinsku
    Dynamic modelling at Integrated Monitoring sites - Model testing against observations and uncertainty
    EAG lecture tour 2013
    Earthquake swarm - mantle fluid interaction in the western Eger (Ohře) rift area : Czech and German research activities of the last decade
    Ecological survey of river habitat diversity: trans-boundary cooperation in the Ore Mountains (Krušné hory, Erzgebirge)
    Éditoral
    eEarth and eWater multilingual digital geological database
    Effect of acidification on atmospheric corrosion of structural metals in Europe
    Effects of air pollution on biogeochemical cycling of elements in forest ecosystems in a gradient study from Czech Republic and Poland to Denmark - the APOS-Project
    Effects of altitude and tree species on delta34S of deposited sulphur (Jezeří catchment, Czech Republic)
    EFG - Federace evropských geologů, cesta k titulu eurogeolog
    EFG-Council Meeting in Prag
    Ehrung für internationales Gemeinschaftswerk
    Elbe Project : Principal results of Czech-German cooperation
    Emerald mineralization in the Kafubu area, Zambia
    Emission Abatement Strategies and the Environment (EASE) for the Black Triangle
    Engineering geodynamics: a theme of recent Bulgarian-Czechoslovak cooperation (Introductory Note)
    Engineering-geological evaluation of climatic effects in the cyclic character of slope movement activity
    Environment quality in the Czech Republic at the regional level (evaluation of the results from Košetice observatory)
    Environmental policy of the Central European countries
    Environmentální projekty Státních geologických služeb
    Environmentální projekty státních geologických služeb
    Erdenet - návrat ke kořenům?
    Die erste internationale Bodenkarte im Massstab 1:50 000 zwischen den Ländern Deutschland, Polen und Tschechien, BK50 Blatt Zittau
    Estudio hidrogeológico del sector Norte de los Departamentos de La Libertad, San Salvador y Cuscatlán, El Salvador
    The European pollen database: mapping European vegetation change
    The EUROPROBE TESZ and PACE TMR network Meetings, Prague, Czech Republic, October 4-6, 1998
    Evropská paleontologická asociace a její první aktivity
    Evropská uhelná konference '95 v Praze
    Evropská uhelná konference se konala v Ustroni v Polsku ve dnech 26. až 28. září 2000
    Evropské geoparky UNESCO jako nástroj popularizace geologie
    Executive Summary
    Experimental Sites in the NIPHYS/CANIF Project
    Extrakční postupy pro stanovení anorganických cizorodých látek v půdách
    Factors controlling streamwater chemistry changes during hydrological episodes (Jezeří catchment, Krušné hory Mountains, Czech Republic)
    Fakta a mýty kolem povodní
    Fifteen International Meetings of Mathematical Geologists at the Mining Příbram Symposia in Czechoslovakia (1968-1991)
    Fifth Anniversary of GEOCHIM 2003/UNESCO "Postgraduate certificated training course in geochemical exploration methods and their environmental applications" : Prague and Dolní Rožínka, Czech Republic, September 1-15, 2003
    First results on stratigraphy and faunal content of the Jurassic between Bad Mitterndorf and Toplitzsee (Salzkammergut, Austria)
    Fission-track Analysis (FTA) as a Tool to reveal Thermal Evolution of Rocks : First Application in the Czech Republic
    Fluid inclusion study of beryl mineralization in the Kafubu Area, Zambia
    Fluxes and Trends of Nitrogen and Sulphur Compounds at Integrated Monitoring Sites in Europe
    Foraminiferové společenstvo a paleoekologie svrchnokřídových sedimentů z lokality Nussensee v Rakousku (coniac-santon, souvrství Grabenbach, spodní gosauská podskupina)
    FOREGS geochemical baseline mapping programme - a new European wide database and geochemical atlas
    FOREGS geochemical mapping : Based on the FOREGS Geochemical Mapping Manual
    FOREGS geochemical mapping field manual
    Foreword
    Foreword
    Foreword to the special volume on geology of the Mongolian Altay
    Fosfátové suroviny - úvaha o zajištění čs. potřeb činností v zahraničí
    Fosilní půdy a půdní sedimenty středního Salvadoru
    Fourth run of the GEOCHIM 2002/UNESCO Postgraduate certificated training course in geochemical exploration methods and their environmental applications
    Geochemical classification of Variscan granitoids in the Moldanubicum (Czech Republic, Austria)
    Geochemical soil survey in the Western Desert of Iraq
    Geochemie řečištních sedimentů v sev. části Rychlebských hor a okolí Zlotého Stoku (Polsko)
    GEOCHIM - CGS/UNESCO/SGA training course successfully finished in Czech Republic
    GEOCHIM 99 - Postgraduate certificated training course in geochemical exploration methods and their environmental applications : Prague and Dolní Rožínka, Czech Republic, September 6-20, 1999
    GEOCHIM 99 - Postgraduate certificated training course in Geochemical Exploration Methods and their environmental applications successfully launched in the Czech Republic
    GEOCHIM 2000 - Postgraduate certificate training course in geochemical exploration methods and their environmental applications
    GEOCHIM 2000 - postgraduate certificated training course in geochemical exploration methods and their environmental applications successfully terminated in the Czech Republic
    GEOCHIM 2001 - Postgraduate certificated training course in geochemical exploration methods and their environmental applications
    GEOCHIM 2002/UNESCO - Postgraduate certificated training course in geochemical exploration methods and their environmental applications
    GEOCHIM 2003: Geochemical prospecting methods and their environmental applications. September 1-15 2003. Dolní Rozínka and Prague. Czech Republic
    GEOCHIM Courses celebrate their 30th Anniversary: 1975-2005
    Geochronologie a geologie granitu Zvůle (23-34 Jindřichův Hradec)
    Geodynamic GPS network "Karkonosze" - preliminary results of the Campaign 2001
    GeoEng 2000
    Geoenvironmental problems and cross-border cooperation in Central America : Managua, Nicaragua, December 5-8, 2005
    Geoethics in the family of geosciences
    Geoetika - nová disciplína : s křestním listem v Příbrami
    Geofyzikální ústav AV ČR
    Geolog RNDr. Bohuš Zítek sedmdesátníkem
    Geological and geomorphological map of the Nicaraguan Volcanic chain
    Geological map Lausitz-Jizera-Karkonosze and Muskau Arch Geopark as examples of cross-border cooperation of the national geological surveys of Poland, the Czech Republic and Germany
    Geological study of natural hazards, área [i.e. area] of Estelí, Nicaragua
    Geologická mapa 1:500 000 moravské části vídeňské pánve (34-42 Mikulov, 34-23 Břeclav, 34-21 Hustopeče, 24-44 Bučovice, 34-22 Hodonín, 34-24 Holíč, 25-33 Uherské Hradiště, 35-11 Veselí na Moravě)
    Geologické a technologické ocenění vybraných surovinových zdrojů Jordánska
    Geologické aktivity Středoevropské iniciativy (CEI)
    Geologické mapování České geologické služby v Mongolsku
    Geologické mapování v Jemenské lidové demokratické republice
    Geologické mapy vyšších měřítek - 1: 200 000, 1: 500 000
    Geologický příběh se šťastným koncem: kvartér existuje!
