Record details

Subject heading
    mikroorganismy
Article
    Applicability of cultures of higher fungi to biosorption of cadmium
    Bakteriální odsiřování uhlí z lokality Tabas
    Biologická degradace aragonitu ve Zbrašovských aragonitových jeskyních (25-12 Hranice)
    Changes in microbial community status of spruce forest soils during tree die-back
    Cryptosporidium a Giardia - přehled vodárenské problematiky za první desetiletí po událostech v Milwaukee (USA)
    European critical loads of cadmium, lead and mercury and their exceedances
    Hluboká horká biosféra a zemský povrch : horniny hraničních ekosystémů prorostlé bakteriemi
    Isotopic signal of respired CO2 as a tool to study soil microbial metabolism
    Jak mořský fytoplankton ovlivňuje podnebí?
    Křemenná vlákna v krasových výplních
    Mikroflóra mäkkého sintra zo slovenských jaskýň
    Netradiční způsob úpravy černouhelných kalů
    Půl století sledování jakosti vody hraničních toků s Rakouskem
    Reduction of structural iron in smectites by microorganisms
    Remnants of oxyphototrophic microorgasnisms in soils; a potential object in Raman spectroscopy studies
    Response of drinking-water reservoir ecosystems to decreased acidic atmospheric deposition in SE Germany: signs of biological recovery
    Revize výskytu nickamínku ve Velikonoční jeskyni u Týnčan
    Selective coal flotoflocculation by Rhodotorula glutinis
    Silver and/or copper vermiculites and their antibacterial effect
    Skleníkové plyny v půdě. 1., Hlavní zdroje emisí v zemědělství a možnosti jejich snížení
    Skleníkové plyny v půdě. 2., Uhlíkaté plyny - oxid uhličitý a metan
    Skleníkové plyny v půdě. 3., Dusíkaté plyny - oxid dusný
    Speciation, phase association and potential bioavailability of phosphorus on a Svalbard glacier
    Stáří kupy netopýřího guána v jeskyni Domica (NP Slovenský kras) a elektronová mikroskopie exkrementů netopýrů
    Use of carbon isofluxes in soil carbon balance measurement
    Variations in the gas composition, the delta13C of methane and the Fe concentration at the Wettinquelle mineral spring, Bad Brambach (Germany) : interaction between earthquake swarm processes, fluids and microbiological activity
    Venezuelan sandstone caves: a new view on their genesis, hydrogeology and speleothems
    Výsledky monitoringu mikroskopických hub ve zpřístupněných jeskyních České republiky
    Vývoj jakosti povrchových vod v povodí Cidliny
    Wetland plant decomposition under different nutrient conditions: what is more important, litter quality or site quality?
    Zvětrávání stavebních a sochařských kamenů působením mikroorganismů a lišejníků