Record details

Subject heading
    mikropedologie
Article
    Bericht 1993 über die mikromorphologische Bearbeitung quartärer Böden auf den Blättern 9 Retz und 22 Hollabrunn und vergleichende Untersuchungen auf den Blättern 21 Horn, 38 Krems und 40 Stockerau
    Bericht 1994 über Mikromorphologie und Stratigraphie der quartären Böden auf den Blättern 21 Horn, 22 Hollabrunn und 38 Krems
    Fosilní plastosoly (ultisoly) ve sprašových profilech na listu Horn (ÖK 21) a Tulln (ÖK 39) - Dolní Rakousko
    Ke genezi spodnopleistocenních illimerizovaných braunlehmů na listu Hollabrunn (ÖK 22) - Dolní Rakousko
    Loess complex near Sedlec (Southern Moravia)
    Lower Pleistocene soils of the Beroun highway section
    Mikromorfologické studium sprašového profilu posledního interglaciálu a časného glaciálu v Dolních Věstonicích
    Das Mittelwürm in den Lössen Südmährens und seine paläolithischen Kulturen
    New data on four classic loess sequences in Lower Austria
    New micromorphological knowledge of the last Pleistocene glacial cycle in the loess profile at Praha-Sedlec
    Nové smery v chemickom výskume humínových látok v GÚDŠ (na príklade fosílnych a pochovaných pod z územia Bratislavy a okolia)
    Paleopedologický výzkum na listu Hollabrunn (Dolní Rakousko)
    Paleopedologický výzkum na listu Horn (ÖK 21), Hollabrunn (ÖK 22) a Krems (ÖK 38), Dolní Rakousko
    Paleopedologický výzkum na lokalitě Milovice (okr.Břeclav)
    Paleopedologický výzkum profilu v Brně-Pisárkách (24-34, Ivančice)
    Paleopedologický výzkum významných lokalit Paudorf, Furth u Göttweigu, Krems-Střelnice a Stranzendorf
    Plastosoly na lokalitě Dolní Věstonice II
    Priority půdní mikromorfologie
    Profil IIIa na Stránské skále v Brně
    Půdy ochranných lesů Krkonoš
    The Skalka travertine mound at Horka-Ondrej near Poprad (Slovakia)