    Geologický záznam evoluce obyvatel mořského dna
    Geologie a mineralogie hnědouhelných pánví státu Sarawak na ostrově Borneo
    Geologie fluoritového ložiska Čulut Cagan Del, střední Mongolsko
    Geologie ložiska Ongon Chajrchan v MoLR
    Geologie modotínské oblasti a její perspektivy
    Geologische Fortschritte durch tschechisch-deutsche Zusammenarbeit über als vier Jahrzehnte
    Die Geologische Übersichtskarte Lausitz-Jizera-Karkonosze 1:100 000
    Die Geologische Übersichtskarte Lausitz-Jizera-Karkonosze 1:100 000
    Geologists against the Destruction of Natural Environment
    Geology and petrology of sediments of the Western Desert area, Iraq
    Geology of Al-Liyah Ridge, Northern Kuwait
    Geology of the Trans-Altai Gobi, SW Mongolia
    GEOMIND - Geophysical Multilingual Internet-driven Information Service
    GEOMIND (Geophysical Multilingual Internet Driven Information Service)
    Geomorfologický vývoj polské části Sudet: přehled současných výzkumných poznatků
    Geomorfologie, sesuvy a ostatní svahové pohyby
    Geomorfologie ve výzkumných záměrech Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Výzkumném centru dynamiky Země
    Geomorfologie ve výzkumných záměrech Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Výzkumném centru dynamiky Země
    Geomorphological research at Machu Picchu
    Geomorphological research in 2002 - International Seminar in Brno (Czech Republic)
    "Geomorphology and Sustainability" of the 17th Joint International Geomorphology Conference (17-20 August 2004) in Glasgow, UK
    GEONAS - geodynamic network of permanent GNSS stations within the Czech Republic
    Geoscience Development and Transfer of Technology Needs
    Global Change in the Mountains
    Global correlation of Late Cenozoic fluvial deposits (IGCP 449): proceedings of the inaugural meeting, Prague, April 21-24, 2001
    A global radioelement baseline
    Globální pohled na využití certifikovaných referenčních materiálů při analýze kontaminovaných zemin a půd
    Goethe und die Geologie - ein geotouristisches Nutzungskonzept zu den geologischen Betrachtungen in den Schriften Johann Wolfgang von Goethes
    Golfe de Gascogne-Pyrénées Occidentales: un laboratoire naturel pour étudier les structures d´amincissements et leurs rôles lors de la réactivation?
    The GPS geodynamic network East Sudeten. Five Annual Campaigns (1997 - 2001), Data Processing and Results
    Gravimetry and seismotectonics - an example from the Bohemian Massif
    Gravity anomaly map of the CELEBRATION 2000 region
    Gravity maps of the Vienna Basin
    A Group of Papers Devoted to the Metallogeny of Black Shales - Preface
    Heavy minerals and metallogenic model of territory
    Historie a současnost Institutu hornického inženýrství a bezpečnosti. O výuce hornických disciplín na historickém území českých zemí
    Hnědé uhlí a udržitelný rozvoj
    Hnědé uhlí-energetika-rozvoj - hlavní téma kongresu v Belchatowě
    Hodnocení rizik antropogenních zátěží - povinnost státní geologické služby
    Horizontal and vertical displacements of the stations within the frame of the individual plates based on the ITRS 2000 reference system
    Hornická exkurze do Japonska
    Hornictví Nového Zélandu
    Horničtí historikové Evropy jednali v Mostě
    Horničtí historikové Evropy jednali v Mostě
    Horninové prostředí jako spolutvůrce hydrosféry a atmosféry : řešení projektů Českého geologického ústavu
    How old maps are used to investigate modern environmental issues in the Czech Republic
    Huge contrasts of the lithospheric structure revealed by new generation seismic experiments in Central Europe
    Hydrologický výskum v malých povodiach v bývalom Československu v kontexte medzinárodnej spolupráce
    ICP IM activities, monitoring sites and available data
    IERS and its importance for global geodynamics
    IGCP 429 "Organics in Major Environmental Issue" successfully launched in Prague
    The IGCP 497 Opening Meeting "The Gondwanan Margin of the Rheic Ocean in the Bohemian Massif", Prague, September 17-25, 2004
    IGCP projekt 253 končí
    IGCP Projekt 254 "Kovonosné břidlice"
    IGCP regional meetings
    II Morawska konferencja geograficzna CONGEO '97 : Valtice, 15-19 IX 1997 r.
    Impact of Sumatra 2004 earthquake on geodynamic station GOPE (Czech Republic)
    Impaktový kráter Tswaing v Jihoafrické republice
    In memoriam RNDr. Erwin Knobloch (*7.9.1934-?11.4.2004)
    Infiltration of silicate melts in to [p.e. into] the continental crust: microstructural, thermodynamic and geochemical approach
    Informace o 1. mezinárodní konferenci o profesionální geologii
    Informace o činnosti nově vzniklé České krajinně-ekologické společnosti (CZ-IALE)
    Informace ze zahraničních bází dat
    Ing. Jiří Komínek, CSc.
    Ing. Z. Pácal již není mezi námi
    Instrumentální analýza v technologii uhlí. Část 5. Petrologie
    Integriertes Wassermanagement in grenzübergreifenden Einzugsgebieten - Grenzgebiet Deutschland-Tschechische Republik
    Interlaboratory Tests of X-Ray quantitative Phase Analysis
    The International Commission on the History of Geological Sciences (INHIGEO) Symposium on History of Geophysics : Prague and the Czech Republic, July 2-12, 2005
    The International Workshop on the Petrogenesis of Granulites and Related Rocks, Náměšť nad Oslavou, Czech Republic, October 1-3, 2004
    Internet - informační dálnice z pohledu užité geofyziky
    Internetová databáze dekoračních a stavebních kamenů. Barrandienský diabas - příklad významného stavebního kamene : (12-41 Beroun, 12-34 Hořovice)
    Introduction
    Introduction
    An invertebrate Faunula in the Kössen Beds of Starnkogel (Bad Ischl, Upper Austria)
    Investigation on stability of mountainous EUPOS sites' coordinates
    Inženýrskogeologický rozbor vlivu klimatu na cyklické změny aktivity svahových pohybů
    István Bérczi, honorary member award
    Jak dál v mezinárodním projektu Pangea?
    Jaký osud čeká Roşia Montanu a její zlato?
    Jan Hus Bernard oslavil osmdesátku
    Jaromír Koutek a Maroko
    Jeskyně Charles Brewer : mamutí jeskyně v kvarcitech Guyanské vysočiny
    Jeskyně Emine Bojir Chasar Nižnij : bohumínští speleologové na Krymu
    Jiří George Kukla a jeho přínos poznání kvartéru
    Johannes-Mathesius Gesellschaft (Společnost Johanna Mathesia)
    Jsou kyselé deště ve světě problémem?
    K novým poznatkům o triasové stratigrafii: hranice mezi anisem a ladinem
    K osmdesátinám doc. RNDr. Jaroslava Skácela, CSc.
    K osmdesátinám RNDr. Zdeňka Trdličky, CSc.
    K projektu společného využívání mezinárodních bází Georef a Geobase v systému konsorcia specializovaných (geologických) knihoven
    K přítomnosti a budoucnosti geologických věd
    K půlkulatým narozeninám prof. Dr. Zdeňka Pouby, DrSc.
