Record details

Subject heading
    mikroanalýza iontová
Article
    Mikroanalýzy porézních vulkanických skel: metodická doporučení vyplývající z výsledků prvních analýz
    Sekaninaite from the Satzung granite (Erzgebirge, Germany): magmatic or xenolithic?