Record details

Subject heading
    mikroanalýza elektronová
Article
    Accessory minerals as fingerprints for the thermal history and geochronology of the Caledonian Rumburk granite
    Accessory minerals of siliceous rocks from the Kokšín hill near Mítov (Barrandian Neoproterozoic)
    Bazické žíly s pyroxenem v okolí Blanska : 24-32 Brno
    Bazzit Be3Sc2Si6O18 z lokality Kožichovice II, nový minerál pro NYF pegmatity třebíčského plutonu
    Brannerit na uranových ložiscích Zadní Chodov a Vítkov II v západních Čechách
    The Brno Batholith: an insight into the magmatic and metamorphic evolution of the Cadomian Brunovistulian Unit, eastern margin of the Bohemian Massif
    Celadonite and saponite nodules from Tertiary volcanic breccia of Račí vrch Hill, České středohoří Mts.
    Chemické složení sfaleritů z hydrotermálních žil v horninách spodního karbonu Nízkého Jeseníku a kry Maleníku
    Composition and origin of intermediate solid solutions in the system thorite-xenotime-zircon-coffinite
    Compositional variation of clinopyroxenes of basaltic, essexitic and tephriphonolitic rocks from the Doupovské hory Volcanic Complex, NW Bohemia
    Contrasting microstructures and deformation mechanisms in metagabbro mylonites contemporaneously deformed under different temperatures (c. 650°C and c. 750°C)
    Crystallographic and chemical constraints on the nature of the proustite-pyrargyrite solid-solution series
    Cummingtonit v patrně kambrických plutonitech nejsevernějšího barrandienského proterozoika
    Cyrilovite from Cyrilov, western Moravia, Czech Republic; new data on the type material
    Distribution of zinc and its role in the stabilization of spinel in high-grade felsic rocks of the Moldanubian domain (Bohemian Massif)
    Evidence of contrasting low-grade metamorphic conditions from clay mineral assemblages in Triassic Alpujárride-Maláguide transitional units in the Betic Cordilleras, Spain
    Experimental conditions normalization procedures and used nomenclature for tourmaline
    Fero-aktinolit z Kokšína u Mítova
    Fero-aktinolit z Kokšína u Mítova
    Freieslebenit ze Zlatých Hor
    "Granátovka" u Petrova nad Desnou - klasické naleziště granátického svoru v Hrubém Jeseníku
    Granity v oblasti trojmezí České republiky, Rakouska a Bavorska : (32-14 Nová Pec)
    Hydrothermal uranium-base metal mineralization of the Jánská vein, Březové Hory, Příbram, Czech Republic: lead isotopes and chemical dating of uraninite
    Hydrothermal veins linked with the Variscan structure of the Prague Synform (Barrandien, Czech Republic): resolving fluid-wall rock interaction
    Hydroxylherderit a sdružené berylofosfáty z pegmatitu Rožná-Borovina
    Jehlicovité uzavřeniny sillimanitu a apatitu v křemeni v některých granitech
    Kalciopetersit - nový minerál z okolí Olomouce
    Kalcit-barytové konkrece z Těšan, okr. Brno-venkov: nález, data a možné důsledky
    Klinoptilolit-Na z Doubravice u Jičína : 03-43 Jičín
    Manganový armalcolit a pseudorutil z uranonosných sedimentů severočeské křídové pánve u Stráže pod Ralskem
    Metamorphic chlorite and "vermiculitic" phases in mafic dikes from the Maláguide Complex (Betic Cordillera, Spain)
    Mineral composition of the deep sea sediments in three sectors of Western Pacific Ocean
    Minerální asociace fosfátových nodulí z granitického pegmatitu od Cyrilova u Velkého Meziříčí, Moldanubikum. Část 1, Primární a exsoluční fáze
    Mineralogie polymetalického rudního výskytu Heroltice u Tišnova (svratecká klenba moravika)
    Minerály koncentrických nodúl z okolia Heřmanova pri Velkom Meziříčí (Morava)
    Minerály selenu na uranovém ložisku Zadní Chodov
    Objev a genetický význam porfyrického alkalickoživcového mikrodioritu (dioritového porfyritu) v Olšanech na Drahanské vrchovině : 24-41 Vyškov
    Odraz sialického vulkanismu na východním okraji Českého masivu v klastických sedimentech devonu : 24-32 Brno
    On Li-bearing micas: estimating Li from electron microprobe analyses and an improved diagram for graphical representation
    Postkolizní magmatická žíla od Dolního Údolí u Zlatých Hor (Hrubý Jeseník) : 15-11 Zlaté Hory
    Pracoviště elektronové mikroskopie a mikroanalýzy: vytváření společných pracovišť - cesta k integraci výzkumu, výuky a praxe
    Primary minerals of the Jáchymov ore district
    První nález molybdenitu z Barchovic u Zásmuk
    Příspěvek k litologii křídových souvrství na profilu Bystrý potok u Trojanovic (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty, Česká republika)
    Rock-forming accessory minerals in the granites of the Melechov Massif (Moldanubian Batholith, Bohemian Massif)
    Rozpočet krystalochemických prvků na koncové členy
    Rubidium- and cesium-dominant micas in granitic pegmatites
    Sekaninaite from the Satzung granite (Erzgebirge, Germany): magmatic or xenolithic?
    The Sklené garnet peridotite : petrology, geochemistry, and structure of a mantle-derived boudin in Moldanubian granulite
    Sokotra : ostrov plný geologických otazníků
    Studium Ag sulfosolí pomocí RMA a EMA
    Thoriová mineralizace u Šluknova
    Tourmaline from the Přibyslavice peraluminous alkali-feldspar granite, Czech Republic
    Variation in chemical composition of V-bearing muscovite during metamorphic evolution of graphitic quartzites in the Moravian Moldanubicum
    Verdelit z Třebíče-Boroviny - Li pegmatit, který unikl pozornosti sběratelů
    Vergleich der chemischen Zusammensetzung von Moldaviten aus Böhmen, Mähren, Cheb, Lausitz, Österreich und von anderen Tektiten
    Vergleich der mittleren Chemismen von Modaviten und von potentiellen Ausgangsgesteinen
    Využití rentgenového mikroanalyzátoru Link k ověření čistoty separace
    Způsob vazby Ag v syntetických galenitech