    K sedmdesátinám geologa dr. Bohuše Zítka
    K vládnímu návrhu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí : (Informace o přípravě nové právní úpravy)
    Karel Hinterlechner a Radim Kettner : k 110 výročí narození Radima Kettnera
    Kašpar Šternberk a evropská přírodověda
    Katalog odpadů, evidence a ohlašování odpadů
    Katastrofálny kamenitý prúd v blízkosti Machu Picchu (Peru)
    Klasifikace a názvosloví sedimentů - patnáct let poté
    Klasifikácia a nomenklatúra eruptívnych hornín subkomise IUGS - dočasná definitíva?
    Kodifikace zkratek minerálů
    Kolský hluboký vrt
    Komputerové modelowanie stratygrafii i procesów sedymentacyjnych
    Konference o "Díle našich lidí v mimoevropském světě"
    Konference "Peri-Tethys Program" se konala v listopadu 2000 v Paříži
    Konference radonový program ČR
    Konference ředitelů západoevropských geologických služeb (WEGS)
    Kongres Evropské geologické unie
    Kongres Evropské geologické unie
    Krok k rozvoji vietnamského těžebního průmyslu
    Kurs geologického mapování pro zahraniční studenty v Ještědském pohoří
    Kurs IAS - Stratygrafia sekwencji klastycznych jako narzedzie w analizie basenów sedymentacyjnych - Praga, Czech, 22-27.05.1999
    Kvartér a přírodní nebezpečí v okolí Estelí v Nikaragui
    Kvartérní sedimenty v okolí Somota (Nikaragua)
    Kvartérní sedimenty v okolí vulkánu Guazapa, centrální Salvador
    Laboratory of Global Tectonics and Metallogeny Prague. A report on Establishment
    Labské pískovce z hlediska ochrany přírody
    Large seismic experiments in the area between East European craton and younger orogens of Central Europe
    5. letní škola geologických rizik v Itálii
    Levels of heavy elements in plants - result of heavy metal remobilisation and plant-soil interaction
    Lithné pegmatity Mongolska
    Litologie a geochemie silurských graptolitových břidlic v Karnských Alpách (Rakousko)
    Ljudi i okamenelosti
    Local geodynamic network Karkonosze - the results of three years of measurements and first interpretation
    The Lower Eifelian Boundary
    Ložisko Cu-Mo rud Erdenetuin Obo v Mongolsku. Malé připomenutí největšího objevu československé ložiskové geologie
    Ložisková prognóza střední části provincie Wollega, soc. Etiopie
    Ložiskový průzkum a hospodaření se zásobami výhradních ložisek : (Návrh k analýze třetí části horního zákona)
    Magmatism and Rift basin Evolution - UNESCO IGCP Workshop and Final Session, Liblice, Czech Republic, September, 1998
    Mají se sdružovat hornická muzea v ČR i v Evropě?
    Malá povodí jako trvalý zdroj informací
    Malvernská mezinárodní konference - posun v ochraně neživé přírody
    Mapování Českého geologického ústavu v severovýchodní Zambii
    Mapování svahových deformací v okolí Estelí v Nikaragui
    Mapování v severovýchodním Iráku v pohoří Zagros
    Mapping base cation deposition in Europe on a 10 x 20 km grid
    Maps of seismic zones in recent Czech National Codes
    Mass balances in Prague solid aerosols as measured by pixe
    Mechanics of Variscan orogeny: A modern view on orogenic research
    Medzinárodná konferencia o antropogénnom ovplyvňovaní a ekologických zmenách v krase ČSFR - Maďarsko, 15.-23.9.1990
    Medzinárodný projekt výskumu spraší
    Medzinárodný seminár o geotermálnej energii
    The 8th meeting of the Czech Tectonic Studies Group and the 1st meeting of the Central European Tectonics Group, Hrubá Skála Chateau, Czech Republic, April 24-37, 2003
    The 7th meeting of the Czech Tectonic Studies Group, Żelazno, Poland, May 9-12, 2002
    The meritorious cooperation of Josef Emanuel Hibsch with the museums in Ústí nad Labem and Vienna
    Metabazity souostroví Yap v západním Tichomoří
    Metodika průzkumu hlubokomořských surovinových zdrojů a účast ČR v těchto aktivitách (aktuální stav a perspektivy do budoucnosti)
    Metodika vyhledávání neantiklinálních pastí ropy a zemního plynu (rešerše)
    Metody atomové absorpční spektrometrie (AAS) a optické emisní spektrometrie s ICP zdrojem (ICP-OES) při aplikaci na analýzu geologických materiálů
    Metody hodnocení hydrologického sucha
    Mezinárodní asociace IAGOD a trendy studia rudných ložisek
    Mezinárodní deklarace ochrany paměti Země
    Mezinárodní geologický kongres, Beijing, Čína, 4.-14.8.1996
    Mezinárodní geomorfologická konference "Geomorfologie v environmentálně kontrastních regionech" - Zaragoza 2006
    Mezinárodní hornická konference v Číně
    Mezinárodní komise pro ochranu Labe
    Mezinárodní konference
    Mezinárodní konference EKOTREND "trvale udržitelný rozvoj - cesta do 3.tísiciletí" v Českých Budějovicích
    Mezinárodní konference "Fylosilikáty jako ukazatele velmi slabé metamorfózy a diageneze", Manchester, Velká Británie, 5.-6. červenec 1990
    Mezinárodní konference "Geoenvironmentální management a sociální ekonomický vývoj"
    Mezinárodní konference geologických služeb ICOGS - Ottawa 1992
    Mezinárodní konference k využití uhlí v Praze
    Mezinárodní konference o hornické minulosti a budoucnosti regionu Slavkovského lesa
    Mezinárodní konference "Sanierung des Wasserhaushalts in Gebieten des Braunkohlenbergbaus" v Sasku
    Mezinárodní konference Sediment '96 ve Vídni
    Mezinárodní konference "Stav geomorfologických výzkumů v roce 2008"
    Mezinárodní mineralogická asociace, její organizace a úkoly
    Mezinárodní program geologických korelací (IGCP)
    "Mezinárodní rok planety Země - Geologové pro společnost 2008": nová šance pro geovědní obory v ČR
    Mezinárodní rok planety Země je výzvou vědců světové veřejnosti
    11. mezinárodní speleologický kongres v Číně
    Mezinárodní srovnání kvalitativních znaků českého hnědého a černého uhlí (zpracováno v rámci projektu PHARE D5/93)
    Mezinárodní stratigrafické zásady a současný stav dělení geologické minulosti
    Mezinárodní vědecká spolupráce
    Mezinárodní zasedání geologů a programy životního prostředí
    Mezinárodní zasedání IGCP 254 v Maroku
    8. Meždunarodnyj simpozium po ordovikskoj sisteme
    Mikroanalýzy porézních vulkanických skel: metodická doporučení vyplývající z výsledků prvních analýz
    Mikropaeontologický výzkum nejvýchodnější části oherského riftu, české a polské části žitavské pánve (03-13 Hrádek nad Nisou, 03-11 Bogatynia)
    Mine Planning and Equipment Selection
    Minulosť a možnosti hydrologického výskumu v malých povodiach na Slovensku
    Minutes of Regular sessions of the Bureau of the International Union of Speleology held in La Chaux-de-Fonds, Switzerland
    Minutes of the 2000 IAGOD Council Meeting
    Minutes of the 2000 IAGOD General Assembly Meeting
    Minutes of the Business Meeting held in Beijing and Report of WGTT
    Minutes of the IAGOD General Assembly Meeting, Beijing, P.R. China, 1994
    Model Legend for Groundwater Vulnerability Maps
    Modeling forecast of acidification and recovery in the Lysina catchment, Czech Republic
    Modern use of historical maps for the landscape rehabilitation in the Czech Republic
    Mojmír Opletal oslavil své pětašedesátiny
    Monitoring and assessment of air pollution effects on a European scale in the framework of the convention on long-range transboundary air pollution
    Morphotectonic evidence for chronodynamics of uplift in the East Nepal Himalaya
    Možnost uplatnění čs. geologie v zahraničí na komerční bázi
    Možnost využití fosforitového ložiska Burenchan v MoLR
    Možnost získávání bromu ze solanek v Republice Kuba
    Možnosti využitia vietnamských bauxitov pre Československo
    Možnosti využívání ložiska vločkového grafitu v Tanzánii
    Možnosti zdokonalení úpravy fluoritové suroviny ložiska Čulut Cagan Del v MoLR
    N isotope study of acidified forest soils in the Czech Republic
    Nabljudenija za tektoničeskimi mikrosmeščenijami v Jevrope v svjazi s zemletrjasenijami v Irane i Turcii v 1997 i 1999 gg.
