Record details

Subject heading
    mikroskop
Article
    Adaptace biologického mikroskopu na jednoduchý mikroskop polarizační
    Využití čs. elektronového mikroskopu a rtg spektrometru při studiu rudních minerálů