Record details

Subject heading
    mikromorfologie půdní
Article
    Bericht 2002 über Mikromorphologie, Typologie und Stratigraphie quartärer Böden vom Buriweg in Langenlois auf Blatt 38 Krems
    Bericht 2004 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2004 über geologische Aufnahmen im Quartär auf den Blättern 21 Horn, 37 Mautern, 38 Krems an der Donau, 40 Stockerau und 55 Ober-Grafendorf
    Bericht 2005 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2005 über geologische Aufnahmen im Quartär auf den Blättern 21 Horn, 22 Hollabrunn und 23 Hadres
    Bericht 2005 und 2006 über mikromorphologische Untersuchungen von quartären Böden im Gebiet des unteren Kamptales auf den Blättern 21 Horn und 38 Krems
    Bericht 2007 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Clay minerals of some soils developed from magmatic and metamorphic rocks
    Environmental record in soils on loess in northern Moravia, Czech Republic
    Holocene evolution of the soil cover of the protected landscape areas of the Czech Republic
    Kvartérně geologické a paleopedologické poměry u Žeravic a Martinic (34-21 Hustopeče, 34-22 Hodonín)
    Kvartérně geologický a paleopedologický výzkum u železniční zastávky Zarazice (35-11 Veselí nad Moravou)
    Kvartérní geologická stavba historického jádra města Brna: aplikace poznatků ze stavby kolektorů
    Mineralogičeskij i mikrostrukturnyj sostav očen´ tjaželych počv ČSSR
    Navržená chráněná lokalita Ježov: kvartérní geologie a paleopedologie
    Neolitický rondel v Mašovicích : kvartérní a paleopedologické výzkumy
    Nivní uloženiny Dyje u Micmanic : 34-13 Dyjákovice
    Pohřbené a fosilní půdy a půdní sedimenty v okolí Leónu, Telicy, Malpaisillo a La Paz Centro (Nikaragua)
    Půdní pokryv Bacínu
    Račiněves - a new Middle Pleistocene interglacial in the Czech Republic
    Soil cover of the protected areas of Prague as an indicator of environmental changes
    Spodnopleistocenní terasy Dyje východně od Pavlovských vrchů : 34-23 Břeclav
    Spraše a fosilní půdy v NP Podyjí (Konice, Lukov) (33-24 Hnanice, 34-13 Dyjákovice)
    Spraše a fosilní půdy ve Velkých Pavlovicích (34-21 Hustopeče)
    Stratigrafie pleistocenních sedimentů na Dominikánském náměstí v Brně (24-34 Ivančice)
    Subfosilní polygenetická pseudčernozem v návátých píscích při soutoku Dyje s Moravou ("Barvínkův hrúd"), jižní Morava (34-23 Břeclav)
    Upper Cenozoic history in the Bohemian Massif
    Vulkanogenní edafoidy západně od Malpaisillo (Nikaragua)
    Významný sprašový profil u Čejkovic na jižní Moravě (34-21 Hustopeče)