    Natural hazards and risks : the view from the junction of natural and social sciences
    The nature of the fossil record of Neogene insectivores
    Nejvýznamnější počin v dějinách moderní evropské geologie
    Několik poznámek k 11.mezinárodní jílové konferenci
    Několik poznámek ke geologii a roponosnosti Iráku
    Některé postřehy z konference "Mineral raw materials and mining activity of the 21th century": prognózy vývoje těžby a zásob uhlí v ČR a v jednotlivých revírech, úvahy nad územními a ekologickými limity, podíl uhlí na výrobě elektrické energie, význam využívání alternativních zdrojů
    Některé poznatky ze 16.generálního kongresu IMS v Pise
    Není osmdesátník jako osmdesátník: k narozeninám Arnošta Dudka
    Neogene of the Vienna Basin and Alpine-Carpathian Foredeep
    Neogene vegetation and climatic reconstructions : introduction
    Nerostné suroviny Monglolska
    Nerostné suroviny Vietnamu
    Nerostné zdroje na mořském dně a přístup ČR k nim
    Die neue Geologische Karte Lausitz-Jizera-Karkonosze 1:100 000 und das digitale Höhenmodell - Unterstützung bei tektonischen Untersuchungen in der Lausitz
    New information on biostratigraphy of the Western Desert sediments, Iraq
    New information on stratigraphy of the Carboniferous
    New remarks to the stratigraphy of the Shalair Valley
    New results in the metallogeny of black shale formations
    News from joint Prague-Freiberg student chapter
    News from the joit Prague-Freiberg SGA Student Chapter
    No. 254 - Metalliferous black shales (1987-1991, O.E.T. in 1992)
    No. 277 - Phanerozoic oolitic ironstones (1988-1992)
    No. 296 - Quaternary in the Asia/Pacific region (1989-1993)
    No. 354 - Economic super accumulations of metals in lithosphere (1995-1999)
    No. 357 - Organic and mineral deposits (1993-1997)
    No. 357 - Organic and mineral deposits (1993-1997)
    No. 373 - Correlation, anatomy and magmatic-hydrothermal evolution of ore-bearing felsic igneous system in Eurasia (1997-2001)
    No. 405 - Anthropogenic impact on weathering processes (1996-2000)
    No. 405 - Anthropogenic impact on weathering processes (1996-2000)
    No. 405 - Anthropogenic impacts on weathering processes (1996-2000)
    No. 428 - Climate and borehole (1998-2002)
    No. 428 - Past climate change inferred from the analysis of the underground temperature field (1998-2002)
    No. 428 - Past climate change inferred from the analysis of the underground temperature field (1998-2002) OET in 2003
    No. 429 - Organics in major environmental issues (1998-2002)
    No. 429 - Organics in major environmental issues (1998-2002)
    No. 429 - Organics in major environmental issues (1998-2002)
    Nomenclature of the micas
    Nominee for AAPG treasurer 2014-2016
    Notwendigkeiten und Möglichkeiten der geowissenschaftlichen Zusammenarbeit Sachsen-Tschechien-Polen
    Nová zákonná úprava těžebních odpadů
    Nové paleontologické poznatky o křídových sedimentech severního Turecka
    Nové poznatky o geologii a hydrogeologii lomu Střeleč
    Nové projekty Mezinárodního programu geologických korelací (IGCP)
    Nové směry ve stratigrafii alpského kvartéru (Zasedání projektu IGCP 378 "Circumalpine Quaternary Correlations" v Luganu)
    Nové údaje o svrchnotriasových brachiopodech Severních vápencových Alp
    Nové výsledky studia brachiopodové fauny triasu a jury Severních vápencových Alp
    Novinky v Technických podmínkách na geotechnický průzkum pro tunely TP 76-C
    Nový IGCP projekt 518
    Nový IGCP projekt "Organika a ložiska nerostných surovin"
    Nový mezinárodní program studia globálních změn a geologie
    Nový referenční materiál - ZW-C, lithná slída
    Nowa generacja programów badan glebokich struktur litosfery; eksperymenty sejsmiczne POLONAISE'97 i CELEBRATION 2000 w Europie Srodkowej
    O matematické geologii ve světě
    O putování Doc. Dr. Jaroslava Skácela, CSc., za geologickým poznáním a rudními projevy
    Ocenění zdrojů zlata v odpadech po domorodé těžbě v Burkině Faso a možnosti jejich dalšího využití : výsledky projektu v roce 2005
    Ocenění zdrojů zlata v odpadech po domorodé těžbě v Burkině Faso a možnosti jejich dalšího využití: výsledky projektu v roce 2004
    Ochrana ovzduší a její mezinárodní problémy
    Od Kjóta ke Kodani a dál
    Odešel profesor Hugo Strunz
    Odešel Profesor Zdenek Eisenstein. Ph.D., Dr.Sc., P.Eng., emeritní profesor Fakulty inženýrského stavitelství Technické university v Edmontonu, Alberta, Kanada
    Odvodnění jezera Paron v Peru
    Ohlédnutí za 4. a 5. zasedáním o aglutinovaných foraminiferách IWAF (International Workshop on Agglutinated Foraminifera)
    Ohlédnutí za mezinárodní konferencí Hnědé uhlí 2003
    Ohlédnutí za XXX. ročníkem mezinárodních expozic minerálů v Tišnově
    Omán
    On equivalent roughness of mobile bed at high shear stress
    On GPS heighting in local networks
    On Late Cenozoic vertical motions, depocenter shifts and the evolution of the Carpathian arc
    Organic solutes and the recovery of a bog stream from chronic acidification
    Organics and mineral deposits - new results from the IGCP 357
    Organizace a hlavní okruhy činnosti odboru geologie MŽP v roce 1998
    Osmdesát let Českého geologického ústavu
    Osmdesátiny prof. RNDr. Miloše Kužvarta, CSc.
    Osmé mezinárodní sympozium o nižších obratlovcích v Paříži
    An overview of recent seismic refraction experiments in Central Europe
    Ověření zlatonosnosti Mekongu v Laoské lidově demokratické republice
    Paleogeografický vývoj Antarktického poloostrova během svrchního kenozoika
    Palynologický výzkum důležitých kvartérních lokalit v Polsku - mezinárodní a mezioborová spolupráce
    Palynologický výzkum kvartérních lokalit v Dolním Slezsku - mezioborová a mezinárodní spolupráce (Polsko)
    Pamukkale - příběh s dobrým koncem?
    Pan-African modification of the contact between middle and upper crust in the western zone of the Kaoko Belt (NW Namibia)
    Participation of the Analytical Laboratory of the Czech Geological Survey in the INCO-Copernicus Project
    PASSEQ 2006-2008: Passive seismic experiment in Trans-European Suture Zone
    Pavel Linhart sedmdesátníkem
    Pegmatity pod Karkonoszami
    Perspektivy využití zásob uhlí ve světě a v Evropě
    Perspektivy zajištění čs. potřeb nerostných surovin geologicko-průzkumnou činností resortů ČGÚ a SGÚ
    Perspektywy międzynarodowej współpracy w zakresie geologii i geofizyki na obszarze Karpat - projekt CARTA
    Petra Jakeše jsem si opravdu moc vážil
    Petrology of the sediments in the Qulqula zone, its basement and foreland, Northeastern Iraq
    PGE-kovonosné černé břidlice v jižní Číně: mechanismus jejich obohacení a environmentální aspekty - výsledky projektu v roce 2003
    PGE-kovonosné černé břidlice v jižní Číně: mechanismus jejich obohacení a environmentální aspekty
    PGE-kovonosné černé břidlice v jižní Číně: mechanismus jejich obohacení a environmentální aspekty
    Physical, mechanical and deformational properties of metabasalts, amphibolites and gneisses from KSDB-3 compared with surface analogues
    Pieta ze sbírek Metropolitního muzea v New Yorku (USA)
    Pískovcový fenomén Coloradské plošiny a Českého masivu
    Planets redefined: Pluto gets demoted
    Planktonní mikrofosilie Concentricystes Ross. 1962 ze sedimentů neogénu a (kampan?)-paleogénu tropické a aridní oblasti (Malajsie a Střední východ)
    Plenární zasedání Mezinárodní asociace geochemie a kosmochemie (IAGC)
    POCEEL: "Paleozoic Orogenesis and Crustal Evolution of the European Lithosphere", Prague, Czech Republic, October 1-3, 1998
    Podíl ČGÚ na realizaci hlubinného úložiště vyhořelého paliva z jaderných elektráren v roce 1993
    Podíl geologických věd na boji Organizace spojených národů za zachování životního prostředí
    Podmínky dobývání rozsypového ložiska Sn-W rud Modoto - Bajan Mod v MoLR
    Podmínky provádění geologicko-průzkumných prací pro kontrahenty Mezinárodního úřadu pro mořské dno
    Podzemní voda pro sociální a ekonomický rozvoj a ochranu ekosystémů
    Podzemní vody hydrogeologického masivu: jejich význam ve vodním hospodářství a v dalších aplikovaných oborech
    Pohřbené a fosilní půdy a půdní sedimenty v širším okolí Leónu (Nikaragua)
    Pokračují výzkumy českých geologů v Nikaragui
    The Polish Geological Institute activities in the cross-border geological mapping
    Porovnání řešení některých následků dobývání černého uhlí v polském okrese Wodzislaw Slaski a v české části hornoslezské pánve
    Pořádali jsme jednání pracovní skupiny FOREGS
    Postavení a strategie těžby fosilních paliv v Řecku
    Potencjał geologicznego składowania CO2 w głębokich, nieeksploatowanych pokładach węgla Górnośląskiego Zagłębia Węglowego
    Poznatky předsedy NGK ČSSR
    Poznatky z prospekce rud ve středním Švédsku
    Pracoval jsem jako geotechnik na Kubě
    Pracovní cesta do SRN organizovaná Hornickou společností Podkrušnohorské oblasti ve dnech 10.-13. září 2003
    Pracovní cesta do země lovců lebek
    Pracovní setkání uhelných geologů na téma aplikace sekvenční stratigrafie na uhlonosné sedimenty
    Pracovní setkání ve Freibergu věnované stratigrafii a životnímu prostředí organizmů v mladších prvohorách
    Praktické závěry ke geologické zranitelnosti Managuy (Nikaragua)
    Pravděpodobně nejstarší dochovaný popsaný jedinec trilobita z území České republiky
    Preface
    Preface [Seifhennersdorf: A window on early Oligocene volcanic ecosystems]
    Preface [special issue dedicated to Miroslav Krs]
    Preliminary site movements in the GPS WEST SUDETEN network
    Problematika rudních ložisek na 29.mezinárodním geologickém kongresu v Kjótu
    Problems still to be solved
    Proces vymývání při vzniku suťových forem jemenského ostrova Sokotry
    Prof. JUDr. Ing. Roman Makarius, CSc., dr.h.c., sedmdesátníkem
    Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc.
    Prof. RNDr. Jan Kutina, DrSc. již není mezi námi (*23.7.1924 - +14.8.2008)
    Prof. RNDr. Josef Staněk, CSc. osmdesátníkem
    Prof. RNDr. Lubor Žák, CSc. odešel (*29. červenec 1925 Praha - +6. srpen 2008 Praha)
    Profesor Mirko Vaněček, ložiskový geolog, ekonom nerostných surovin a kamarád, osmdesátníkem
    Profesor RNDr. Jan Kutina, CSc., zemřel
    Program transgranicznych badan surowcowo-sozologicznych na obszarze Górnoluzyckiego Zaglebia Weglowego (Polska-Niemci-Czechy)
    Project 357 - Organic and mineral deposits : roles of organic matter in the genesis of ore deposits
    Project 405 - Anthropogenic impact on weathering processes : man-influenced atmosphere/water-rock interactions on global to microscale
    Project 428 - Past climate change inferred from the analysis of the underground temperature field
    Project 429 - Organics in major environmental issues
    Project 2100 - geological model of western Bohemia in relation to the deep borehole KTB in the FRG
    Project No. 469 - Variscan terrestrial biotas and palaeoenvironments : Late Westphalian terrestrial biotas and palaeoenvironments of the Variscan Foreland and adjacent intramontane basins
    Projects ALP 2002 and SUDETES 2003 - Continuation of 3D Refraction Seismic Experiments in Central Europe
    Projekt CO2NET EAST - upowszechnianie wiedzy o problemach wychwytywania i geologicznego składowania CO2
    Projekt MEDALUS (Mediterranean Desertification and Land Use)
    Projekt Mezinárodní paleobotanické organizace "The Plant Fossil Record"
    Projekt Mezinárodního programu geologických korelací č.296 "Kvartér Asie a pacifické oblasti" ukončen
    Projekt skanzenu mědirudného dolu v El Teniente v Chile
    Projekt zahraniční pomoci Mongolsku v oblasti geologie
    Projekt zahraniční spolupráce Českého geologického ústavu 'ZAMBIE - 2001'
    Projekty geochemického mapování
    Projekty mezinárodní spolupráce při prevenci a sanaci ekologických havárií
    Průsečíková metoda CPT pro určování náchylnosti uhlí k samovznícení
    Průzkum ložisek keramických jílů v SPLAJ a jeho výsledky
    Průzkum ložisek ropy a zemního plynu v Kamerunu v rámci Programu rozvojové pomoci České republiky
    Průzkum ložiska apatitu Evate v Mosambické lidové republice
    Průzkum v oblasti čsl. expedice Escambray na Kubě
    První evropské gemologické symposium v Idar-Obersteinu v Německu a 75. výročí založení DGemG (Něměcké gemologické společnosti)
    První mezinárodní paleontologický kongres v Sydney
    První mezinárodní regionální geomorfologická konference
    Přečerpávací elektrárna CHA Centro na Kubě
    Předběžné výsledky studia nevápnitých dinoflagelát schrambašského souvrství na typovém profilu u Salcburku
    Přehled činnosti státní geologické služby v roce 1998
    Přehled geologie severovýchodního Iráku v pohoří Zagros
    Překročení státní hranice důlními díly v sz. Čechách
    Příprava uhelného průmyslu pro vstup do Evropské unie nesnese odkladu
    Připravovaný bilaterální národní park Česko-Saské Švýcarsko (Sächsich-Böhmische Schweiz). Část II
    Připravovaný bilaterální národní park Česko-Saské Švýcarsko (Sächsisch-Böhmische Schweiz). Část 1.
    Přírodovědný ústav VMO v roce 2006
    Přívalové proudy v okolí Machu Picchu, Cuzco, Peru
    Půl století sledování jakosti vody hraničních toků s Rakouskem
    Působení dr.Budaye v Západní poušti Iráku
    Quaternary palaeogeography of the northern part of Mesopotamia
    Quaternary sequences in Southeast Asia and their regional correlation
    Quido Záruba a sesuvy
    Rakouský zákon o ochraně krajiny
    Rate of weathering estimated from monitoring of small catchments and PROFILE modeling
    Recent advances in coal geology - outcome of the 10th Coal Geology Conference
    Recent geomorphological processes in the Nagar region, Hunza Karakoram
    Recentní morfotektonika Vachšského příkrovu v severním Pamiru
    Recentní morfotektonika Vachšského příkrovu v severním Pamiru
    Reconstructing P-T paths from multistage garnets (Gran Paradiso nappe, Western Alps)
    Rectifications de nomenclature relatives a l'ichthyofaune oligo-miocene dulcaquicole de Boheme
    Regionální konference Mezinárodní asociace geomorfologů
    Registration of microdisplacements at a Cordillera Blanca fault scarp
    The relationship between gneisses from the Kola Superdeep Borehole and their surface analogues
    Reliability of GPS data for geodynamic studies. Case study: Sudeten area, the Bohemian Massif
    Remembering Barrande ´69
    Report by the IGCP Secretary for 1992
    Report by the IGCP Secretary for 1995
    Report by the IGCP Secretary for 1997
    Report from the Carpatho-Balkan-Dinaric Conference on Geomorphology in Pécs, October 2007
    Report of the IAGOD Working Group of Tin and Tungsten Deposits (WGTT) : Main results in 1999
    Report of the IAGOD Working Group on Tin and Tungsten Deposits (WGTT) - Main results in 2000
    Report of the IGCP Secretary for 1998
    Report of the Secretary General on the activity of IAGOD for the period 1992-1994
    Report of the Secretary General on the Activity of IAGOD for the period 1996-1999 (presented at the IAGOD General Assembly Meeting, August 29, 1999, London)
    Report on the 1st International Workshop of the IUGS Lower Cretaceous Ammonite Working Group, the 'Kilian Group' (Lyon, 11 July 2002)
    Report on the 2nd international meeting of the IUGS lower Cretaceous ammonite working group, the "Kilian Group" (Neuchâtel, Switzerland, 8 September 2005)
    Report on the 3rd international Workshop on the standard Lower Cretaceous ammonite zonation of the Mediterranean region
    Reports of SGA President and Executive Secretary
    Le réseau européen des Géoparcs
    Restoration of forest ecosystems in the Krkonoše National Park, Czech Republic
    Results after six years of clean precipitation treatment at the Gardsjön Covered Catchment Experiment - good news or bad news?
    Results of the long-term cooperation between the Department of Applied Geophysics of the Charles University in Prague and the Geophysics Department of the Instituto Superior Politécnico
    Review of the crust-lithosphere research in the Carpathians
    Review of the Deep Structure Research in the Bohemian Massif and West Carpathians
    Revitalizace a hydroinformatika na Ploučnici
    Revitalizace hnědouhelných regionů - od regionálních přístupů k nadnárodním
    Ringové žuly Nigerie a jejich minerály
    RNDr. Eva Purkyňová, CSc., jubilující
    RNDr. Jiří Kouřimský, CSc. *30.5.1926 ve Starém Bozděchově +9.8.2003 v Praze
    RNDr. Jiří Losert, CSc. - významný český geolog-exulant
    Rôle des magmas dans ľexhumation des racines orogéniques: ľexemple de la terminaison NE de la chaîne varisque
    The role of groundwater quality monitoring in the strategy of groundwater protection
    Role of organic matter in the formation of ore deposits - new results from the IGCP 357
    Rotarové vrtání pěnovým proplachem v oblasti plynového ložiska WAFA v Libyi
    Round anniversary of RNDr. Ondrej Samuel, DrSc.
    Rozdružování kolektivních gravitačních cín-wolframových koncentrátů ložiska Baín Mod - MoLR
    Rozvoj a využívanie geotermálnej energie v EHS - program THERMIE
    Rozvoj seismologie, inženýrské geofyziky a geotechniky : ostravské regionální konference seismologů, inženýrských geofyziků a geotechniků s mezinárodní účastí
    Rozvojová pomoc Afghánistánu při obnově fungování geologických institucí se zaměřením na využívání surovinových zdrojů
    Rudní mineralizace v okolí Phan Rangu (VSR)
    Ředitelé evropských geologických služeb v berounském geoparku
    Řízení rizik u sesuvu
    Satellite altimetry in the Center of Earth Dynamics Research
    Second meeting of the Czech Geological Society and 84th anniversary meeting of the Geologische Vereinigung in Prague
    Sedimentární výplně tektonicky založených depresí ve východním Salvadoru
    Sedimentologové se sešli ve Freibergu (Sediment '95)
    Seminář "Turistické aktivity v krasových oblastech"
    Seminář z konference o životním prostředí
    The Seventh GEOCHIM /UNESCO/ SGA "Postgraduate certificated training course in geochemical exploration methods and their environmental applications" : Prague and Dolní Rožínka, Czech Republic, September 5-19, 2005
    Sezonní a dlouhodobý vývoj důlních vod v České republice
    Shrnutí některých výsledků evropského projektu NITREX
    Síra, stopové prvky a chemicko-technologické charakteristiky v databázi evropských a světových černouhelných pánví. 1. část
    Síra, stopové prvky a chemicko-technologické charakteristiky v databázi evropských a světových černouhelných pánví. 2. část
    Síra, stopové prvky a chemicko-technologické charakteristiky v databázi evropských a světových černouhelných pánví. 3. část
    Skrytý půvab klasifikace : porozumíme více naší geologické současnosti?
    SLICE 2003: Internationale Seismische Weitwinkel-Untersuchungen im Umfeld des Eger Riftes
    Slovo úvodem
    Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/51/ES a její zavádění v ČR
    The Society for Geology Applied to Mineral Deposits (SGA)
    Soil gas radon concentration and permeability at "Valle della Caffarella" test site (Roma, Italy). Evaluation of gas sampling techniques and radon measurements using different approaches
    SoilCritZone - towards understanding the life cycle of soils
    Some mineral resources in Nicaragua
    Současná světová praxe zveřejňování údajů o zdrojích a zásobách nerostných surovin
    Současný stav právní úpravy v oblasti nakládání s odpady z těžebního průmyslu
    Současný vývoj Státní energetické koncepce
    Spektrální indexy v geologickém výzkumu
    Spektrální indexy v geologickém výzkumu
    Speleologické výzkumy v Černé Hoře
    Spodní gosauská podskupina mezi Wolfgangsee a Traunsee (Salzkammergut, Horní Rakousko)
    Společné 3D (třírozměrné) seizmické měření, provedené Geofyzikou, Brno a ÖMV, Wien ve vídeňské pánvi mezi Lanžhotem a Rabensburgem
    Společné zasedání IAGOD o F-Ba a Sn-W ložiskách v Geyeru
    Spolupráce mezi státními geologickými službami a vysokými školami v zahraničí
    Spolupráce Přírodovědného ústavu Vlastivědného muzea v Olomouci a občanského sdružení Natura Opava
    Spolupráce spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko a České republiky v oblasti komplexní transformace podkrušnohorského regionu
    Srovnání vulkanostratigrafie východního a centrálního Salvadoru: regionální vs. lokální význam definovaných sekvencí
    Staronový fenomén geoparků
    Státní geologická služba a 29. mezinárodní geologický kongres v Kjótu
    Steps toward a global standard for Ordovician stratigraphy
    Stopové prvky v uhlí české části hornoslezské pánve - porovnání výsledků nových a dřívějších analýz
    Stratigrafická, petrologická, strukturní a mineralogická situace uhelné pávne Merit Pila na ostrově Borneo
    Stratigraphic correlations between the continental and marine Tethyan and Peri-Tethyan basins during the Late Carboniferous and the Early Permian
    Structures of the Earth´s crust and upper mantle beneath the Western Bohemian Massif derived from receiver functions
    Strukturně geologické sympozium Moravská okna
    Středoevropská iniciativa v geologii
    Studijní cesta skupiny báňských odborníků do řeckého lignitového revíru Ptolemaida
    Studium prachových částic v ovzduší SHP zaměřené na zjištění jejich původu
    SUDETES 2003: Grenzüberschreitende seismische Messungen im Böhmischen Massiv
    SUDETES 2003 Seismic Experiment
    Sulphur isotope dynamics in two mountaintop forest catchments in the Black Triangle, Central Europe
    Surovinová politika a využívání nerostného bohatství
    Surovinová politika ČSSR a zajištění potřeb nerostných surovin
    Světové hornické kongresy - mezinárodní spolupráce a aktivity ZSDNP - ČNK v roce 1998-2000 příprava XVIII. Světového hornického kongesu v Las Vegas
    Světový hornický kongres - World Mining Congress (WMC) : 40. výročí založení
    21. Světový hornický kongres v Krakově : nové výzvy a vize
    Světový summit "FORUM RIO + 5" a jeho význam pro Českou republiku
    Sympozium Hornická Příbram ve vědě a technice, Příbram 2010
    Sympozium "Hornická Příbram ve vědě a technice" vykročilo do svého pátého desetiletí
    Sympozium o genezi ofiolitů a o vývoji oceánické litosféry v Ománu
    Šestá Evropská uhelná konference se konala 26.-29. září 2005 v Bělěhradu
    Technologické vize pro těžební průmysl na prahu 21. století
    Technologie úpravy chromitové rudy z ložiska Mercedita - Kuba
    Technologie úpravy rozsypových rud ložiska Modoto a její výsledky
    Technologie úpravy rudy z ložiska Nam Nam Xe ve VSR
    Termální vody u Aquas Calientes v Nikaragui
    Těžba smaragdů v oblasti Kafubu, Zambie
    Těžební odpady a jejich legislativní úprava v České republice
    Těžké kovy a arzen v plaveninách v profilu Labe-Děčín
    Third International Workshop on Ichnotaxonomy (WIT-III) : Prague and Jevičko, Czech Republic, September 4-9, 2006
    Thirty years of the first international stratotype: The Silurian-Devonian boundary at Klonk and its present status
    Tillfried Cernajsek
    TRANSCAT system prototype for water management decision support
    Transects across the geological units of the Western Carpathians and interpretation (seismic, gravity, magnetoteluric)
    Trends in water chemistry of acidified Bohemian lakes since 1984
    Trvale udržitelný rozvoj a vodní hospodářství
    Třetí etapa geologického projektu v Nikaragui, 1999
    Třetí mezinárodní workshop Geological Aspects of Radon Risk Mapping
    Třicet let od mimořádného úspěchu naší geologie
    Účast České republiky na činnosti Světových hornických kongresů a IOC WMC
    Úloha černých břidlic při vzniku ložisek cín-polymetalických rud v oblasti dachangského rudního revíru v jižní Číně
    Úloha mokřadů v koloběhu energie, vody, živin, uhlíku a těžkých kovů v krajině
    Úlovek evropské bolidové sítě : Meteorit Neuschwanstein - čtvrtý fotografovaný pád meteoritu v historii a dvojče známého meteoritu Příbram
    UN ECE ICP Materials: Dose-Response functions on Dry and Wet Acid deposition Effects after 8 Years of Exposure
    UN/ECE ICP materials dose-response functions for the multi-pollutant situation
    UNESCO's MAB and prospects of cooperation with IGCP
    Unijne programy współpracy transgranicznej Polski
    Univ. prof. RNDr. Bohuš Fojt, CSc. osmdesátníkem
    Uplatnění metody řízení rizik v inženýrské geologii a geotechnice : význam základní geotechnické zprávy pro řízení rizik podzemních staveb
    Upravitelnost wolframitové rudy ložiska Ongon Chajrchan a poloprovozní výzkum technologie její úpravy
    Upřesnění vztahu mezi geologií, ekologií a politikou
    The use of permanent and epoch GPS coordinate time series in geodynamic investigations of Sudetes area - proposal of a new approch
    Úspěch mezinárodní konference "Sanace a rekultivace krajiny po těžbě uhlí" (Teplice, 14.-18.5.2001)
    Úvod a souhrn k semináři Agricolovi žáci
    Úvodem k 7. konferenci o vltavínech
    Uzavření dolu jako obecný problém hornictví
    Územní ochrana - vrchol pyramidy
    Ve východobavorském zámku Theuern se uskutečnilo již desáté Bavorsko-české kolokvium
    VENTS 2007 Turnov-Sedmihorky - a few words of introduction
    VENTS 2007 Turnov-Sedmihorky - pár slov na úvod
    Vertically inhomogeneous models of the upper crustal structure in the West-Bohemian seismoactive region inferred from the CELEBRATION 2000 refraction data
    Vliv člověka na lokální vývoj holocenní vegetace v nivě řeky Świder (Polsko)
    Volcanic history of the Conchagua peninsula (eastern El Salvador)
    Vulkanogenní edaphoidy v okolí Leónu (Nikaragua)
    Výroční exkurze francouzské Asociace geologů permu na významné paleontologické naleziště
    Výroční zasedání Americké geologické společnosti (Geological Society of America)
    Výroční zasedání organizace FOREGS (Forum evropských geologických služeb)
    Výroční zasedání ředitelů organizace FOREGS
    Výsledky geologické dokumentační práce na ostrově Sokotra
    Výsledky geologických a ložiskových výzkumů v oblasti Phan Rang (jižní VSR) v měřítku 1 : 50 000
    Výstava Magma '96
    Výstava "Spolupráce slovenských a českých jeskyňářů při výzkumu podzemí"
    Vývoj látkových toků síry a dusíku v síti malých povodí GEOMON
    Vývoj reliéfu stratovulkánu Casita, Nikaragua
    Výzkum a ochrana pseudokrasu Polické vrchoviny - české části "hejšovinské facie"
    Výzkum hlubinné stavby Českého masivu začíná
    Výzkum krasových sedimentů
    Výzkum malých povodí
    Výzkum sprašového profilu z posledního glaciálu ležícího severozápadně od Lingtai ve střední Číně
    Výzkumné vrty v geologické praxi. 1. část
    Výzkumné vrty v geologické praxi. 2. část
    Výzkumný projekt ČBÚ č. 29/2003 "Zdokonalení metod včasného zjišťování samovznícení uhlí a kontroly průběhu jeho likvidace se zaměřením na indikační plyny"
    Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. v Mostě, centrum služeb, vědy a výzkumu
    Význam a efektivní využití domácího uhlí
    Význam a přínos jednotného systému protiotřesové prevence pro bezpečnost a ekonomiku důlního provozu v OKR
    Význam Česloslovenské společnosti pro růst krystalů jako profesního sdružení
    Významné mezinárodní projekty pro ozdravění životního prostředí severní Moravy a Slezska
    Vznik a vývoj pískovcového reliéfu skalních měst Českého ráje - dvoufázový model
    Vznik hodnot Českého ráje
    Vzpomínka na profesora Jana Šilara
    W 100-lecie urodzin Profesora Henryka Teisseyre´a - wspomnienie czeskiego geologa
    Wadi Rum - krajina Lawrence z Arábie
    Water management in the Czech Republic at the beginning of 21st century
    II. workshop projektu CO2 NET EAST, Bratislava 2009
    Workshop: State Geological Surveys and Education. Budapest, September 1994
    The World Goldpanning Association: a new meaning of the outdated prospection method
    XIII. mezinárodní kongres o karbonu a permu
    XIV. mezinárodní kongres o stratigrafii karbonu a permu, Calgary, 17.-21. srpna 1999
    Z Albertova až k pramenům Amazonky : profesor Bohumír Janský vede hydrologický výzkum v českém pohraničí i v horách Asie a Ameriky
    Zagrożenia naturalne w kontekście współpracy zagranicznej
    Zahájení projektu IGCP č.294 Nízkoteplotní metamorfóza ('Very Low-Grade Metamorphism')
    Zahraniční aktivity MND
    Zahraniční spolupráce na projektech podporovaných British Council, Prague
    Zahraniční spolupráce na projektech podporovaných The British Council, Prague
    Zahraniční zkušenosti z regionální politiky na příkladu revitalizace regionu Porúří
    Zajímavé poznatky z cesty do Polska
    Základní principy označování a klasifikace magmatických hornin
    Založení Mezinárodní asociace geologických služeb
    Založení Paleobotanicko-biostratigrafické pracovní skupiny v Německu
    Založenie európskej vetvy Medzinárodnej geotermálnej spoločnosti (IGA)
    Zasedání IGCP 449 ve Francii
    Zasedání IGCP projektu č.296 ve Vietnamu
    Zasedání Komitétu pro koordinaci prospekce minerálních zdrojů v asijských mimobřežních oblastech (CCOP)
    Zasedání Mezinárodní konference o vývoji životního prostředí východní Asie
    Zasedání projektů Mezinárodního programu geologických korelací v Malajsii
    Zasedání rady Mezinárodní hydrogeologické asociace (IAH) a plenární zasedání asociace
    Zasedání ředitelů státních geologických služeb organizace FOREGS
    Zasedání Sítě evropských geoparků v Českém ráji
    Zasedání subkomisí pro klasifikaci hornin
    Závalkovito-skluzové textury v sedimentech spjaté s vulkanismem birimienského zelenokamového pásu Houndé v Burkině Faso, západní Afrika
    Závěrečná konference projektu IGCP 216 Global Bio-Events
    Závěrečná zpráva o činnosti ZO ČSS 1-02 Tetín za rok 1993
    Závěrečné zasedání IGCP projektu č.291 v Praze
    Zdravica k šest'desiatke RNDr. Michala Elečka, CSc.
    Zemřel RNDr. František Valín, CSc.
    Zemské teplo v Českém masivu
    Zeolity z Ostrova krále Jiřího v Antarktidě
    Zhodnocení energetického potenciálu černých břidlic republiky Burkina Faso a vlivu jejich spalování na životní prostředí
    Zhodnocení energetického potenciálu černých břidlic republiky Burkina Faso (západní Afrika) a vlivu jejich spalování na životní prostředí - výsledky projektu v roce 2002 a závěrečná doporučení
    Zhodnocení ložisek sklářských surovin v Namibii
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy měděných a kobaltových rud na životní prostředí v zambijské části Copperbeltu: výsledky projektu rozvojové spolupráce České republiky v roce 2006
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy rud na životní prostředí v hornických oblastech Namibie: výsledky projektu rozvojové spolupráce České republiky v roce 2006
    2. Zjazd Europejskiego Stowarzyszenia Paleontologów Kręgowców - Brno, Czechy, 19-24.07.2004
    Zkušenosti a výsledky činnosti organizací Českého geologického úřadu v zahraničí
    Zkušenosti aplikace Horního zákona v SRN
    Zkušenosti s využíváním ložisek safírů v Laoské lidově demokratické republice
    Změny ve struktuře asociace INQUA
    Zpracování stavu geologického mapování Českých zemí do roku 1918 (mezinárodní spolupráce mezi Českým geologickým ústavem a Rakouským spolkovým geologickým ústavem)
    Zpráva o biostratigrafickém výzkumu spodní křídy manínské jednotky v roce 2002 (lom Butkov, Strážovské vrchy, centrální Západní Karpaty)
    Zpráva o řešení úkolu "Zhodnocení geopotenciálu v okolí Muyombe, Zambie"
    Zpráva o XVI. konferenci o jílové mineralogii a petrologii, konané ve dnech 27.-31. srpna 2000 v Karlových Varech
    Zpráva ze zasedání výboru a valného shromáždění IAEG
    Ztráta České speleologické společnosti - Vladimír Stárka
    Zvýšení efektivnosti hydrogeologických vrtných prací pomocí geofyzikálních metod v Alžírsku a v Nigérii
    Živé zlomy : pohyb v zemské kůře
    Životní cesta prof. Jana Šilara
    Životní jubileum Petra Černého
    Životní jubileum p.g. Petry Burdové
    Životní prostredie a rozvoj - Rio Summit '92
    Životní prostředí pro Evropu. Dobříšská konference ministrů životního prostředí a následné aktivity
    Životní prostředí v České republice : hlavním požadavkům EU vyhovujeme : jak dál?